fredag 31. oktober 2014

Børsroboter stjeler pengene dine

Du kan drikke en halv flaske single malt Whisky, men ikke spise gull i kloakken til et ødelagt samfunn! Sølv og gull er siste skanse for mange, en forsikring mot økonomisk sammenbrudd.

Finanskrisen i 2008 hadde flere årsaker, og én av årsakene var børsroboter (matematiske modeller) som programmessig kjøpte og solgte aksjer i rasende fart. Gullprisen steg idet desperate investorer skrek STOPP LOSS og flyttet pengene sine fra aksjer til gull. Den kraftige etterspørselen førte til at prisen fortsatte økte i årene etter finanskrisen.

Børsroboter
Gullspekulanter baserer seg også på børsroboter, og i likhet med andre investorer glemmer de at ingenting vokser inn i syvende himmel. April 2013 lærte gullinvestorene samme lekse som aksjespekulantene i 2008. Mange samspillende årsaker forårsaket at gullprisen falt som stein fra Besseggen! Til tross for tung biz-intell klarte ikke de matematiske modellene å inkludere prisfall som ville vare året ut. Shit! Et fall på 28 %. Og som det litt feilaktig ble skrevet i avisene: Gullet hadde mistet sin glans for investorer, men lyste opp for gulltørste småsparere i Kina.

Algoritmer teller feil
Matematiske modeller er som andre modeller, og noe av det første barn leker med. I tidlig barndom var det konglekuer med fyrstikkbein, deretter Corgi Toys biler, Tri-Ang modelltog og legoklosser. Men ikke ett øyeblikk trodde jeg eller lekekameratene mine at modellene var noe annet enn modeller. Vi forsto utmerket at lekene vi lekte med, var bleke avskygninger av virkeligheten rundt oss.
   Hvorfor stoler høyt utdannede økonomer så mye på modellene og elektroniske program? De stoler så mye på modellene at de automatiserer kjøp og salg av aksjer og fond i millionklassen når det gjelder andres penger. Svaret er Håp, Tro og Grådighet.
   Økonomiske modeller er bare hakket over en kongleku fordi modellene ikke klarer å inkludere uforutsigbare hendelser og kombinasjoner av uventede hendelser. Dessuten er børsrobotene en uforutsigbar variabel i seg selv, en variabel som ikke er inkludert i matematikken som ligger til grunn. Robotene er medvirkende til svingninger i gullprisen.

Kvantum datamaskiner
Det skal bli interessant å se hvordan fremtidige, for tiden eksperimentelle, kvantum-datamaskiner vil analysere seg fram til anbefalinger for kjøp og salg av alle slags varer. De skal kunne håndtere langt flere variabler enn dagens datamaskiner og skal dermed kunne forutsi framtiden med ekstrem høy treffsikkerhet. Men hvis kvantum-maskinene forutsier at prisen på gull vil stige, hvem vil da selge hvis man får høyere pris neste dag? Det ligger mange paradoks og spørsmål om selvoppfyllende profetier her. Det blir som å løfte seg selv etter håret.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar