onsdag 26. juli 2017

Et løfte om verdi

I gamle dager var Norges Bank en virkelig bank, og penger var virkelige penger. Hvis du tvilte på uttrykket «Sikker som banken», kunne du få sølv eller gull i bytte for sedlene dine.

Norges Bank gikk bort fra gullstandarden i 1931. Og før den tid var penger knyttet til andre verdibærere… for eksempel sølv og gull. I dag er mynter og sedler kun knyttet til "troen på" at penger har en verdi og at Norges Bank garanterer at pengene som banken setter i omløp, er "tvungent betalingsmiddel". Det vil si at ytere av tjenester og produkter er pliktige til å ta i mot kontante penger som oppgjør. Utvannes denne garantien - ved at det blir tillatt å nekte å ta i mot "kongens mynt" - er det begynnelsen på slutten på pengesystemet vi kjenner i dag.

Nok av NOK?
Norges Banks digitale penger (NOK) vil over tid sannsynligvis bare bli nok en digital valuta sammen med Bitcoin, Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), Zcash (ZEC), Dash, Ripple (XRP), Monero (XMR) og mange, mange flere kryptovalutaer som ikke er knyttet til stater og sentralbanker. Om NOK – både som kontanter og digitalt - er i stand til å overleve som betalingsmiddel, gjenstår å se. Det eneste vi vet med sikkert, er at alle typer valuta før eller senere vil opphøre å fungere som verdibærere. Historiens sus har vist oss at alt blir erstattet med noe nytt. Deutsche Mark, Lire, Franc, Pesetas og Drakmer. - R.I.P

tirsdag 25. juli 2017

Ti på topp land i gull – Nederland

av Robert Wood – Sosiolog
Nederland er ikke blant de virkelige store gutta som har gull i fire-siffer klassen, men landet ved Nordsjøen oppnår likevel en 10 de plass på Ti på topp listen med sine 612,5 tonn (mai 2018) edelt metall.


Nederlandske politikere fikk noia og nesten nervøst nasjonalt sammenbrudd da det kom for dag at USA ikke ville levere tilbake Tysklands gull. I all hemmelighet ordnet De Nederlandsche Bank hjemføring av noe av landets utenlandske gullbarrer. Hvordan sentralbanken klarte dette er vanskelig å si, men i en pressemelding fra 21. november redegjør banken kort om prosessen.

For sikkerhets skyld?
De Nederlandsche Bank (DNB) has adjusted its gold stock location policy and has shipped gold from the United States to the Netherlands to spread its gold stock in a more balanced way.
   Under the previous policy, 11% of the gold stock was located in the Netherlands, 51% in the United States, with the remainder held in Canada (20%) and the United Kingdom (18%).
   Under the new policy, the breakdown by location is as follows: 31% in Amsterdam, 31% in New York, with the relative holdings in Ottawa and London remaining unchanged at 20% and 18%, respectively.
   Following this adjustment, DNB is in line with other central banks holding a greater part of their gold stock in their own countries.

   Beyond realising a more balanced distribution of the gold stock across the different locations, this may also have a positive effect on public confidence… De Nederlandsche Bank Press Release

Når dikene brister
Nordsjøen stiger sakte, men sikkert. Når isen på Grønnland har smeltet vil vannet ha steget 9 meter og når isen på Sydpolen har smeltet vil vannet ha steget 70 meter. Nederland med bare 50 % av arealet høyere enn én meter over havnivå vil ingen diker vil på sikt klare å holde Nordsjøen tilbake. Kanskje det er best at akkurat dette landet har lagret noe av gullet sitt utenfor landets under-vann-grenser?

fredag 21. juli 2017

The Newest Silver Fixing

Den 117 år gamle London Silver Fix, ble nedlagt i 2014 etter mye støy om påstått prismanipulering blant budgivende banker. Tre år etter takket Thomson Reuters farvel til jobben som prisfixer. Nå er det ICE som skal sørge for at sølvprisen holder seg kunstig lav.

Reuters melder 14 july 2017
 LONDON (Reuters) - ICE Benchmark Administration, a unit of Intercontinental Exchange, was confirmed on Friday as the new operator of the London Bullion Market Association silver benchmark. ICE selected to run LBMA silver auction

tirsdag 18. juli 2017

Ti på topp land i gull – Japan

av Robert Wood - Sosiolog
Japan er nummer ni på gull-listen. Listen viser land der politikere har vett nok til å legge til side noe valutareserver i form av gull. De investerer ikke bare i aksjer og gjeldsbrev som Norges bank gjør.

Selv om Bank of Japan har 765,2 tonn (mai 2018) gull i hvelvene, sies det at ingen har mer gull under futonene enn japanske husmødre. Som kvinner i andre land liker de ikke tanken på å havne i gjeldsfellen og ydmyke seg og familien i Luksusfelle-aktige realityprogram. Med lønnen til sin karoshi utsatte salaryman サラリーマ har de jernkontroll over familiebudsjettet, og de kjøper gull for noe av lønnen. Man vet jo aldri om papirpengene blir verdiløse. Slikt har skjedd før.

Yakuza, bestemødre og gull
Japanske kvinner er pengebevisste, og da merverdiavgiften steg fra ubehagelige fem prosent til sinnsyke åtte prosent, åpnet dette for en gammel tradisjon, nemlig smugling av gull. Både husmødre og bestemødre øynet sjansen til å forbedre personlig økonomi og begynte en omfattende smugling fra land som ikke har avgiftsbelagt gull.
   Yazuka'en har også en viss interesse av billigere gull, og denne mafiaen betalte bestemødre mellom 3000 – 6000 kroner per kilo gull de smuglet inn i Japan. Siden straffen for smugling er minimal, og befolkningen oppfatter denne formen for skatteunndragelse som ganske ufarlig, regner myndighetene med at det smugles mye gull inn i landet av oppfinnsomme kvinner. Tross alt er ikke gullsmugling det samme som narkotikasmugling. The New York Times: Japan Gold Smuggeling

Japan er et KONTANT-land
I land hvor cash kontant er gud og digitalplastikk er synonymt med djevelen, har gull en viktig betalingsfunksjon. Gull er lett å bære til tross for sin høye egenvekt. En typisk kilo-gullbarre har den beskjedne størrelsen på 80 mm x 40 mm x 18 mm. Omtrent som marsipansjokoladen Gullbrød. Og med dagens (17.07.17) verdi på ca. 323 000 kroner kan et slikt lite metallstykke være god betaling for utførte tjenester eller bestikkelse til politikere i beslutningsudyktige fora.

Japanske politikere er gjeldsslaver
Det sies at hvis du skylder banken en million kroner, har banken grepet på deg! Men skylder du derimot banken 65 milliarder kroner, har har du grepet på banken. Selv om japanske kvinner er flinke til å spare, kan man ikke si det samme om japanske økonomer. Ifølge Japans sentralbank er over 90 % av kreditorene japanske. Det vil si at i motsetning til andre lands sentralbanker, låner den japanske sentralbank penger av egen befolkning. Det betyr at hvis bankene går på ryggen, er det japanerne selv som vil sitte igjen med Svarteper. Men Norge har lånt penger til Japan. I artikkel i Nettavisen NA 24:  Vi har lånt 65 milliarder til verdens verste gjeldsslave sies det at kanskje er det Norge som blir sittende med nesegrevet i trestubben når det blir solnedgang i soloppgangens rike.

onsdag 12. juli 2017

Ti på topp land i gull – Sveits

av Robert Wood – Sosiolog
Spør du folk hva Sveits er kjent for, vil du få som førstevalg; klokker, sveitserost, hemmelige bankkonti og folkestyre. Få, hvis noen, vil si at gullhandel er en av alpelandets største og viktigste handelsvarer.

Sveitsiske franc og feite gullbarrer
Sveitserne tror klippefast på bunnsolid valuta og bankene sine, men ikke mer enn at den arbeidsnarkomane befolkningen satser på gull ved siden av cash.  Landet har verdens største gullreserve per hode, og Schweizerische Nationalbank har 1040 tonn gull i hvelvene.  Dette gir Sveits, mot sin vilje, en 8. plass på ti på topp listen over gullrike land.
Under den andre verdenskrig ble Sveits, som et nøytralt land, et senter for kjøp og salg av gull både for tyskerne og de allierte. I dag handler Sveits i stor grad med Hong Kong, Kina og andre land i Asia. Hovedsakelig kjøper Sveits gull fra England og USA. Europeiske sentralbanker har inngått avtale om ikke å selge gullet de har på lager, uansett hvor gjeldstynget landene er.

Redd Gullet Vårt
30. november 2014 ble det folkeavstemming om landets gullbeholdning. Mange mente at sentralbanken ikke hadde nok gull som back-up og krevde at SNB skulle øke til minst 20 % av bankens verdier. Forslaget ble nedstemt. Pressemelding fra Schweizerische Nationalbank om avstemmingen.

mandag 10. juli 2017

Kontanter er gull verdt

Kontanter egner seg godt til å kjøpe sølv og gull. Så lenge sedler fremdeles er "gangbar mynt" og tvunget betalingsmiddel i Norge er det en grei oppgjørsform. Ved forespørsel svarte Norges Bank:


Hva skal jeg gjøre når butikker, offentlige toaletter og offentlige institusjoner nekter å ta i mot pengene Norges Bank går god for? Det kreves at jeg må bruke betalingskort. Det er en økende trend at sedlene, som dere skriver på bankens nettside er tvunget betalingsmidler, ikke blir akseptert i Norge. Hva anbefaler Norges Bank at jeg skal gjøre? mvh...

Hei og  takk for e-post.
 Du har rett i at etter sentralbanklovens § 14 er norske sedler og mynter tvungne betalingsmidler i Norge. Dette betyr at betaler i utgangspunktet kan kreve å få gjøre kontant betaling på betalingsstedet.
   Lovbestemmelsen er imidlertid deklaratorisk, det vil si at betaler og betalingsmottaker har rett til å avtale at andre oppgjørsformer skal brukes. Dette kan også følge av sedvane. Betalingskort mv. har i betydelig utstrekning erstattet bruken av sedler og mynter som betalingsmidler. Sentralbanklovens § 14 hindrer dermed ikke at selger benytter seg av andre oppgjørsformer enn kontanter.
   Sentralbankloven forvaltes av Finansdepartementet, og spørsmål om denne må rettes dit.
   Etter Finansavtaleloven § 38 tredje ledd har forbrukere alltid rett til å gjøre opp med tvungne betalingsmidler hos en betalingsmottaker. Det er Justisdepartementet som forvalter Finansavtaleloven, og som kan uttale seg om anvendelsesområdet og lovligheten av de oppgjørsmåtene som betalingsmottakeren tilbyr sine kunder.
   Vi er altså ikke fagmyndighet når det gjelder selve lovforvaltningen, men vårt inntrykk er at det er ganske høy terskel for å kunne fravike fra §38 i Finansavtaleloven. Det har vært flere runder på dette i media, sist nå i vinter, der Forbrukerrådet engasjerte seg for å få sykehusene til å godta kontantbetaling. Mvh.

Man må dermed henvende seg til Finansdepartementet  hvis man blir nektet å betale med kontanter. Lenke til: JA til kontanter på Facebook

mandag 3. juli 2017

Sølvpriser for året 2017

av Robert Wood – Sosiolog
Man trenger ikke være konspirasjon-teoretiker for å tro at sølv blir prismanipulert, men skal man spå priser for 2017-18 hjelper det betraktelig.


Prisstigning om en ukes tid?
Gary Christenson er selvlært finansiell rådgiver med over 30 års erfaring. Han har skrevet et par interessante bøker, Fort Knox Down! Og Gold Value and Gold Prices 1971 – 2021. Dessuten driver han nettstedet The Deviant Investor
   Det er vanskelig å tro at Gary Christenson ikke er litt paranoid. Han nekter å tro at ting er som de skal være i finansverdenen. Han er overbevist om at den amerikanske nasjonalgjelden kommer til å vippe U.S.A av tronen som finansiell verdensmakt. Det er vanskelig å si når, men i hans øyne er det bare et spørsmål om kort tid før verden vil oppleve en ny, større økonomisk børskrise a la den som fant sted i 2008.

MoneyMetals
I en artikkel i nettstedet MoneyMetals vurderer, prisen på sølv for inneværende år. Silver Price Forcast for 2017
   Vi er nå mer enn halvveis ut i året og ennå har ikke pris-spådommene hans slått til, men det er svært vanskelig å ignorere argumentasjonen i artikkelen hans. De er nøkterne og baserer seg på et sett premisser og historiske facts som skulle tilsi at prisen på sølv vil stige og hvis noe uforutsett skulle skje vil de mangedobles. På slutten av artikkelen trekker Christenson er rekke konklusjoner, men down to the point er de to som følger.

Politicians and central bankers will promote failed policies while devaluing fiat currencies which will push silver prices much higher. Expect $30 in 2017 and $50 if one or more implosions occur. Physical prices may be far higher than paper prices.

$50 silver may not happen in 2017…but it certainly is NOT unlikely. $100 silver seems inevitable in a few years unless US politicians reduce spending by at least one third, slowly repay the national debt, abolish the Federal Reserve, reduce military expenses and face the voters during a massive depression. 

Framtiden kommer kanskje
Gary Christenson er ikke påståelig, han gir en vurdering ut I fra premissene han legger til grunn for konklusjonene. Som andre gamle ringrever vet han at det er alt for mange usikre faktorer som kan påvirke sølvprisen. Sjekk ut artikkelen hans I MoneyMetals og vurder selv om den har noe for seg eller ikke.
   Uansett så er sølvprisen 16,50 dollar per troy ounce på Spot-markedet, og 165 NOK over disk i Oslo 3. juni 2017. Framtiden vil vise hva sølv koster juli 2018.
Sjekk også ut innlegget Prismanipulert sølv