onsdag 15. oktober 2014

Kjøp! Selg! Stopp loss!

De sitter i tusentall rundt Stalingrad-orgler av skjermer. De skanner tallene som ruller ustoppelig i digitale blodårer. Børsspekulering er synonymt med syrekick på fluesopp saft!

Går du til kilden og kjøper aksjer i gruveselskapene, vil du bedrive risikosport. Aksjer knyttet direkte til gruveselskaper er vanskelig å vurdere, og heller ikke den sikreste investeringen. Ledelsen forsøker å tvinge gode fortjenester ut av jorda de utpiner. Økologi, bio-mangfold og naturvern er fremmedord i styrerommene.
   En annen faktor som gjør investeringer i sølvgruver utfordrende, er at mange gruveselskaper ikke har sølv som primærproduksjon. Sølv følger med på lasset når andre metaller utvinnes. Ta produksjonen i Rosebery-gruven, Tasmania:

Resources as at 30 June 2012:
2.4 million tonnes zinc, 0.1 million tonnes copper, 0.8 million tonnes lead,
1.3 million ounces gold, 96.2 million ounces silver. (1 ounce = 31,1gram)

Gruvens edelmetaller foredles ikke på gruveområdet, men sendes til raffineriet i Perth i Australia som Gold dore bars, en legering som består av gull og sølv. I Perth blir metallene skilt fra hverandre og raffinert til 24 karat. Noe av sølvet blir preget til mynter, og bare i september 2014 solgte The Perth Mint 756839 én ounce sølvmynter.
   Verdien av sølv har hittil, til høy grad, fulgt prissvingningene til gull. Dermed blir verdien på sølv sårbar når gullprisen svinger. Det samme gjelder aksjer. Faller verdien på sølv og gull, faller ofte aksjene også. Et siste usikkerhetsmoment er at verdien på edle metaller foreløpig er tett knyttet til amerikanske dollar. Sølv og gull verdisettes i amerikanske dollar. Det betyr at hvis prisen på sølv synker samtidig som den norske kronen svekkes, vil det koste mer å kjøpe amerikanske dollar. Vinningen går opp i spinningen. Det motsatte kan også skje. Den norske krone er sterk i forhold til dollar. Og hvis prisen på sølv faller, betyr prisfallet at kjøpere i Norge får kjøpt ekstra rimelig sølv.

Aksjer og fond
Kort sagt er en aksje en eierandel av et selskap, men når det gjelder børsnoterte norske selskaper med sølv som primærfokus, er de ikke-eksisterende. Man må til utenlandske børser for å kjøpe aksjer i gruveselskaper som utvinner sølv. Imidlertid finnes det flere alternative investeringsmuligheter. For spesielt interesserte i sølv, men som ikke selv vil drive med kjøp og salg, er Exchange Traded Funds aktuelt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar