onsdag 30. desember 2015

Big Gold is Gorgeous

I really savor the heading the wordsmiths at The Royal Canadian Mint have hammered out. A breathtaking one-of-a-kind addition to your gold kilo collection!

Bigger than Biggest
This one kilogram coin is the largest coin to feature a hologram struck over an engraved surface! This feat of innovation further accentuates the details of the coin's design while adding spectacular dimension and colour to the coin!
   This proof coin has been accented with multiple polishes that not only highlight the relief, but also create subtle differences in the way light is refracted between the two leaves.
   This unique effect was created by tiny facets that were struck into the coin, which allow light to be refracted from various angles. This causes an iridescent hue that is viewed by turning the coin from side to side.
   So pick up the phone and call the The Royal Canadian Mint and order a couple. I am sure your coin collecting friends will be envious when you show them this crown jewel in yourgold kilo collection.
Pur gold kilo coin

tirsdag 29. desember 2015

XXL Silver Investment Coins

It is not unusual to get a rebate when buying large. Not so, for the Investor Coin Collectors.

If you are defining yourself as an Investor Coin Collector, you will run into some interesting phenomena, which do not follow the rule. As mention in another of my blogpost, you have to ask yourself. When does an investment coin cease to be an investment coin? Then follow up with the question: When shall I break my principles and buy a coin, which is double, triple or fourfold as expensive as the cheapest investment, coin on the market?

A rule of the thumb is 50 %.
Check out the day-price of a Canadian Maple Leaf one ounce coin. Today, 29.12.1015, the price is 150 NOK ($ 16,50). That means that you can allow yourself to buy investment coins up to 225 NOK ($ 25) an ounce. Probably will quit a few protest and say that this is giving the word “investment” a new meaning, but do not forget that you also are a coin collector. You buy coins because you see something more in them than pure silver.
   Anyway, silver coins, which weigh ½ ounce (15,6 gram) are not for the investment coin collector. Usually you have to pay 3-400 NOK ($ 30 – 40) for these coins, and thereby they belong in the world of collector items. You can buy three one-ounce coins for the price of one measly half-ounce coin. Never forget that you are at heart an Investment Coin Collector. J

Big, fat coins
With BIG coins, I have the 1-kilogram coins in mind. These are unpractical and difficult to store and handle, but the details are incredible. A kilo coin represent 32 one ounce coins and at the moment of writing you have to shell out 4800 NOK ($ 530) for a K of silver coin. That is, 150 NOK for one ounce, almost the same amount you pay for a one-ounce Maple Leaf coin. Then it is up to you do decide if you should buy 32 coins or a beautiful giant of a coin. If you are only interested in the silver go for the one-ounce coins, but if you also are interested in coin-art go for the 1-kilo coin.

søndag 20. desember 2015

American Eagle Silver Bullion Coins

The United States Mint announced Descember 6..th 2015 a new sales record  of the Eagle for the third year in a row.:

Once again, global demand for the American Eagle Silver Bullion Coins drove sales to a record high, this year reaching 47,000,000, surpassing the 44,006,000 ounces sold in 2014 and the 42,675,000 ounces sold in 2013. The Mint broke last year's record Nov. 30 when sales reached 44,666,500.

The Mint may truly say: Another day another silver dollar.

torsdag 17. desember 2015

Ekstra store investeringsmynter i sølv

Vanligvis får man rabatt når man kjøper stort, men dette gjelder ikke for de som investerer i mynter.

Definerer du deg som en samler av investeringsmynter, vil du fort støte på noen artige fenomener som slett ikke er logiske. Investering kolliderer med samling.

Som tidligere nevnt, bør du stille deg spørsmålet:
Når opphører en investeringsmynt å være en investeringsmynt?

Deretter bør du stille deg spørsmålet:
Når skal jeg bryte prinsippene mine og kjøpe en mynt som er dobbelt, tredobbelt eller for den saks skyld firedobbelt så dyr som den billigste investeringsmynten på markedet?

En god tommelfinger-regel er 50 %. Ta utgangspunkt i dagsprisen til en Canadian Maple Leaf 1 ounce mynt. I dag, 17.12.2015, koster den 150 kroner.  Det betyr at du kan tillate deg å kjøpe investeringsmynter som koster opptil 225 kroner per ounce. Mange vil si at dette er å strekke investeringsbegrepet vel langt, men glem ikke at du har litt samler i deg også. Du kjøper også mynter fordi du ser mer i dem enn bare sølv.

Uansett, når det gjelder sølvmynter som veier ½ ounce (15,6 gram), er de uegnete som investeringsmynter. De koster gjerne 3-600 kroner stykk og tilhører dermed samlerobjekt- markedet siden du kan få 4-5 én ounce mynter for prisen av 2 halv ounce mynter. Glem aldri at du er en investeringsmynt-samler.

Når det gjelder STORE mynter, tenker jeg på mynter som veier ett kilogram. Disse er upraktiske og vanskelige å lagre og håndtere, men detaljene kommer utrolig godt fram. De er flotte kunstverk. En kilos sølvmynt representerer 32 én ounce mynter. I skrivende øyeblikk er det mulig å få kjøpt kilomynter til ca.4800 kroner. Det vil si 150 kroner per ounce. Det samme som en Canadian 1 ounce Maple Leaf mynt koster. Dermed blir det opp til deg å vurdere om du vil ha 32 mynter eller én kjempemynt. Prisen er det samme for selve sølvet.
- rw

onsdag 16. desember 2015

Silver Coins for Investor Coin Collectors

It is not common to collect investment coins that are minted by the millions. As collector items goes, they will never be worth much more than the silver value they are representing.

Investing and collecting investing coins in silver and gold is not common. Most collectors do not collect coins which are minted by the millions and are never going to be worth anything as a collector’s item. However, some collectors, such as myself, collect investment coins because they are small pieces of art, fun to own and inexpensive. And, to be honest… I like to have a few bits of silver in my collection when the American dollar and the stock markets of the world collapse.
Start your collection with the following four coins:

TheWiener Philharmoniker present music instruments.
 Mintage: 4.7 million in 2014
The Canadian Leaf has the National symbol.
Mintage: 29.3 million in 2014
The American Eagle – one of USA’s National symbols.
Mintage: 44 million in 2015
The Chinese Panda, cute favorite bear
Mintage: 8 million in 2015

When you are a collector of investment coins, you have to ask yourself: When does an investment coin cease to be an investment coin? It is difficult to give an exact answer because we can’t guess the price of silver in the future. If we, for example, are to compare the Canadian Maple leaf 150 NOK/ $ 16 with the Chinese Panda Bear 180/ $ 20 we get a 30 NOK/ $ 3 price gap. This means that the Panda is 20 % more expensive, and the word “Premium” shows its true meaning. The dealers manage to convince us that the demand for this coin is so pressing that we should pay a little extra. This in spite of a mintage of 8 million. Moreover, as it turns out… the panda bear motives are seducing us to do exactly that. The many panda bear coin collectors even have their own Facebook page.

The American Eagle coin is highly popular both national and international. The coin is minted in three variations. The pure investment coin costs 158 NOK/$17.50, which is well within the concept of investing. The coin is hardly 10 NOK/$1.10 more than the Wiener Philharmoniker coin 147 NOK/$16.30.
-      -  rwtirsdag 15. desember 2015

Sølvmynter for investormynt-samleren

Det er uvanlig å samle investeringsmynter som er preget i millionopplag. Som samleobjekter kommer de ikke til å bli verdt mer verdien på sølvet.

Men noen samlere, som meg selv, samler på investeringsmynter i sølv fordi de er små kunststykker, morsomme å eie og relativt rimelige å kjøpe. Og for å være ærlig … Jeg vil ha noen sølvbiter i bakhånd når den amerikanske dollaren, og med den oljefondet, kollapser i en ikke altfor fjern fremtid.
Hvis du skal begynne en samling sølvmynter i dag, bør du starte med de fire som er omtalt under. Alle har vektenhet på 1 ounce, eller 31,1034768 gram sølv i seg. Dette betyr ikke at myntene veier dette, men at de inneholder overnevnte mengde edelt metall. Det øvrige metallinnholdet veier også litt. Jo renere sølvet er, jo mer nærmer myntens vekt og sølvets vekt seg.

Prøv disse myntene:
Wiener Philharmoniker har musikkinstrumenter som motiv. Opplag: 4,7 millioner i 2014
Canadian Leaf har nasjonalsymbolet som motiv. Opplag: 29,3 millioner i 2014
American Eagle – et av USAs nasjonalsymboler. Opplag: 43,7 millioner pr. november 2015
Kinesiske Panda har alles favorittbjørn som motiv. Opplag: 8 millioner i 2015

Når man samler på investeringsmynter, bør man stille spørsmålet: Når opphører en investeringsmynt å være en investeringsmynt? Det er vanskelig å si helt nøyaktig fordi man aldri vet hvor høy/lav prisen på sølv vil bli i framtiden Hvis vi for eksempel sammenligner Canadiske Maple Leaf mynten til 150 kroner med den kinesiske Panda mynten til 180 kroner, får vi en differanse på 30 kroner i sølvverdi. Det vil si at Panda’n er 20 % dyrere. Akkurat her blir Premium begrepet tydelig. Forhandleren klarer å innbille oss at etterspørselen etter denne mynten er så stor at vi bør betale ekstra for den søte bjørnen. Dette til tross for at det er preget åtte millioner eksemplarer Akkurat når det gjelder pandabjørn- mynten er det lett å bli forført av de morsomme motivene. Mange samler på denne mynten, denne samlergruppen har egen Facebook side.  

American Eagle mynten er ekstrem populær både nasjonalt og internasjonalt. Og den finnes i tre varianter. Investeringsvarianten er den rimeligste og koster 158 kroner. Noe som er vel innenfor investeringsbegrepet. Den er knapt 10 kroner dyrere enn en Wiener Philharmoniker mynt til 147 kroner.
-       - rw

tirsdag 8. desember 2015

BIG LIES are gold-gilded lies

Wikipedia’s definition of A BIG LIE it is a propaganda technique first coined by the Infamous German dictator Adolf Hitler when he dictated his book Mein Kampf.

A BIG LIE is so enormous that almost nobody can imagine that is it not The Truth. There are quite a few big lies floating like harbingers in the mogul controlled Media Machines. You might have heard that gold is valuable; that the US economy and dollar are safe and sound; that Greece has no money to spend or that the gold buying of the Indian people is hurting India’ s economy. Of course there is some truth in big lies. Gold is valuable because you believe it is valuable. The same goes for the American dollar. The Fed can still convince us that their paper bills are worth something for someone.

 United States Federal Debt
Today’s United States Federal Debt is about $18,815,065,075,000. A sure sign of severe national illness. When the quantitative easing inflation and the debt plague hit the dollar, it is not difficult to guess what will happen to the world’s stock markets. Goodbye pension funds! (Update: US National Debt  $202 021 966 00 235 -  US Total Debt $ 67 887 452 156 621 (03.10.2017).

Greece has a Golden Fleece
Greece has 112,5 tons of gold in stock. However, Greece Central Bank has been coerced by the European Central Bank not to exchange the gold into hard needed cash for hospitals, schools and general upkeep of the country. And why not? Because the European Central Bank believes… I quote: Today’s statement from the European Central Bank (ECB) reasserts the crucial commitment of CBGA signatories to continue the coordination of gold transactions in order to avoid market disturbances. To avoid market disturbances? For whom? The mega-rich who speculate in this commodity?

India. Help us! We are so poor!
Yes, you might say that it is stupid to put your money into gold, but pretty smart if the population as a whole does not have a dependable bank system. However, Prime Minister Modi (not to be confused with the word “modie”, a little chomper dog which attacks people) then again claims that the millions of gold buyers are the main cause for India’s trade deficit of $ 137 billion in the 2014/15 fiscal year. Yes, gold widen the trade deficit, but Modie might have forgotten that he does spend billions upon billions of dollars on new weapons. Reuters: India is expected to choose Sikorsky Aircraft’s S-70B Sea Hawk helicopters at a 16-aircraft tender worth over $ 1 billion. US defense sales to India have grown to more than $ 9 billion since 2008.

BIG LIES works well
BIG LIES are difficult to accept as lies because they are "truths" we have lived with our whole lives. The value of gold might not be the biggest of all lies, but there is a nugget of truth in Warren Buffet words of wisdom: Gold gets dug out of the ground in Africa, or someplace. Then we melt it down, dig another hole, bury it again and pay people to stand around guarding it. It has no utility. Anyone watching from Mars would be scratching their head.