lørdag 9. juni 2018

Feite sølvmynter veier tungt

En myntanmeldelse av Robert Wood
Feite sølvmyntsamlere er ekstra lykkelige mennesker. Gleden av å gripe om konsentrert, rent sølv i form av skinnende en-kilo mynter utløser en storm av endorfiner.

En 1 kilo sølvmynt føles bedre i hånden enn 32 små investeringsmynter, på usle 31,1 gram, på bordet. Dessuten er kilo mynten billigere enn tilsvarende mengde sølv i småmynt. Men se det i øynene – en kilo mynter er håpløs upraktiske. Har du en i hver lomme faller buksene av og legger du et par stykker i håndvesken ryker stroppen. Den beste måten å frakte 1-kilos sølvmynter på er med ryggsekk. Kilos mynter kjøper du fordi du samler på kilomynter. De gjør seg bra på hylla og motivet kommer godt fram. Man ser alle detaljer uten å bruke lupe.

Feite australiere
Tavex selger for tiden tre forskjellige 1000 gram mynter produsert av Perth Mint, Australia for 2018. To av dem har typiske australske dyremotiver; en søt koala og en skrikete kookaburra. Den tredje mynten markerer kinesiske Hundens år med en tysk hunderase. Alle tre finnes både som en ounce mynter (31,103 gram) og som 1 kilo mynter.
Pris 09.06.2018.
1 kilo kookaburra NOK 5035.- 1 ounce kookaburra NOK 180.- (Kilopris NOK 5760.-)
1 kilo koala NOK 5035.- 1 ounce koala NOK 180.- (Kilopris NOK 5760.-)
1 kilo Hundens år NOK 5230.- 1 ounce Hundens år NOK 230.- (Kilopris NOK 7360.-)

torsdag 7. juni 2018

The Zen of Terry Pratchett on Gold and Paper


Rincewind selected a cake. He didn’t like to ask about the other stuff.
- You’ve got gold, he said.
- Oh, gold. It is too soft to do much with, said Dibhala.  – It’s all right for pipes and putting on roof s, though.
-Oh . . .  I daresay people in Ankh-Morpork could find a use for some, said Rincewind. His gaze returned to the coins in Dibhala's tray.
A land where gold was as cheap as lead . . .
- What’s that? he said, pointing to a crumpled rectangle half covered with coins.
D.M.H. Dibhala looked down. – It’s this thing we have here, he said, speaking slowly. – Of course, it’s probably all new to you. It’s called mon-ey. It’s a way of carrying around your –
- I meant the bit of paper, said Rincewind.
- So did I, said Dibhala. – That’s a ten-rhinu note.
- What does that mean? said Rincewind.
- Means what it says, said Dibhala. – Means it’s worth ten of these. He held up a gold coin about the size of a rice cake.
- Why’d you want to buy a piece of paper? said Rincewind.
- You don’t buy it, it’s for buying things with, said Dibhala.
Rincewind looked blank.
- You go to a mark-et stall, said Dibhala, getting back into the slow-voice-for-the hard-of –thinking. - And you say: - Good morn-ing, but-cher, how much for those dog noses? And he says: - Three rhinu, shogun. And you say: - I’ve only got a pony, OK? (look, there’s an etch-ing of a pony on it, see, that’s what you get on ten-rhinu notes) and he gives you the dog noses and seven coins in what we call “change”. Now, if you had a monkey, that’s fifty rhinu, he’d say: - Got anything small-ler? And –
- But it’s only a bit of paper! Rincewind wailed.
- It may be a bit of paper to you but it’s ten rice cakes to me, said Dibhala. – What do you foreign bloodsuckers use?  Big stones with holes in them?
Rincewind stared at the paper money.

Ask yourself: Why is gold valuable? Why is paper money valuable? Gold is nothing but a basically useless metal and paper money is…. well paper with some ink on it. Both gold and paper money are valuable as long as you and enough other people believe that the yellow metal and the paper bills are valuable. Paper money live and die, but gold is still valuable no matter what happens.

tirsdag 29. mai 2018

Guldets Indvinding - I

Guldvadsking
Indvindingsmaaden retter sig efter gulds Forekost, Driftskapitalen og lokale Forhold. Hvor guld forekommer i Alluviet, i det saakaldte Sæbebjærg, altsaa blandet med Sand, Ler o.l. skilles det herfra ved Slemning, indvindes altsaa ved, hvad man kalder Guldvadskning. Der gaar herved meget Guld tabt, maaske over 50 p. Ct., men Processen er simpel, og er der guld nok, er den ogsaa lønnende nok.

Blikskaal
Det simpleste Apparat er den i Sydamerika anvendte Batea, en konisk Blikskaal, der for øvrigt ogsaa kan erstattes af et Græskar. Skaalen fyldes med guldholdigt Materiale og svinges rundt i rindende Vand, Sandskornene flyde da bort over Randen tillige med det opslemmede Ler, Guldkornene samle sig paa Bunden. Der kan daglig med Skaalen forarbejdes 400 Kg. Materiale.

Vuggen
Hvor Guldgraverne arbejde i Fællesskab, anvendes Vuggen (Cradle, Rocker), en aflang, aaben Trækase, stillet paa to ulige tykke Ruller eller paa almindelige Vuggegænger; Bunden er et groft Klæde; paa Vuggen er ved den ene Ende stillet et Saald, hvorpaa Materialet fyldes. Vuggen bevæges frem og tilbage samtidig med, at en Vandstrøm føres mod Materialet. Sten og Grus blive liggende paa Saaldet, Ler og Sand følge med og gøre Vandet uklart, de flyde ud over Vuggens nederste Ende, de tungere Guldkorn synke ned og sætte sig fast paa Klædet ved Tværlisterne. Vuggen behandler daglig 1,500 Kg. Materiale.

Long-tom og Slusen
I Kalifornien er den saakaldte Long-tom indført, hvorpaa der daglig kan forarbejdes 6,000 Kg. Sand; den er senere udviklet til Slusen, som har en Længde paa 100 – 300 M., og i hvis nederste Del der er Kvægsølv, som opløser Guldkornene. Slusen forarbejder daglig 18,000 Kg. Sand.
   En langt intensivere Drift opnaas ved den 1852 i Kalifornien indførte, men efter Sigende allerede af de gamle Spaniere kendte hydrauliske Fremgangsmaade. Man indretter sig et Reservoir i Bjærgene, saaledes at man kan faa et Tryk af 4 – 5 Atmosfærer paa Vandet, hvor man sprøjter den guldførende Jord løs. Man faar tillige Nytte af Vandet til Slemningen, idet Massen af det føres gennem brede, dybe og meget lange Sluser, hvor Guld opfanges. Vanskeligheden ved Metoden er at blive af med det meget bortslemmede.
- Physica et Mystica – Vol. I
Guldets Egenskaber og Guldets Forekomster

mandag 28. mai 2018

Roll the Bones

A review by Robert Wood
In days of old dice were made of bone, and in the late 13th century the expression was used by Chaucer in The Pardoner’s Tale. 

Dice come in many forms and shapes depending on the game you re playing. The small cubes are made out of ivory, wood, plastic and…. now Kitco will sell you a set of five silver dice for the neat sum of $ 325.-
   Each die is 14 mm (0,55”) and made of 925 Sterling silver. In other words, the four ounces of silver in the five dice are worth about $ 80. So, in this case you really don’t invest in the four ounces of silver (125 grams), but design and coolness.
  The set of five is the perfect, useless gift for the collector. But then again… If you can afford the dice why not be a big shot and play some Yatzy with your friends and family? Toss away your old bones and have some fun with silver dice from Degussa.  Silver Dice by Kitco

fredag 18. mai 2018

Hvor er Gaddafis gull?

av Robert Wood – Sosiolog -
Etter at Muammar al-Gaddafi døde en voldsom og blodig død i 2011 stilte man spørsmålet: Hvor er det blitt av de 144 tonn med gull som Libyas sentralbank angivelig skulle ha i sin besittelse?

Det er mange konspirasjonsteorier om hvorfor vesten angrep Libya i 2011. Da hadde den mediebevisste diktatoren likevel hersket forholdsvis uforstyrret i mange år. Så, hvorfor ikke angripe ham i 1971, 1981, 1991 eller 2001? Uansett, han ble tatt av dage i 2011. Og som andre herskere hadde han sikret seg og sin familie økonomisk ved en eventuell flukt fra landet. På diktatorspråk betyr «sikre seg» å gjemme bort verdier. Men i likhet med mange norske skattesnytere som har hemmelige bankkonti i Sveits og andre skatteparadis, oppdaget han at det er ikke bare bare å skjule store verdier for skattemyndigheter og eventuelle nye herskere. Det er alltids muligheter for at man blir avslørt og økonomisk straffet.
   Uansett, man visste at diktatoren hadde gjemt bort milliarder av dollar, minst seks millioner Carat i diamanter og hauger av gullbarrer. Men hvor? Skattejakten var i gang i det øyeblikket Gadaffi var død. Det er mange teorier og United Nations Security Council satte en gruppe eksperter på oppgaven. Gruppens konklusjon var at mange av verdiene til diktatoren måtte være gjemt rundt om i Afrika. Et slags diktatorisk indeksfond som ville stige og synke i takt med dollarkursen, diamantpriser og gullpriser. Hadde Gadaffi og familien hans klart å stikke av i tide, hadde de sannsynligvis hatt en langt høyere fortjeneste enn Det norske oljefondet klarte i perioden 2011 – 2018.
Quartz Media Final Report from Panel of Experts on Libya Wikipedia; Muammar_al-Gaddafi

mandag 14. mai 2018

Guldets Forekomster - III

Guld i Norge
Guld er i Norge fundet baade som Vadskeguld og i fast Fjæld; paa første Maade i Tanaelven (Anarjok, Karasjok og Jesjok) og i Altenelven i Finmarken; det var her kendt allerede i 18. Aarh. og blev 1866 paavist af Bergmester T. Dahll; der er siden forsøgt at udvinde Guld ved Vadskning, men Driften har hidtil ikke paa norsk Side vist sig lønnende. 
   I fast Fjæld er Guld i Norge (foruden i ringe Spor ved Arendal, ved Kongsberg, ved Aardal’s Kobberværk i Sogn m.fl. S.) navnlig paavist paa Bømmeløen, i Svartdal i Telemarken og ved Eidsvold. Paa sidstnævnte Sted optoges Drift 1758 for Statens Regning; det forekommer her paa kisrige Kvartsgange, som sætter op i Gnejs. Guld finnes for største Delen i Kisen (Svovlkis, der er ogsaa Kobberkis), og Værket gik derfor ved de daværende ufuldkomne Udvindingsmetoder med Tab; der udvandtes 1758 – 82 3,223 Riksdaler. i Guld, men Omkostningerne vare 45,000 Riksdaler. Senere drev Bernt Anker Værket, ogsaa med stort Tab, og et Forsøg paa at genoptage Driften 1876 – 78 mislykkedes ligeledes.
   Efteraaret 1897 har et meget kapitalstærkt engelsk Konsortium genoptaget Driften ved Brustad-Gruben og andre Gruber ca, 19 Km. fra Eidsvold Station paa Vormen’s Østside. Forsøgsdriften har vist en Gehalt af ca. 150 – 200 Kr. Guldværdi pr. Ton udvundet Malm, saa Forekomsten synes lovende.
   Paa Bømmeløen opdagedes guldførende Kvartsgange 1882. Der findes her over en større Strækning (paa Øen selv og helt op til Ølve i Kvinherred og Hovdenæs i Sveen) et stort Antal Gange, hvor Guld optræder dels sammen med Kise og dels med Tellurvismut. De vigtigste Gange findes i Nøkling-Feltet paa den nordvestlige Del af Bømmeløen; særlig mærkes Haugesundsgangen, Harald Haarfager’s Gang, Oscar- og Daw-Gangene. 
   Der dannedes i de nærmeste Aar efter Opdagelsen et stort Antal Grubeselskaber, hvoraf de fleste snart indstillede Driften, da der fandtes for lidet Guld. For Tiden (1897) drives kun af et engelsk Selskab i liden Skala; der er i alt næppe udvundet for mere en 1/3 Mill. Kr. – I Svartdal i Telemarken (Blekagruben o.fl. Gruber) findes Guld på Kvartsgange sammen med Vismutglans; der drives for Tiden af et fransk Selskab.
- Physica et Mystica – Vol. I

mandag 7. mai 2018

Guldets Forekomster – II

Bjærg-guld og Vadskeguld
Guld optræder paa to Maader, enten som Bjærg-guld i sit oprindelige Leje og her enten i Gange og Lejer af Kvarts, navnlig i de gamle krystallinske Skifere (Silur og Devon), eller indsprængt i Klippen (f.eks. de ungarsk-siebenbürgske Trakytter), eller det er, idet Klippen er forvitret, blevet flyttet til et sekundært Leje, et Alluvium, og findes altsaa i en Flodseng, i den saakaldte Guldsæbe, indsprængt mellom Slam og Sand, hvoraf det faas ved Slemming og derfor kaldes Vadskeguld. Vadskeguld ell. Guldsand forekommer ikke alene paa de nu bekendte Findesteder, f. eks. Ural, Altai, Kalifornien, Yukon, Brasilien, Australien, Ny-Zealand, men ogsaa mange andre Steder, f. eks. i Donau, Rhinen, Isar, Schwarza, Rhõne,hvor man tidligere til Dels har gravet det, men hvor Guldgravning nu ikke mere er lønnende.
   Endnu kan bemærkes, at enkelte Mineraler, navnlig Jærnkis, Kobberkis og Brunjærnsten, nu og da ere guldholdige. Saaledes indvindes af Kiser Guld i Falun ad kemisk Vej. Man kan regne, at ca. 88 p. Ct. af Guldproduktionen skyldes Vadskeguld og kun ca 12 p. Ct. Bjærgguld.
- Physica et Mystica – Vol. I