onsdag 31. mai 2017

Ti på topp land i gull - Tyskland

av Robert Wood - Sosiolog
Det er ingen tilfeldighet at etterspørselen etter gull har steget over hele verden, og det samme gjelder i Tyskland. Privatpersoner med penger i banken og aksjer forstår at det ikke er dumt å ha gull på innerlomma. Det innovative og hardt arbeidene folket kjøper mest gull i Europa.

En god nummer to blir dermed forbundskansler Angela Merkels Vaterland. Hun har til disposisjon 3377,9 tonn (mai 2018) av det skinnende metallet. Det vil si hun håper og tror Tyskland har så mye gull. Merkels problem er at Tyskland har lagret store deler av gullbeholdningen utenfor landets grenser, i Frankrike, England og USA. Hun betaler store summer i lagerleie hvert eneste år, og vanlige tyskere synes dette er dumt. De mener Tysklands gull like godt kan tas hjem og lagres i hemmelige hvelv i Frankfurt. De mener at tyske politikere bør insistere på å få tilbake gullet. Det ville gitt flere arbeidsplasser i Tyskland.

Deutchland über alles
Tanken er god, men da tyske myndigheter spurte om de kunne se og få tilbake gullet sitt, svarte amerikanske myndigheter - Nein, Frau Merkel, das kannst du nicht. Ikke rart at tyskerne tror at gullet deres er brukt opp og at det ikke lenger ligger i hvelvene under Wall Street. Medio 2017 er Tysklands gull ennå ikke levert tilbake, men Merkel har inngått en avtale med amerikanske politikere om å få tilbake noen symbolske kilo hvert år. Det store spørsmålet er om Tysklands gull for lengst er solgt unna for å finansiere forbrukerøkonomien som USA's økonomi hviler på.
USA - Nr. 1 på 10 på topp listen
IMF - Nr. 3 på 10 på topp listen
Italia - Nr. 4 på 10 på topp listen
Frankrike - Nr. 5 på topp 10 listen
Kina - Nr. 7 på topp 10 listen
Russland - Nr. 6 på topp 10 listen
Sveits - Nr. 8 på topp 10 listen
Japan - Nr. 9 på topp 10 listen
Nederland - Nr. 10 på topp 10 listen

tirsdag 30. mai 2017

Ti på topp land i gull - USA

av Robert Wood - Sosiolog
Absolutt alle, fra Bowlinghallen i Torggata til finansblekka Kapital, har sine ti på topp. 10 på topp listen over verdens land med gullbeholdning er skitten.

Det finnes to typer gullbeholdninger i et land. Én type disponerer landets sentralbank på vegne av landets befolkning, og den andre har privatpersoner lagret under madrassen. I den senere tid har sentralbanker over hele verden i stillhet økt sine gullbeholdninger, andre nasjoner har beholdt status quo.

The Land of the Free
På toppen av lista troner riktignok Donald sin onkel, Scrooge McDuck. Finansanden har mer gull enn de 8133,5 tonnene (mai 2018) den amerikanske sentralbanken har lagret i Fort Knox. Men likevel, til en verdi av minst 330 millioner kroner per tonn er det en betydelig sum som er stablet i hvelvet som Goldfinger forsøkte å sprenge i luften. Siden Sentralbanken, The Fed, ikke er villig til å la noen se gullet og foreta lageropptelling, er det i konspirasjonskretser mange som tror at gullet for lengst er solgt i all hemmelighet.

De ultrarikes lekegrind
42 % av verdens gullhandel foregår i New York. Det tilsvarer, ifølge Bloomberg, 4 trillioner dollar (35 trillioner kroner) i året. Handelen foregår ved virtuelle håndtrykk slik at svært få vet hvem som handler med hvem, hvorfor de handler med hverandre. Kjøper og selger stoler på hverandre slik at de ikke behøver å bruke mellommenn i transaksjonene og dermed blottlegge seg. Gull-handel er unndratt offentligheten og myndighetene og dermed enhver form for skattlegging. Det er til og med usikkert om gullet det handles med finnes fysisk, for handelen foregår på «papiret». Det er alt for krevende å flytte det fysiske gullet fra selger til kjøper til selger. 

mandag 29. mai 2017

Gull, metallsøkere og finnelønn

av Robert Wood - Sosiolog
Metallsøkere kan havne i etiske dilemma når de finner verdifulle, historiske objekter av gull.


Skal de levere inn objektet og få smuler av myndighetene? Og hvorfor dele pengene med grunneieren som tilfeldigvis har eiendomsretten til jorden akkurat på dette tidspunktet i historien? Hvorfor ikke bare smelte gullet og få gullpris for metallet eller selge gullringene en etter en i London? I en artikkel på NRK – Trøndelag skrives: Det ble stor oppmerksomhet omkring gullfunnet til Magnus Meistad i fjor sommer. I Skaun fant han nesten 400 gram reint gull ved hjelp av detektoren, gullringer som ble brukt som betalingsmiddel i noen hundreår etter Kristi fødsel. Nå har Vitenskapsmuseet kommet fram til at han skal få 155.000 kroner i finnerlønn, som igjen deles med grunneieren.
   Med dagens gullpris til 342 kroner per gram ville 395 gram 999,9 rent gull koste 135 000 kroner over disk. Vitenskapsmuseet har gjort det eneste riktige; Tilbudt Meistad en reell pris for gullet og noen vekslepenger for det historiske funnet. I og med at de historisk viktige ringene sannsynligvis er mye mer verdt enn 155 000 på samlermarkedet er det viktig at de utbetalende myndighetene også tar hensyn til historisk verdi i framtiden. NRK

søndag 28. mai 2017

Grønt gull er best

av Robert Wood - Sosiolog
Etterspørsel = Behov for gull? Dette er kjernen i et debattinnlegg som 08.11.2013 ble sendt til flere aviser. Innlegget dreier seg om gullutvinning i Norge.


Naturvernforbundet mener det ikke er behov for å utvinne mer gull, men Norsk Bergindustri svarer: - Så lenge det er etterspørsel er det behov.
   Man skal lete lenge etter et mer tåpelig argument for graving etter gull i Norge og alle andre land i verden. Så lenge det er etterspørsel, er det behov! Men til tross for etterspørselen betyr det ikke at man bør dekke "behovet". Det er skapt en etterspørsel etter plastikkposer i Norge, men et slikt naturødeleggende produkt bør ikke produseres.

Gullgruver forurenser globalt
Det samme gjelder gull. Siden tidenes morgen har det vært en verdensomspennende etterspørsel etter dette skinnende metallet. Men nødvendigvis er det ikke smart å dekke "behovet", for dette gjelder et metall som knapt brukes i industrien.
   For hvert tonn, jord, sand og stein som endevendes med vann, giftige kjemikalier og ødelagt natur sitter man igjen med 0,65 gram gull. Hvert år slippes det ut mer enn 1 000 tonn kvikksølv i utvinningsprosessen, og kvikksølvdamp transporteres nordover for å avleire seg i næringskjedene. En giftering av gull på fingeren, utvunnet på en slik måte, betyr kvikksølv i maten.
   Barnearbeid, vold, utbytting og avskoging er utbredt. Alt i alt er det beregnet at de 3 000 tonn gull som utvinnes hvert år, representerer et utslipp på 247,2 millioner tonn CO2.

Norske gullgruver?
Men Naturvernforbundet trenger ikke bekymre seg. Det vil koste alt for mye å utvinne gull i Norge med dagens gullpris 18.01.18  på $ 1329/oz (31,1gram). Derimot burde Naturforbundet i Finnmark satse på gullvasking som turisme. For eksempel kan par få frisk luft og feriefølelse samtidig som de vasker gull til sine ringer, og dette gullet finnes allerede fritt i naturen i bekker og sand. Naturvernforbundet

onsdag 24. mai 2017

If Lead were Gold

by Robert Wood - Sociologist
The Bank of England has 400 000 gold bars in the vaults. If each bar weights 12,5 kilo and the estimated value of the metal is 150 billion pounds, approximately 1650 billion Norwegian kroner. The Norwegian Oil Fund is worth 8 000 billion kroner.

The thirst for gold is ever-present, but most people do not know why gold is deemed valuable. The industrial use of gold is 10 % of the yearly production, and the rest of the hoard is buried in huge vaults under The Bank of England, Wall Street, Tokyo and Shanghai.
   Why, valuable? The basic argument is scarcity. The metal is so scarce that you have to pay USD 1260 for a measly troy ounce of the stuff (31,103 grams), or 11 300 NOK. Scarcity…. However, if we follow the scarcity argument it does not make sense. Because, how can something useless, stacked in vaults, be scarce?
   Clean water, food and air are scarce, and getting more so. These fundamental necessities of life are much, much more valuable than gold for the two billion people who live on a dollar a day.
   You can’t drink or eat gold. And “my precious” gold will not clean the air, rather the opposite. It is estimated that 75 000 tons of CO2 are released into the atmosphere for every ton of mined gold. That means that the 3236 tons mined in 2016, released 242,7 million tons of CO2 into the atmosphere.

The Quest for Gold
However, no matter how bad the State of the Planet will become, the hunt for more gold will go on. The seductive gleam of gold captures the imagination. A metallic element to occur free in nature. It washes down the beds of streams, glimmers from the sides of cliffs, and snakes in shimmering veins through bedrock. 40 000 years ago, in Spain, Paleolithic cave dwellers gathered bits of the metal. Sparkling brightly, the nuggets were motes of sunshine. In the same way the inhabitants of ancient Peru thought of gold as sunshine. To the Incas gold was The sweat of the sun. The Aztec called the golden metal Teocuitlatl, which means The excrement of the gods. To Hindu sages it was The mineral light, a physical token of divine intelligence. The Greek poet Pindar called gold: The Child of Zeus. Gold's chemical symbol, Au, derives from the Latin word for shining dawn. The Atomic number is 79. Thereof, the name of this blog. Gull-au79

More is never enough
However, every ounce forced from the ground only fired the appetite for more. Merchants traded for it, princes went to war for it, and increasingly, through the ages, kings and commoners alike solicited the aid of supernatural agencies. Thus, the group of eager researchers known as alchemists, toiled in laboratories and libraries, searching for the divinely granted ingredient that would transmute lead into the most noble of metals… Gold.
   Today, modern technology can transform base metal to gold in a particle reactor, but the production cost is way over the cost of finding gold in nature.

fredag 19. mai 2017

The Thrill of the Hunt

Beautiful in the eye of the beholder, exiting design, funny or rare. Silver and gold coin collectors want it all!

Some coins are miniature pieces of art, and the experience of looking at the details under a magnifying glass can be infinite more worth than the value of the coin. The well renowned Encyclopædia Britannica point out that coin collecting has been done since the fourth or third century before Christ. Emperor Augustus was fond of old and foreign coins and he gave rare coins to his friends. However, it was first in the 15 th. and 16 th. Century an active market for coin collecting developed. The collecting of ancient coins became what is known as The Hobby of Kings. A list over devoted collectors at that time would also be a list over the European nobility.

The Thrill of the Hunt
However, you don’t have to be rich to collect coins for the pleasure of it. Collecting silver coins are increasing in popularity. The Canadian Mint produce more than 300 million coins a year, both investment coins and collector coins. It is questionable whether the Canadian collector coins ever are going to be valuable, but the fun of collecting them should in many ways compensate for a lack of future profit.

The 150 Collection
Anyway, check out the 150 Collection the Canadian Royal Mint is releasing as Canada is turning 150 years as a nation. 48 coins will be released throughout 2017. Several of them quite colorful. The 150 Coin Collection

torsdag 18. mai 2017

Kjøpe og selge gull

av Robert Wood - Sosiolog
Har du lyst til å kjøpe eller selge gull? Surf litt på nettet. Det er ikke nødvendigvis den beste handelen i kroner som blir det beste sluttresultatet.

Dagen etter dagen, 18 mai 2017 kl 1040, er Spotprisen på gull ifølge Kitco Spotpriser
på USD 1258 til en dollarkurs på 8,49 for en troy ounce (31,103 gram) = NOK 10680
   K. A Rasmussen på Lillehammer selger en 1 ounce Canadian Maple Leaf gullmynt for
NOK 11 333 og kjøper for NOK 10 606. Premium K. A Rasmussen er dermed 727 kroner.
   Tavex i Oslo selger en 1 ounce Canadian Maple Leaf gullmynt for NOK 11240, men kjøper ikke tilbake gull eller sølv.
   Gold Source i Oslo selger en 1 ounce Canadian Maple Leaf gullmynt for NOK 11 374 og kjøper for NOK 10 654. Premium for Gold Source er dermed 720 kroner.

mandag 15. mai 2017

Golden Winds of Change

Key gold findings from World Gold Council
Q1-2016 vs Q1-2015


Overall demand for Q1-2016: 1,290 t, up from 1,070 t
Total consumer demand for Q1-2016: 736 t, down from 849 t
Global investment demand for Q1-2016: 618 t, up from 278 t
Global jewelry demand for Q1-2016: 482 t, down from 597 t
Central bank demand for Q1-2016: 109 t, down 112 t
Demand in the technology sector for Q1-2016 fell 3% to 81t
Total supply Q1-2016: 1,135t up from 1,081 t
Mine supply for Q1-2016 was up 8% to 774 t

Latest from WGC – 4 th May 2017Global gold demand in Q1 2017 was 1,034.5t
The 18% year-on-year decline suffers from the comparison with Q1 2016
World Gold Council - Gold trends for 2017

The Zen of Terry Pratchett on Gold and True Worth

What does Gold know of True Worth?

fredag 12. mai 2017

Milliarder til gullrike Romania

av Robert Wood - Sosiolog
Regjeringen har som oppgave å styre Det norske folks penger. Landets sykehus tvinges til å nedbemanne ved at regjeringen kutter budsjetter med 427 millioner kroner.

Politikerne vil alltid forsvare seg og hevde at det dreier som prioriteringer, men de blir sjelden konfrontert med urimelighetene i prioriteringene de gjør. 427 millioner kroner er lite sammenlignet med de 35 000 millionene regjeringen prioriterer på «utviklingshjelp». Videre er kuttet lite sammenlignet med de 69 000 millioner kroner finansminister Siv Jensen grexit-lånte til International Monetary Fund i desember 2016, og 26 000 millionene de som skal «hjelpe» korrupte og vanstyrte EØS land med å komme seg opp av de håpløse sosiale og økonomiske hengemyrene de har seg selv å takke for.
   Ifølge den sittende og forrige regjeringen skal milliardbeløpene som pumpes ut av Norge, forbedre forholdene i Det økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Spørsmålet er om man ønsker å ha forbindelse med ett av de mest korrupte mottakerland i Europa, Romania.

Norsk EØS støtte til Romania
Ifølge Trancparancy International rangerer Romania på 57. plass på korrupsjonsstatistikken. Landet er et av de mest korrupte i Europa   , men likevel skal Norge gi 502,5 millioner Euro. Med dagens kurs på 9,50 kroner innebærer dette at Romania skal få 8 093 millioner kroner fra Norge. På bakgrunn av at det ikke finnes noen sikkerhet for at pengene ikke forsvinner i «korrupsjonsspiralen».

Hvor korrupt kan politikere bli?
Det er ingen grenser for grådighet, og korrupsjonen i Romania går helt til topps. Et forslag i Senatet fra Social Democratic Party (PSD) gikk ut på at man skulle avkriminalisere misbruk av offentlige stillinger. Dette innebar at det er greit at man lar seg bestikke med beløp som var mindre enn 400 000 kroner. Kritikere av loven sa at den var spesiallaget for å få frikjent partilederen av PSD, Liviu Dragnea. Denne topp-politikeren blir anklaget for korrupsjon, og korrupsjonsanklagene hindrer ham i å stille som statsminister. Det er ikke vanskelig å forestille seg hva som vil skje med brorparten av den norske milliardstøtten hvis Dragnea kommer til makten.
   Korrupsjon gjennomsyrer Romania, og ifølge en artikkel i Time har flere enn tusen offentlige tjenestemenn og politikere blitt dømt for misbruk av stillingen sin siden 2014. En dråpe i havet, sier mange av landets befolkning som tok til gatene i hundretusenvis for å protestere mot forsøket på å legalisere korrupsjon som rir landet som en epidemi.
   Det er ingen grunn til at Norge skal godta korrupsjon – Regjeringen gjør det indirekte ved å gi penger til de korrupte.

Smil til pressen tre ganger i minuttet
Norske politikere vil sjelden se virkeligheten i øynene hvis det krever avgjørelser som er ubehagelig for mediebildet deres. Det er så mye hyggeligere å stille opp på gamlehjem, klippe over bånd og snakke varmt om klimatiltak som ikke kommer til å bli gjennomført. Ekstra hyggelig er det å rakke ned på politiske motstandere. Mobbing av andre tar oppmerksomheten vekk fra egen unnfallenhet. Tåkefyrsten Støre er en spesialist på dette i opposisjon. Muligens «ryggrad» kunne ha blitt vist ved å trekke «støtten» til Romania hvis han skulle bli statsminister.

103,7 tonn gull er steindød kapital
Ifølge World Gold Council sitter styresmaktene i Romania 103,7 tonn gull. Hvorfor kan ikke landet bruke av de midler det har før de mottar hjelp fra Norge? Hvorfor skal det norske folk hjelpe et folk med plenty ressurser, men dårlig fordeling?
   I skrivende stund er ett tonn gull verdt 330 millioner kroner. Ved å selge 25 tonn gull vil Romania få 8 250 millioner kroner. Det samme beløpet som landet skal få fra Norge! Rumenske politikere vil fremdeles ha 78,7 tonn på lager som kan selges unna over tid. Kina, India og andre gulltørste asiatiske land har valuta nok til å kjøpe alt Romania kan tilby verdensmarkedet.
   Alt i alt kan Romanias politikere skaffe til veie 35 milliarder kroner som de kan bruke til befolkningens beste. Spørsmålet er det samme; Hvorfor skal Det norske folk gi 8 093 tusen millioner kroner til korrupte rumenske politikere som allerede har 35 000 tusen millioner i banken?

Feil prioritering
På vegne av det norske folk har politikere gitt bort hundrevis av milliarder kroner hvert år. Men de gis bort uten tilstrekkelig sikkerhet og bevis på at gaven har noen som helst positiv effekt i forhold til de enorme beløpene. De fleste vil si at pengene sløses bort. EØS støtten er midler som burde ha blitt brukt i Norge! Milliardene bør norske politikere bruke til å utvikle et strømlinjet helsevesen. Sykehus med topp moderne utstyr og teknologi, uten korridorpasienter og godt lønnet personell med tilgang til oppdatert kunnskap og kompetanse hadde vært riktig prioritering.  EØS midler

tirsdag 9. mai 2017

Gold and Silver for the Intelligent

They all make it sound so simple. Invest in physical gold and silver! Secure your savings, your future and if you are lucky… your soul.

If you wish to make a small profit, buying and selling physical silver and gold, ask yourself the following questions:
How much do I have to pay for the metals?
How much do I get if I sell it back at once?

   If you ask for the buyback price you can on the spot calculate the premium. Don’t be surprised if the buy/sell provisions turn out to be 12– 17 %. In other words, the value of the gold you have bought has to increase 12 – 17 % before you break even when selling it. This again means that the value of gold at the spot market has to increase even more if you want to make a profit.
   You have persuaded yourself to invest some of your hard earned paper money in small pieces of metal. Ask yourself:
What shall I buy?
How much shall I buy?
What kind of weight unit shall I buy?


Yes please, both!
You are going to invest in both silver and gold and you see at once that there are pros and cons for both metals. In Norway, you buy investment coins because there are no value added tax on coins, but 25 % value added tax on bars. This in spite of Customs' insistence that coins are a commodity and liable to value added tax if you import bullion coins to Norway.

Question two is relativistic
Your personality, your intentions and your wealth will help you decide. Silver is 66/68 times less expensive than gold. This means you can buy 2.2 kilo pure silver for the price of 31,103 grams pure gold. In other words, you get one ounce silver coins for the price of 167 NOK, or 19 US dollars and one gold coin for 11200 NOK or 295 US dollars. (09052017)
However, before you buy, you should ask yourself a couple of more important questions:
What kind of silver- and gold coins should I buy?
Where can I sell the silver and gold?

I recommend the 1 ounce Canadian Leaf silver- and gold coins. They have 999,9/1000 parts precious metal. They are sold by the millions, they are beautifully minted and cost less than most other investment coins. American Eagle silver dollars cost more, but they are also worth considering. Canadian Mint
The second question is very important to consider if you are going to buy silver and gold with the intention of selling with a profit. Some gold dealers are not willing to buy the investment coins back from you. Moreover, be aware that the coin aspect is gone. You sell the metal! Research your local dealers before you buy.

More is less
Both silver- and gold coins are minted in several different weight units. I recommend that you buy the 1 ounce coins = 31,103 grams. These are the best bang for the buck a gram. They are beautiful, easy to handle and acknowledged all over the world.
   However, if you find a 1 oz. gold coin too expensive, buy some Silver Canadian Leaf coins as a worthy substitute. The price of silver is low… So low that many feel that the price is manipulated artificially low. Deutsche Bank Silver Price Riggingfredag 5. mai 2017

Norge – For rik til å feile?

av Robert Wood - Sosiolog
Januar 2016 hadde Time en artikkel om finanskrisene som hadde funnet sted etter 1970. Overskriften var: Made in China: The Next Global Recession

Artikkelen tar utgangspunkt i det ustabile kinesiske aksjemarkedet. Hvis kinesiske børsspekulanter ynker seg, skjelver verdens aksjemarkeder. Tenk om de kinesiske politikerne ikke klarer å holde en stabil valuta! Dessuten, tenk om det blir et krakk på børsen hvis millioner av kinesiske day-tradere får panikk! De kan trekke sine hardt tjente yuans ut av Shanghai og Shenzhen børsene ved å selge unna alt de har av aksjer. For når 100 millioner pensjonerte småspekulanter reagerer samtidig, forvandler krusninger seg til en 100 meter høy tsunami som med knusende kraft vil skylle over Wall Street og alle andre børser i løpet av 24 timer.

Luksusfellen á la Ola og Kari dunk
Så hva er fremdeles hovedproblemet? Gjeld! Alle skylder alle penger, men noen skylder mer penger enn andre. Verdens land fortsetter å hinke og halte og krabbe inn i den største Luksusfellen man kan forestille seg. Men nå er det ikke snakk om klynkende, sutrende og over forbrukende Wimps som gråter sine modige krokodilletårer under programledernes overbærende belæringer. - Stakkars idiot, du bør jo vite at det er uklokt å bruke mer penger enn du har. Til og med kredittkortgjeld for pizzakjøp på nærmeste bensinstasjon? Er du dum eller? Men vi, de opphøyde økonomer, vi skal hjelpe deg med å få det økonomiske livet ditt på plass igjen. Men vennligst vær ydmyke og slikk skoene våre før neste hjernedøde reklameinnslag om millionene du kan vinne på Mr. Green eller Annas Kasinosjappe.  Nå er problemet større! Problemet er globalt. Verden ligger nesten med knekket rygg under gjeldsbyrden!

Luksusfellen á la PIGS land
Hva med PIGS landene Portugal, Irland, Grekenland og Spania? Land som med åpne øyne har gått i luksusfellen. Grekenland er forgjeldet til over sin hals. Luksusfellen på nasjonalt nivå. Men hvem kan redde land som ikke er villig til å redde seg selv? Tyskland vil ikke leke Luksusfelle-økonom, The International Monetary Fund vil ikke ettergi gjeld, men tilbyr grekerne norske oljepenger som de kan få låne for deretter å nedbetale renter på allerede eksisterende lån. Ifølge Finansdepartementet lånte Jensen 69 milliarder kroner til IMF desember 2016. Verdensbanken er også vrang, og private investorer vil ha tilbake pengene sine med renters rente. Alt i alt er grekerne klar for nakkeskuddet som får dem ut av det finansielle helvete. De bør si nei til det internasjonale maktspillet og nekte å betale flere euro til maktelitene. I gamle dager kalte man slikt for krisemaksimering.

Gjeld er roten til alt ondt
Ifølge artikkelen i Time er gjeld alltid roten til finansielle kriser, og verdens gjeld har vokst til Lehman Brothers proporsjoner. Vestens sentralbanker forsøker å demme opp for de uløste problemene ved å trykke opp dollar og euro. USA har hittil trykket opp sinnsyke 5 trillioner dollar siden 2008 (50 trillioner kroner mot Oljefondets 8000 milliarder kroner). Den Europeiske Sentralbanken har fulgt etter ved å trykke opp 100 milliarder euro. Spesielt ikke tyskerne liker pengetrykkingen. Hyperinflasjonen som tidligere generasjoner opplevde, er blitt del av deres genmateriale. Folk kjøper gull over en lav sko og gjemmer i madrassen. De tør ikke engang lagre gullet i bankbokser i frykt for at de ikke slipper inn til boksene når bankene går konkurs og stenger dørene. Slikt har skjedd før.

Norge - for rik til å feile?
Norske husholdninger har nå en gjeld som er tett ved eller over 200 % av deres årlige inntekter. Vi er i ferd med å bli ett av Europas mest forgjeldede folk. Spesielt er ungdommen utsatt. De har ofte en boliggjeld som langt overstiger boligens egentlige verdi og som krever at to må være i arbeid for å betjene avdrag og lån. Ofte kommer studielån og forbrukslån på toppen av boliglånet.
   Norske finanseksperter kryper nå ut av treverket og forsøker å dempe den økende bekymringen for norske finanser på TV, Nettet og avisene. Ved spørsmål om det er fare for en ny bankkrise på størrelse av den som fant sted i 2008, svarer de trøstende at nei, det er det liten sjanse for. De mener at bankene og finansinstitusjonene står langt sterkere nå enn for ni år siden. De burde være i stand til å ri av finansielt uvær. Men finanseksperter sier at man ikke stifte for mye gjeld! For alle tilfelle skyld. Man vet jo ikke hva kan skje med jobbene i Norge hvis det virkelig utvikler seg en ny stor finanskrise. Oljeprisfallet sendte 30 000 ut i arbeidsløysa, og da er NAV, stnn av oljepenger, godt å ty til.

Time will show
I artikkelen The Next Global Recession er ikke artikkelforfatteren, Rana Foroohar, i tvil om at det vil komme en ny verdensomspennende økonomisk krise. Spørsmålet er hvor fra og hvor stor den vil bli? - The world is due for a downturn, proklamerer Foroohar. Og ramser opp krisene siden 1970.1973: Oljeprisene raste i været, og prisen på varer øket med etterfølgende nedgang i forbruket. 1980: I dette året økte The Federal Reserve Bank i USA rentene, og selskaper som var avhengige av lave renter, fikk skudd for baugen. 1990: Da invaderte Irak oljelandet Kuwait, og invasjonen medførte enda høyre oljepriser. Ny internasjonal nedtur. 2000: Dotcom sprakk aksjemarked boblen, og 9/11 gjorde ikke tingene bedre for verdensøkonomien. 2010: Effekten av subprimelån og huslånkrisen begynte virkelig å slå bulker på verdensøkonomien og norske komuner.

Kinasyndromet 2020
Kanskje det er et Kinasyndrom som vil treffe verdensøkonomien og sende 100 000 nye nordmenn ut i arbeidsløshet? Umulig å si om det er finanstrøbbel som vil utløse en ny verdensomspennende krise. Alternativene er svært mange for tiden, men som regel skjer det noe uventet som ingen har forutsett.

mandag 1. mai 2017

London Bullion Market Association

For the superrich gold is a value carrier. Just like fine art, stamps, rare coins and other coveted objects, gold is perceived as a precious and valuable commodity.

90 % of the yellow stuff is dug up from the earth and buried again in vaults of steel and concrete as bars and jewelry, closely guarded by armed men. Nevertheless, no matter what we may think of the useless metal, gold is going to be seen as valuable as long as it is perceived as scarce.

LBMA
Anyway, an old proverb says that: Whoever has the gold, makes the rules. And those who have the gold need an organization to keep track of their billion dollars wheeling and dealing. The London Bullion Market Association is the name of the game.
   LBMA is an international trade association, representing the London market for gold and silver bullion which has a global client base. This includes the majority of the gold-holding central banks, private sector investors, mining companies, producers, refiners and fabricators.  LBMA 
   Read the above summarization once more. There is quite a lot of information in the two sentences, but what they do not say directly is that the organization LMBA is the playground of the superrich. Gold for more than 5 trillion dollars are traded every year.  Bloomberg  In 2016, $24 billion (19.1 million ounces) of gold was cleared daily through London.
   Why the “finance titans” spend their lives trading gold, when they already have more money they can spend in a 100 lifetimes, is beyond the comprehension of the common man ;-). However, I guess it is a power game they play with gold bars on the velvet gaming table.

The Alchemist
Anyway, if you are interested in gold and the glitter of high finance check out LBMA News. Their media center publishes the magazine The Alchemist. It is a downloadable and readable PDF file. Easy reading for killing time on the Underground or in the back of your limousine. The Alchemist No. 84 got a rather touching story about Prince Charles visiting The Old Lady (The Bank of England) and a cute photo of The Prince lifting a 12,5 kilo gold bar. The Alchemist