torsdag 9. oktober 2014

En sølvmynt i uka

Tafatt, miserabel og hjelpeløs? Er du ikke en lykkelig alkis med kjeften rundt en Brandy Special eller Prozak i skallen kan du like godt utforske måter å beskytte og øke dine hardt ervervede grunker.

Mange investerer i aksjefond, men noen investerer litt av overskuddet de måtte ha i sølv, og du trenger ikke mer enn 160-180 kroner for å kjøpe din første investeringsmynt. Kjøp en sølvmynt i uka, da vil du ikke merke pengeforbruket, men mynthaugen vokser fort.

Handelsvare
Sølv er en viktig handelsvare. Men sølvglansen blekner som stjerneglans i gyllent sollys når det sammenlignes med gull. For gull er kongen på slagghaugen. I media og aviser, finansmagasiner og på nettet får gull nesten alltid mer oppmerksomhet enn sølv. Men likevel, sølv begynner på nytt å finne sin egen malmfulle stemme etter mange ti-års taushet.
   I årtusener har sølv vært ønsket som betalingsmiddel, og alle vil svært gjerne eie sølvgjenstander. Én grunn til å investere i sølv er at folk opplever en personlig glede når de eier et vakkert smykke eller en eksklusiv pyntegjenstand.

Folk som investerer i sølv, har beveget seg et stykke bort fra banksparerens nettbank. De våger spranget som økonomiske samuraier ut i et krigsherjet finansmarked. De må ha et visst pengeoverskudd. De må ha et aktivt forhold til investeringsmetallet sitt og må, som andre spekulanter, være i investeringsmodus. De vil tjene penger. De vil unngå å kjede seg. Unnslippe meningsløst arbeid. De må spesialisere seg for å finne riktig nisje å investere i. I sum kan vi si at det dreier seg om å avgjøre hvorfor du vil kjøpe sølv og hvor mye du vil kjøpe.

Inflasjonsbeskyttelse?
Gjennom tidene har sølv blitt betraktet som en inflasjonsbeskyttende mur. I gamle dager var det populært å gjemme litt sølv på kistebunnen. Folk oppfattet sølv som en reserve, noe å falle tilbake på hvis pengeøkonomien skulle gå den veien høna sparker. Fortsatt vil sølv bli oppfattet som verdifullt. I våre dager koster sølv koster rundt 4 kroner grammet, og gull koster 330 kroner grammet. Følgelig har flere mennesker råd til å kjøpe sølv enn gull. På folkemunne kalles sølv for fattigmanns gull.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar