fredag 27. januar 2017

The Year of the Rooster

The Chinese New Year started January 28, 2017, the Mints of the World have released innumerable versions of the popular Lunar Year gold and silver coins.

In Chinese astrology the Zodiac is rotating in 12 years’ cycles. This year is The Year of the Rooster. The Zodiac animals are always bringing with them the elements of metal, water, wood, fire and earth. Each year, however, the animal is assigned a certain element. This means that the elements are rotating in 60 years’ cycles.
   Astrologers claim that both the sign and the element of your birth year affect your personality and most important of all….. your Destiny. The Year of the Fire Rooster. Loyalty, commitment, hard work, family values, and cool appearances are characteristics that will be rewarded. People born in 1957 are also Fire Roosters.
   Astrology tells us that the lucky numbers are 5, 7 and 8. Something you should take into consideration if you are superstitious and investing in gold and silver.

tirsdag 24. januar 2017

Dystre gullgruver

En god overskrift drar til seg blikket som fluer dras til kadaver. Finansavisens overskrift: Dystre gullgruver har samme effekt på lesere som interesserer seg for det gule metallet.

En like blikkfangende ingress fullfører jobben ved å presisere tema som overskriften skjuler: Etter en kraftig opptur tidligere år, har gullprisen falt kraftig og dratt med seg gullgruveaksjer.

En dyster gullgruve
Artikkelen til Thomas Hilmersen, ligger innunder Børs og & arbeidsliv og handler selvfølgelig ikke om hvor dystre og livsfarlige gullgruver kan være og om hvor mange tusener som årlig dør i forbindelse med utvinningen av gull. Som ingressen viser så handler artikkelen om prisen på gull og gullgruveaksjer.

Fallende gullpris
Hilmersens artikkel ble publisert 16. oktober 2016. Uken før lå gullprisen på 1250 dollar (ca.10200 kroner) per ounce. (1$ = 8,16) - ned fra årsbeste på 1365 dollar (11400 kroner) (1$ = 8,35) i begynnelsen av juli 2016.
   I dag, 24. januar 2017, ligger gullprisen på 1213 dollar (ca. 10200) (1 $ = 8,40), en ytterligere nedgang siden oktober. Kort oppsummert viser tallene at prisen for gull i Norge i dag er den samme som i oktober 2016. Dette til tross for at prisen på gull er synkende i dollarverdi. En svak krone for ta skylden.

Fed  overrasket ikke
Hilmersen oppsummerer og vurderer markedet ut i fra en rekke sannsynlige variabler og konkluderer: Om ikke Fed overrasker med en strammere pengepolitikk enn dette vil gullprisen neppe hamres så veldig mye lavere. Fed har ikke overrasket, men hva er veldig mye lavere? Er et prisfall på 37 dollar, fra 1250 dollar til 1213 dollar, mye? Derom strides ekspertene.
   Imidlertid vet vi at dersom prisen på gull treffer 1000 dollar per ounce tallet, vil de store gruveselskapene stenge sine mindre lønnsomme gruver i forsøk på å strupe tilgangen på nytt gull. Noen store gruveselskaper regner en nedre grense forlønnsomhet på ca. 700 dollar per ounce for de mest lønnsomme gruvene.

The Land of the Free
Det politiske bildet i USA har endret seg siden oktober 2016. Usikkerhet i forbindelse med president Trumps økonomiske politikk har ført til økt etterspørsel etter edle metaller og stigende priser. Hvis den nye presidenten klarer å gjennomføre sin visjon om å gjøre USA sterkere, er det muligheter for at gullprisen vil synke ytterligere i dollarpris sammen med den norske krona.


tirsdag 17. januar 2017

A Collector’s Dream

Only geriatrics above the age of 60 collect stamps. Younger people, who were born with an e-mail account, do not use stamps. For them, stamps are an out-of-date archaic way of payment. Stamps are not fashionable collectors’ items. At least not in the frozen north. So what is?

The Age of Plastic Cards
How about coin collecting in The Age of Plastic Cards? In Oslo, Norway, there are at least seven purveyors of the metal bits we call money. Three of them have specialized in precious metal coins. Some of the coins are bullion coins, or in other words, investment coins. Coins, you basically buy as a precious metal investment. However, there are of course bullion coin collectors. Investors that combine the pleasures of collecting with the risks of investments in precious metals. But, when the shit hits the fan, these semi-collectors are always going to prioritize their precious metal investments.

A Real Collector
Then we have the true coin collector. Men that collect coins for the pleasure of collecting (nine out of ten are probably men with grey hairs). They collect any combination of coins you can imagine. 2017 is the Year of the Rooster and quite a few “Rooster Coins” are already released. So, if you are planning to start an animal coin collection, you will have a lot to choose about. And, just to mention it, you might want to collect the 1-kilo coins.

However, if you decide to stick to precious metal coins. The production of collectable silver and gold coins are enormous. Leading producers are the Royal Canadian Mint and Australian Perth Mint. Their output of high quality collectors’ coins in precious metals are impressive. Other important Collector Coin producers are The United States Mint and the Austrian Mint.

mandag 16. januar 2017

Gold prices for 2017?

Give me a crystal ball and I will show you the future. Give me a quantum computer 
and I will change the future. - r.w

World Gold Council is the market development organization for the gold industry. WGC has released Outlook 2017 – Global economic trends and their impact on gold. The publication is interesting and five trends might increase the price of gold.

Currency depreciation
The loss of value of a country's currency with respect to one or more foreign reference currencies.

Rising inflation
Money is worth less because of quantitative easing. A worst case scenario, is a repetition of the Zimbabwe hyperinflation scenario: You will not be able to buy a cheese-burger with a 100 trillion dollar note. You will need one thousand trillion dollars to get a mouthful of meat.

Inflated stock market evaluation
The value of current stocks are overrated. Some investors buy gold to diversify their portfolios in expectation of a stock market correction. (Flash crash?)

Long-time Asian growth
In short… Demand for gold in Asian countries will grow.

Opening of new markets
Gold-backed ETFs, pension funds increase their gold holdings, expansion into Western markets, the Shari’ah Standard for Gold, opening up the Muslim world to gold investment.

World Gold Council thinks above mentioned trends are going to push the price of gold up. However, there are many counter indications that might drive the price of gold down. A successful revitalization of the American and Russian economies. The fear in the Western World might lessen. Chinese consumers and Central bank might start to sell gold if their economy contracts.

While gold has averaged a 3 percent rise in January over the past 15 years, investor buying has helped to drive a 4 percent rally so far this month. But then again prices fell 10 percent in the six weeks after Donald Trump's election to the U.S. presidency in November. (Reuter) http://www.gold.org/research/gold-market-2017

søndag 15. januar 2017

The Zen of Terry Pratchett on Gold and Financial Systems

Gold is also the only basis of a sound financial system.
There is Value! There is Worth!
Without the anchor of gold, all would be chaos.

torsdag 12. januar 2017

Hva inspirerer oss?

Hva inspirerer oss? Hva løfter oss opp fra snøslapset under lavtflygende vinterskyer
til gullets skinnende gleder?

Inspirasjon kommer i mange farger, men for goldbugs kommer inspirasjon bare i en farge. Gullfarge. Gullet signaliserer illusjoner om trygghet, at det er et skjold mot en usikker verden, at metallet kan beskytte mot det utenkelige.

Navn inspirerer
Velkjente inspiratoriske navn og symboler preger gullmynter. Det ungdommelige ansiktet til dronning Elizabeth av Storbritannia, herskerinne over Scotland, Wales og en bit av Irland. Canadas nasjonalsymbol, The Maple Leaf, blafrer på Internett i alle slags farger og kombinasjoner på kreative investeringsmynter verdt ti-tusener av kroner. Australias spretne kenguruer og søtladne koalabjørner inspirerer til nasjonal stolthet og forbruksmentalitet. Inspirasjon er å ha en flokk Kangaroos gull- mynter liggende i bankboksen sammen med noen palladium Emus, platina Koalas og gull Nuggets. Edle metaller fra Down Under er en flott kilde til nesten evigvarende inspirasjon.

Penger inspirerer
En av de beste veier til inspirasjon er penger. Jo rikere man er, desto større inspirasjon kan man kjøpe seg. Ved hjelp av penger kan man la seg mega inspirere av gullmynter som veier en hel kilo. En kilo høres ikke så mye ut, men i gullsammenheng koster denne inspirasjonen 350 000 kroner. Ikke dårlig for en klump metall som skinner og blinker i sola og egner seg godt til å ligge i pengeskap. Onkel Skrue er den mest kjente inspiratoren i denne sammenheng. Verdens rikeste and svømmer bokstavelig talt i gull.

Sølv inspirerer litt
Mindre inspirerte mennesker nøyer seg med 1-kilos sølvmynter. De koster knapt 5-6 tusen, men de har likevel mer inspirasjon i seg enn 31 grams lavpris sølvmynter til under to-hundre lappen. Sistnevnte type sølvmynter er forbeholdt mennesker som vanskelig lar seg inspirere av noe som helst.

Gull inspirerer mye
Så hva inspirerer oss? Gull inspirerer! Litt gull inspirerer mye. Veldig mye gull inspirerer enda mer. Sølv er greit hvis man er helt på bunnen og mangler inspirasjon. Jo mer, desto bedre.  Men sølv er ingen erstatning for gull.

tirsdag 10. januar 2017

Vikingskatt av gull

Et gammelt ordtak sier at Gull er hvor du finner det. Snubler man en vikingskatt bør man ha gode forhandlingskort på hånden før man overlater den til myndighetene.

Da husmannen Halvor Torstensen Kvernmoen en sommermorgen i 1834 skulle finpusse på ei grøft i myra, hang det plutselig en diger gullring på spaden. I grøfta lå samlet den største gullskatten fra vikingtiden som noen gang er funnet – nesten 2,5 kilo med 50 smykker og 20 mynter, pluss 200 perler av glass og halvedelsten.

Når Hoen-skatten i hovedsak inneholder kvinnesmykker av gull, kan det vel like gjerne dreie seg om en mektig kvinne som har spilt en selvstendig rolle i forbindelse med for eksempel vikingtoktene. Kanskje har de europeiske gullsmykkene vært del av en framstående kvinnes utbytte på kapital hun satset ved å utstyre skip som dro i viking, det vil si på plyndringstokt?

Sitat Apolon 2001
Les hele denne spennende artikkelen om Hole-skatten i UIO’s forskningsmagasin, Apollon.

mandag 9. januar 2017

Cute Koala coins

This slow moving animal might be cute when you see it alive, but it is extremely difficult to transfer the cuteness from fur to metal. 

Perth Minth has  released 1 oz and 1 kilo Koala coins. Kilo-coin collectors might find this Australian national symbol interesting.  The presentation video is pretty boring, but shows what it is supposed to show: A sitting Koala. You find the video on YouTube. As many as 300,000 of the 1oz coins will be released. No mintage limit will be applied to the kilo coin.

Anyway, check out your nearest silver shop and have a look for yourself. The 2017 Koala coins have not yet reached the frozen north, but you can buy the Koala 2016 edition one kilo coin in Oslo for NOK 5387 (09.01.2017)

lørdag 7. januar 2017

Norges Bank konspirasjonen

En av mine favoritt konspirasjonsteorier dreier seg om Sentralbankenes makt. Makt over et lands penger gjør en institusjon som Norges Bank til en Stat i staten. 

Norges Bank har som prinsipp at Målet rettferdiggjør Midlet. Ett av sentralbankens uttalte mål er å sørge for at folks penger blir mindre verdt. For tiden sikter banken på å redusere pengeverdien med 2,5 % pr. år.  Norges Bank Mandat

Banken tar pengene våre
Konspirasjonsteorien går ut på at det underbetalte arbeider- og kontorproletariatet har lite å stille opp mot Sentralbankens herjinger. Etter at skatter og avgifter har spist det meste av lønna, får nesten ingen renter på penger de måtte ha i banken, og pengene de har i banken synker i verdi. Dette takket være Sentralbankens styringsrente (0,50%) og inflasjonspolitikk
    På den andre siden av pengehavet som Norge for tiden flyter på, sitter Den rike eliten. Denne eliten investerer sine overskytende penger i eiendom og - uten å snakke for høyt om det - i gull og sølv.  Store mengder edle metaller gjemmes «under madrassen» for å unngå å betale skatt. Rike folk i Norge investerer i gull- og sølvmynter, og som investeringsobjekt er disse momsfrie.
   Omsetningen er skyhøy. Men både Tolletaten og Skatteetaten later som om det ikke er tilfelle. De rike vet at Norges Bank med ujevne mellomrom reduserer verdien av folks penger, og de rikeste vet å sikre seg. Det er derfor de er rike.

Lobbyvirksomhet
Norges Banks representanter lusker i skyggene i korridorene til Regjering, Rettsvesen og Storting. Bankens meglere gambler på verdens børs-casino med oljepengene, mens ledelsen pønsker ut nye måter som pengeverdien kan reduseres på. Devaluering er av Den norske krone er en vanlig teknikk, men trikset med å veie krona opp mot amerikanske dollar og andre valutaer er også en effektiv krone-dreper. Konspirasjonsteoretikere har lagt merke til at norske kroner blir mindre og mindre verdt i forhold til andre valutaer rundt om i verden. Snart vil én dollar koste over ti kroner hvis Norges Bank får viljen sin. Og det får den!

Ordung muss sein
Norges Bank er effektiv. Etter krigen har banken flere ganger sørget for at norske penger har mistet sin verdi og kjøpekraft. Tyskerne var knapt avvæpnet før banken slo til mot folks sparepenger. Fra midnatt mellom 9. og 10. september 1945 ble alle gamle pengesedler ugyldige, og folk måtte stille seg i lange køer for å få vekslet til seg nye sedler.

Utenfor bankene sto folk med penger de hadde gjemt på norgesglass og under madrassen. De som hadde tjent store penger under krigen, enten på svartebørshandel eller på å jobbe for den tyske okkupasjonsmakten, fryktet å få dem konfiskert.  Seddelinnløsning i 1946

Etterkrigsgenerasjonen kjenner ikke til denne historiske fortellingen. Det sies at rike med de riktige forbindelsene var forhåndsinformert om hva som kom til å skje med papirpengene i 1945, og de brukte tiden før 9. september på å veksle papirpengene sine om til kronestykker. Skillemynt var ikke omfattet av nedskrivingen og beholdt sin verdi.

Ingen røyk uten ild
Man må ikke glemme at ovennevnte senario er en konspirasjonsteori, og en konspirasjonsteori er ikke en god konspirasjonsteori hvis den ikke kaster et blikk på framtiden.  Indiske president Narendra Modi erklærte 8. november 2016 at 86 prosent av landets papirpenger var ubrukelige. Venezuelas president Nicolas Madura har erklært at alle 100-bolivar sedler vil være ugyldige fra 20. januar 2017.

Hylekoret til Bjerke
Selv om Norges Bank lanserer nye pengesedler i mai 2017, er det sannsynlig at dette blir den siste seddelserien banken kommer til å produsere. Hylekoret til finanseliten med DNB-sjef Rune Bjerke som dirigent drømmer om et heldigitalt pengesamfunn hvor alle må betale alt med kort. Papirpenger og mynter må bort slik at DNBs eiere kan få utbetalt store penger per aksje de måtte besitte. Da får også Bjerke en enda større bonus ved siden av sin årslønn som allerede ligger i ti-millioner klassen.
DNB sjefens spleisebidrag

Kontantfritt overvåkningssamfunn
Det store konspirasjonsspørsmålet blir dermed: Hvordan vil Norges Bank gjennomføre overgangen til et kontantfritt samfunn? Konspirasjonsteori tilsier at Norges Bank vil gi folk en kort frist til å sette kontantene sine inn på konto. Innskuddsbeløpet vil selvfølgelig bli innrapportert til Skatteetaten. Hvis folk har mer enn de 3000 kronene de har lov til å ha i lommeboka uten å oppgi beløpet på selvangivelsen, sitter de i klisteret. Skatteetaten vil kreve å få vite hvorfor de unndro skatt ved ikke å selv-angi overskytende beløp. På godt norsk heter slike penger: Svarte penger.
   Men slike penger er ikke i omløp i Norge, mener konspirasjonsteoretikere. Disse tror at store beløp er trygt bevart i skatteparadis ved hjelp av banker som kan kunsten å forvalte store beløp i utlandet.

Lenker til konspirasjonsteorier

torsdag 5. januar 2017

En Gullhjelm skal betvinge dem

Én hjelm skal samle dem, én hjelm skal finne dem, én and betvinge dem og i mørket binde dem er en uærbødig vri på Tolkiens berømte ord om Den ene ringen.

En gullhjelm til begjær 
I Carl Barks herlige fortelling om Donald Duck og Gullhjelmen finner anden den ene Vikinghjelmen av gull og et skjøte av rådyrskinn. Disse to tingene gir eierskap over Nord Amerika. Med ett slag har Donald blitt enehersker over det store kontinentet, og hans ord vil bli lov hvis han klarer å komme levende hjem. Gullhjelmen og den erkjennelse at han han nå kan utrope seg selv til enehersker, fører til øyeblikkelig personlighetsendring. Donald bestemmer at han skal gjennomføre en skattereform, og den fjerner alle skatteregler utenom én.
Donald: Alle folk skal gå med luftmåler på brystet og betale for hvert åndedrag!

På maktens tinde
En annen Donald har nå besteget Maktens Tinde i Nord Amerika. Det skal bli interessant å observere hva som vil skje med den amerikanske økonomien i hans herskertid. USAs enorme gjeldsbyrde fortsetter å stige som en forbudt nyttårsrakett.
   Siden Statens Pensjonsfond eksisterer på nåde under den amerikanske dollaren og euro/amerikanske skrap-aksjer, står og faller Statens Pensjonsfond med hvordan den amerikanske økonomien utvikler seg. Det gikk nesten helt galt i 2008 børs-krakket, og den amerikanske dollar var en hårsbredd fra å kollapse. Intet, eller svært lite, vokser inn i himmelen.

One Helmet to Rule Them All

One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Duck  to wring them all and in the darkness bind them

This little twist on Tolkiens famous poem is a pointer towards Carl Barks famous story about the Gold Viking Helmet

The Helmet of Power
Donald Duck finds a Viking Gold helmet and a deerskin map which turns out to be the deeds to North America. The poor Duck has suddenly become The Supreme Ruler, and his words will be law. The gold helmet and his sudden rise to power lead to an instant personality change. Donald decides to change the taxation system in North America by removing the old taxation system and introducing The Breath taxation system.
Donald: - Every breath they take will cost ‘em money!

A Rise to Power
Another Donald has now risen to power in North America. It is going to be interesting to observe what he is going to do with the taxation systems and how he is going to tackle the enormous debt with which his predecessors have burdened USA. The new president might find the Helmet of Gold heavy.
My crown is in my heart, not on my head; not decked with diamonds and Indian stones, nor to be seen: my crown is called content, a crown it is that seldom kings enjoy.
   - William Shakespeare

tirsdag 3. januar 2017

The Gold War Conspiracy

One of my top ten gold conspiracies is The Gold War Conspiracy. No one can support this conspiracy better than Kelly Mitchell in his book Gold Wars.

The battle for the Global Economy is the main theme in this goldish paperback from 2013. The author addresses what he calls the grotesque, growing and unsustainable imbalance in the financial system. The growing problems are mirrored in the price of gold. This precious metal is a barometer of systemic ills. Therefore, the financial system is fighting a War on Gold to drive down its price and hide the negative impacts of fiat currency (paper money).

A Stairwell to a Safe Haven
Mitchell puts the spotlight on the ills plaguing the financial system and the printing of enormous sums of American dollars and Euros. The moment manipulations fails, paper and physical prices will separate. In other words: The real price of gold will be a stairway to heaven for people and countries with accumulated gold reserves.
   In the book we can read that banks are manipulating the prices of gold and silver. And this was proven in 2016. Deutsche Bank was then taken to court and agreed to pay $ 60 million to settle U.S gold price-fixing case.

Nonexistent paper gold
There is not enough gold in the vaults to support the more than US $ 200 Billion of trading every day in paper-gold. This accounts for more than 95% of gold trading in London. It works as long as gold buyers retain confidence that the banks could deliver physical gold if demanded, but analysis show that they could not. Or, as stated in Terry Pratchett’s book, Making Money: The reason why everyone thinks gold is important is that banks have some of it in cellars – even if it is proven that this does not matter a damn.

High frequency trading
In his book. Mitchell is discussing high frequency trading. This is about pre-designed trading decisions, automated order submission and order management without human intervention and the use of direct market access, to mention a few techniques. The bots can lead to a Wall Street meltdown if an uncontrolled up- or downward trading frenzy suddenly takes place.

Systemic ills
Above mentioned systemic ills, and several others, will feed your own social paranoia. You will probably enjoy what Mitchell writes about the games Exchange Traded Funds and Central Banks are playing. However, really to enjoy this book you have to believe that something is rotten in gilded world of gold. Gold Wars

mandag 2. januar 2017

Gold trends for 2017

It is difficult to predict the future. There are so many unknown factors outside the more or less probable trends we can guess at any given moment.

 However, Kitco News has published a reader survey which you might find interesting:

The largest camp – at 41% -- looks for gold to be above $1,400 an ounce a year from now. Another 20% see gold between $1,300 and $1,399. Collectively, this means 61% of the survey participants look for gold to end 2017 above $1,300.

Read the full story at: http://www.kitco.com/news/2016-12-30/Kitco-Readers-Upbeat-About-Gold-In-2017-Like-Silver-Even-More.html