fredag 24. oktober 2014

Under én er null

Jubileums- og minnemynter skal bidra til nasjonal identitet og historie. Dette tilsier en restriktiv praksis for utgivelser.

Du har ikke lest feil! Gluggene dine er åpne, men hodet oppfatter ikke selvmotsigelsen i det departementale dobbelt-snakket i utsagnet. Det er viktig at mynter bidrar til nasjonal identitet og historie! Derfor er det viktig at Norges Bank utgir lavest mulig antall mynter. Og når den gjør det, pass på at resultatet blir så dårlig at færrest mulig er interessert i å kjøpe myntene. GPP sier du? Vel, ta en titt på dette utdraget av brev fra Finansdepartementet 1.7.2007 til Stortinget. 

Finansdepartementet har i dag sendt brev til Norges Bank med en vurdering av praksis for utgivelser av jubileums- og minnemynter og sirkulasjonsmynt med spesielt preg. Departementet legger særlig vekt på at utgivelser av jubileums- og minnemynter skal være et viktig bidrag til nasjonal identitet og historie. Dette tilsier en restriktiv praksis for slike utgivelser, i samsvar med gjeldende retningslinjer. Etter departementets vurdering er dette ikke til hinder for en større grad av forutberegnelighet rundt framtidige utgivelser av jubileums- og minnemynter. Departementet anser at det, innen de gjeldende retningslinjene, er rom for å legge vekt på at myntprodusenten har behov for forutberegnelighet for en viss utgivelseshyppighet for jubileums- og minnemynter. Etter Finansdepartementets vurdering synes en utgivelseshyppighet på om lag én utgivelse per år, slik det ble forespeilet i rammeavtalen mellom Norges Bank og Myntverket, å balansere disse hensynene på en rimelig måte.
Med hilsen Kristin Halvorsen

200 grunnlovsår er ikke gull verdt
Ovennevnte dobbelt-tenking. (doublethink) er en Orwelliansk 1984 beskrivelse av hvordan myndighetene forsøker å få vanlige folk til samtidig akseptere to selvmotsigelser som sanne. Denne tankegangen gav seg tydelig utslag i forbindelse med Grunnlovsjubileumet, som man skulle tro at var verdt en jubileumsmynt landet kunne være stolt av. Men den nasjonale identitetsbygging endte opp med en simpel kobber-sink-nikkel 20-kroning og en enkel 925/1000 sølv 200-kroning. Sistnevnte koster 475 kroner ;-//)  Noregs Bank gir ut ein 20-kroners sirkulasjonsmynt med spesialpreg og ein jubileums- og minnemynt i sølv med pålydande verdi 200 kroner for å markere grunnlovsjubileet.

Sport er gull verdt
Myndighetene gikk ikke for gull når det gjaldt markering av Det norske folkestyret, men Vinter-Olympiaden 1994 ble verdsatt med 12 sølvmynter og 4 gullmynter. Sport er viktigere for nasjonal identitet enn Grunnloven.

Mynter som investeringsobjekter
Du kan tjene penger på å investere i mynter, men myntsamling krever gode kunnskaper. Det enkleste er å kjøpe investeringsmynter av rent sølv eller gull og håpe at verdien på metallene vil stige. Dessuten kan sølv- og gullmynter beholde verdi i tider med høy inflasjon og nedgangstider.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar