mandag 13. februar 2017

Salg av sølvmynter

Kjøp av fysisk investeringssølv i form av en mynt, er gjort i en håndvending. Det store spørsmålet blir hvor lenge du må vente før du kan selge det tilbake med gevinst.

Kjøper du en populær investeringsmynt, som for eksempel Canadian Leaf 1 ounce 999,9 rent sølv, bør du spørre selgeren av mynten: Hvilke sum kan jeg selge den tilbake for i dette øyeblikket? Svaret vil variere fra selger til selger, fra kjøper til kjøper, men felles for dem alle er at de vil ta en premium for transaksjonen begge veier.
   Fredag 10. februar 2017 toppet sølvprisen seg på spotmarkedet på 17,94 USD til en dollarpris 8,38 norske kronet for 1 troy ounce (31,103 gram), dvs. 150 kroner. Denne prisen er en kjøp og salg pris for spekulanter og grossister. Deres premium er betydelig lavere enn du må betale fordi de kjøper og selger store kvanta ikke fysisk metall over børsene.
   Fredag 10. februar kostet en Maple Leaf mynt 185 kroner over disk i Oslo. Ved ovennevnte spørsmål om tilbakekjøps pris fikk jeg vite at sølvmynten ikke ble kjøpt tilbake som mynt, men som en metallbit rent sølv til 147 kroner. Premium/fortjenesten til selgeren, og i dette tilfellet også kjøperen, ble 38 kroner. Sølv må stige, med denne summen i verdi, før du kan selge med fortjeneste.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar