torsdag 23. februar 2017

Oljefondet kollapset

av Robert Wood - Sosiolog -

Og det skjedde i de dager Partiformann Støre erklærte at Norges Banks pengepolitikk hadde ført til Oljefondets undergang. Norge var blitt et forgjeldet lydrike under kansleren i Berlin.
  - Et leserinnlegg fra framtiden

Partiformann Støre erklærte videre, fra sin talestol i Stortinget, at fra denne stund: Var det av nasjonal viktighet at alle borger skal spørre seg selv hva de kan gjøre for Norge og ikke hva Norge kan gjøre for dem.
   For å innlede starten på en ny og grunnsolid pengepolitikk fikk hver borger tillatelse til å veksle sine devaluerte kroner mot nye plastikk-sedler. Ti tusen kroner var nå verdt én ny-krone. Partiformannen hadde lest sin valutahistorie og visste at taktikken som ble benyttet rett etter slutten på andre verdenskrig, også ville fungere åtti år senere. Med ett partivedtak ble befolkningens pengeverdi redusert tusen-fold.
   For Partiformannen selv spilte ikke dette noen rolle, for med den anselige millionformuen han allerede hadde, ville han fremdeles forbli en rik mann etter at ny-kroner var blitt del av den norske befolkningens beinharde virkelighet.

Børskollaps på Wall Street
Finanstoppene visste det ville skje. Men ingen våget å si det. Det var bare spørsmål om tid før Den amerikanske økonomien ville kollapse på grunn av den enorme gjeldsbyrden på 88000000000000 (trillioner) dollar. Kollapsen kom, litt senere enn forventet, i 2025. Statens pensjonsfond utland Oljefondet, som på den tiden besto av 70 % aksjer og 16 % lånepapirer, ble tatt av dragsuget. Tåkemonumentet som skulle sikre nasjonens økonomiske framtid, fordampet i elektroblå gnister i løpet av fem panikkfylte døgn. Oljefondet var falitt, og Norges gode rykte forsvant da det ikke lenger var penger å hente til bistand og støtte!
   Fallet fra rikdommens oljeplattform til plastfylt dyphavsrenne var et ugjendrivelig faktum. Nedslitt infrastruktur, ut-flagget industri, foreldet utdanningssystem og et handlingslammet, topptungt statsbyråkrati hadde lagt alt til rette for at norske kroner ikke lenger ble akseptert som betalingsmiddel utenfor landets grenser.

Et gullglimt av lys
Etter at Sentralbanksjef Øystein Olsen i 2023 hadde presset for hardt for å øke Oljefondets aksjeandel fra 75 til 80 % og måtte gå, fikk konservative krefter stor innflytelse over Oljefondets investeringer. Norges Bank ble oppfordret til å kjøpe gull etter å ha konferert med Den europeiske sentralbank og EUs strategi om valutareserver.
   EUs sentralbanksjefer hadde inngått avtaler med Den europeiske sentralbank om ikke å selge gullreserver. Dette var utslagsgivende for Norges Banks nye ledelse. Banken brøt nå med sin gamle investeringsfilosofi om at gull ikke har noen funksjon i moderne norsk oljeøkonomi.
   Den nyutnevnte, ultrakonservative banksjefen i Norges Bank innså at det hadde vært feil å selge krigsgullet for slikk og ingenting i 2004. Han gav hemmelig ordre om at Oljefondet skulle investere 10 % av fondets verdi i gull i løpet av våren 2024. Norges Banks årsregnskap for 2016

Tusen tonn gull til Norge
Det er uklart hvordan Norges Bank klarte å kjøpe tusen tonn gull uten at det ble oppdaget og skapte uro på spekulantmarkedet, men like imponerende var det at banken klarte å få fraktet gullet fysisk til landet. Informasjon som lekket ut, viste at International Monetary Fund (IMF) ikke bare hadde en finger med i spillet, men hele hånden.
   Sannsynligvis kjøpte Norge 400 tonn fra dette pengesugne fondet. Andre offentlige dokumenter viser at Norge klarte å få kjøpt 200 tonn fra India, 10 tonn fra Pakistan og10 tonn gull fra Bangladesh. Gull disse landene tidligere hadde kjøpt for norske bistandspenger.
   Mye tyder på at også gullrike regnskogland og østeuropeiske kull-land solgte store kvanta av det ettertraktede metallet til Norge. Uansett er det nå lagret over 1000 tonn gull i hemmelige høysikkerhetshvelv i Sør-Norge. Dette er omtrent den samme mengde gull som Sveits hadde i sine hvelv i 2017.
   Norge kan ennå ikke konkurrere med Tyskland som, ifølge World Gold Council, skal eie 3400 tonn gull. Dessuten viser tall at tyskerne har 8000 tonn gull liggende i madrassen. De har ikke glemt hyperinflasjonen som utraderte besteforeldrenes sparepenger.

De knallharde 2030 årene
Historien gjentar seg. Alt tyder på at Norge nå går inn harde år med måtehold, fattigdom og arbeidsløshet. Selv om Oljefondet er en saga blott, er havområdene utenfor landet ennå ikke helt tom for det miljøknusende produktet. Men i dagens isfrie nordområder finnes gass i enorme mengder som mange håper vil bringe Norge økonomisk på fote igjen.
   Partiformann Støre kom til makten gjennom arbeidsløsheten som vokste fram da oljeprisene stupte og behov for mer klimavennlig energi erstattet fossilt brennstoff. Mye tyder på at Partiformannen vil styre Norge med jernhånd i mange år framover.
   Gullet som Norges Bank investerte i våren 2024, ligger i hvelv som en håndfast valutareserve. Gull er død kapital som burde ha vært satt i arbeid, men Partiformannen resonerte som herskere i andre fattige land: Gull har ingen verdi, men det er godt å vite at det ligger der.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar