onsdag 1. februar 2017

Mali gull og Norge bistand

Mali er et av Norges hovedsamarbeidsland i Afrika. Norge gir dette korrupte landet 139 millioner kroner. Penger som kunne ha blitt brukt til å fjerne korridorpasienter, bedre boforhold for gamle på sykehjem og behandlingstilbud som monner til psykisk trengende.

I en melding fra Reuters kommer det fram at det ble utvunnet 46544 kilo gull i 2016. Malis gruveminister spår at det vil bli produsert 60 000 kilo i 2017. Denne produksjonen gjør Mali til Afrikas tredje største gullprodusent. Produksjon av gull i Mali
   Dessuten er det en million gullgravere som står for en produksjon på 36 000 kilo. Det er fullt mulig at denne gruppen vil utvinne mer gull enn de store utenlandske industriselskapene i årene som kommer. Gullgraving i Mali

100 000 kilo gull
I 2017 blir Malis gullproduksjon hundre tusen kilo.  Inntekter fra de internasjonale gruveselskapene utgjør 25 prosent av regjeringens inntekter. Dette betyr at regjeringen er helt avhengig av utenlandsk kapital. Hvor stor inntekten er fra de selvstendige gullgraverne er det ingen som vet, hvis noe inntekt i det hele tatt.

Malis økologisk gull krise
Malis økonomiske avhengigheten av inntekter fra gull fører til at landets politikere spiller et dobbeltspill ovenfor norske myndigheter for å motta penger fra Norge.  De må late som om de er interessert i å forbedre folkets levevilkår og bekjempe klimaforverring.  Myndighetene forstår at norske penger vil fungere som plaster på verkende sosiale sår. De forbedringene Norad hevder at de har klart å oppnå er med på å hindre reell sosialøkonomiske endring.
   Mali varmes også opp, og 11 millioner kroner er øremerket av Norad for klimatiltak.
Malis regjering har forsøkt å løse disse problemene gjennom en strategi for en grønn økonomi og klimarobusthet. Norge støtter gjennomføringen av denne gjennom fire prosjekter. – Norad

Klimabløff
Det er her løgnen kommer inn i bildet. Malis regjering påstår at den har en strategi for en grønn økonomi. Man skulle dermed tro at Norges millioner var viktig i kampen mot ørkenspredning. Det er de ikke! Malis politikere kan kunsten å ta imot penger med den ene hånden, smile, nikke og bukke til naive norske bistandsgivere.  Den andre hånden utsteder konsesjoner til klimaødeleggende angloamerikanske- og australske gruveselskaper. Jo større løgnen, desto flere vil tro på den.

7,5 millioner tonn CO2
Som de fleste estimater varierer tallene over hvor mye CO2 som slippes ut av gullgruvedriften, men hvis gruveselskapet klarer å utvinne 1 gram gull for hvert 1000 kilo jord, sand, grus og stein som graves opp, regnes forekomsten som drivverdig. Et estimat er at det slippes ut 75 tonn CO2 per kilo utvunnet gull. 100 000 kilo gull multiplisert med 75 tonn CO2 per kilo gir et utslipp på 7,5 millioner tonn CO2 per år. For sammenligningens skyld ble det i 2015 sluppet ut totalt 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norsk territorium. https://www.ssb.no/klimagassn/ 

Den norske inhumanismen
Den norske inhumanismen kjenner ingen grenser for lidende utenfor landets grenser. I 2017 vil norske høyrepolitiker bruke 35 milliarder på det de propaganderer til det norske folk som bistand.
   Et tilsvarende kjempebeløp ble sendt ut av Norge i 2016, 33 milliarder i 2015 og så videre og så videre bakover i tiden. Hundrevis av milliarder har blitt sløst bort uten at norske politikerne kan vise til resultater som er i nærheten av å rettferdiggjøre de enorme pengesummene de strør rundt seg med.
   Konkretiseres årets beløpet ned til et tall man kan lettere kan forstå dreier det seg om. 7000 kroner for hver eneste norske borger. En familie på fire må ut med 28 tusen kroner i året for å tilfredsstille politikerens oppblåste ego om egen forherligelse. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar