fredag 3. februar 2017

Norsk EØS støtte til Polen

Statsminister Solberg reiste til Malta for å gi bort 74 millioner EØS-middel kroner.
Småpenger i sammenligning med det hun kommer til å gi bort alt i alt. 25 milliarder.

Polen får 7200 millioner kroner som EØS støtte fra Norge.
Polen har, ifølge World Gold Council, 102,9 tonn gull.
Gull selges for $ 1217 per ounce a $ 8,20 per 3. februar 2017.
1 tonn gull er verdt 320 millioner kroner.
Ved å selge 22,5 tonn gull vil Polen frigjøre samme pengesum landet får fra Norge.

2,8 milliarder euro er 25 000 millioner kroner
Norske politikere gir bort 25 milliarder kroner i såkalt EØS støtte uten å stille spørsmål til land som har store mengder gull som død kapital i bankhvelvene.
Tusenvis av millioner kroner norske politikere kunne ha brukt i Norge på:
   Innovasjon, forskning, utdanning og konkurranseevne
   Sosial inkludering, fattigdomsbekjempelse og sysselsetting for ungdom
   Miljø, energi, klima og lav-karbonsamfunnet
EØS midler

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar