fredag 17. februar 2017

69 milliarder til gullrike IMF

Hvert år i de siste fire statsbudsjettene er bruken av Oljepenger økt med 15 – 32 milliarder kroner, skriver Sigurd Bjørnstad i en artikkel i Aftenposten 17. februar 2017.

Denne veksten i bruk av Oljepenger kan ikke fortsette i samme tempo som den har gjort etter 2001, konstaterer Aftenpost skribenten at statsminister Solberg sier.

Kirsten Halvorsen låner IMF penger
I 2009 lånte daværende finansminister Kirsten Halvorsen International Monetary Fund 26 milliarder kroner, og i 2016 lånte finansminister Siv Jensen samme institusjon 69 milliarder kroner. Alt i alt har de to finansministerne klart å sende en betydelig andel av veksten i bruk av Oljepenger– 95 milliarder kroner - ut av landet. Stortingsproposisjon om 69 milliarders lån til IMF

IMF's tusen milliarder
IMF disponerer ifølge Wold Gold Council 2814 tonn gull med en verdi til 938 milliarder kroner på verdensmarkedet. Spørsmålet blir da: Hvorfor låner Siv Jensen ut 69 milliarder kroner til en institusjon som er stinn av midler låst opp som død kapital?
   I forbindelse med finansministerens anslaget om at, bare 7 – 8 milliarder nye oljekroner blir lagt på bordet i 2018, til gode formål i budsjettet, burde hun fått noen spørsmål om de enorme beløpene hun låner ut og bruker opp i andre land. Politisk målsettinger rettferdiggjør ikke sløsing med Oljepenger.

Målet rettferdiggjør ikke midlene
I og med at IMF har midler for nesten 1000 milliarder kroner til disposisjon hadde det ikke vært nødvendig for Siv Jensen å låne fondet 69 milliarder kroner. Disse milliardene kunne for eksempel blitt brukt til å spe på statsbudsjettet med fem milliarder kroner per år i syv år på rad. Eller de 69 milliardene kunne ha blitt brukt til utbygge landets infrastruktur. Et nytt, moderne jernbanenett med franske TGV høyhastighetstog kunne gitt betydelige miljøgevinster.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar