tirsdag 13. desember 2016

The Zen of Terry Pratchett on Gold and Value

Who would set the value of gold?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar