onsdag 14. desember 2016

Norske gullmynter som reisevaluta

Hvis du skal ha med deg valuta tilsvarende mer enn 25 000 kroner til eller fra Norge, må du melde ifra til Tolletaten. Har du med deg mer uten å melde fra: … risikerer du å måtte betale 20 prosent av hele beløpet i straffegebyr eller bli politianmeldt. 

Nå presiserer Tolletaten at det ikke er forbudt å ha med seg valuta eller andre betalingsmidler over 25 000 kroner så sant du deklarerer beløpet før du reiser. Ifølge Tolletaten skal du ikke betale avgift av beløpet: Regelen gjelder norske og utenlandske sedler, mynter, anonyme betalingskort (f. eks. gavekort) og andre betalingsmidler.

Norske mynter
Reglen gjelder altså norske mynter. Men det er vanskelig å forestille seg at noen reisende trekker med seg en koffert full av tunge kobber-nikkel mynter som de ikke får vekslet i utlandet, og som de sannsynligvis må betale overvekt på flyet for. Så hvorfor blir mynter presisert i tollreglene?

Norske gullmynter
Den eneste forklaringen jeg kan komme på, er at det her er snakk om norske gullmynter pålydende kr 1500. Disse myntene består av 15,55 gram (1/2 ounce) gull. De er gyldig betalingsmidler, og du kan stikke innom Norges Bank og veksle mynten om til 1500 kroner i sedler. Dette er noe du selvfølgelig ikke vil gjøre fordi verdien av gullet ligger tett opp til 5000 kroner. Et beløp du kan få av nærmeste gullkjøper.

16 norske gullmynter
Dermed blir regnestykket enkelt. 25 000 :1500 = 16,66 = 16 gullmynter. Med en gullverdi på ca. 5000 kroner per mynt (14.12.2016) betyr det at du legalt kan ta med deg valuta tilsvarende 80 000 kroner i gullverdi ut av landet. Dermed trenger du ikke ta bryet med å fylle ut skjema til Det norske byråkratiet som skal registrere utførsel av valuta for mer enn 25 000 kroner. Du er innenfor lovverket.
Du bør selvfølgelig sjekke ut valutaimportreglene til det landet du skal til. Det er mulighet at andre lands tollvesen ikke oppfatter norske penger som penger, men en avgiftsbelagt vare (commodity).

Gyldig betalingsmiddel
Både Tolletaten, Norges Bank og Skatteetaten har bekreftet at norske 1500 kroner gullmynter er gyldig betalingsmiddel og kan sees som norsk valuta.
Toll og valuta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar