mandag 5. desember 2016

Gull-landet Saudi Arabia

Saudi Arabia forbindes med sort gull – olje, men landet har også gullgruver.

Ifølge en artikkel i Bloomberg satser landet på å mer enn fordoble produksjonen av gull fra 200 000 ouncer (6250 kilo) til 500 000 ouncer (15 525 kilo) før 2020. I motsetning til norske politikere har Saudi-arabiske ledere visjoner de evner å gjennomføre. Tanken bak satsingen er den samme som norske politikere snakker om, men ikke gjør noe med. Diversifisering vekk fra en oljeøkonomi ørkenlandet har blitt for avhengig av. Saudi Arabia ønsker å satse stort på gruveindustri for å tilføre statskassen milliarder av dollar, og det er snakk om å skape 90 000 nye arbeidsplasser før 2030.

Norge har ikke gull
Man kan argumentere at det ikke er gull av betydning å utvinne i Norge, men den Saudi-arabiske visjonen går også ut på å øke produksjonen av aluminium. Fra 760 000 tonn i år til 1 million tonn per år. Saudi Arabia må dermed øke bruken olje og gass i produksjonen av dette metallet og vil bidra til nye kraftige CO2 utslipp og global oppvarming.
   Norge derimot har store mengder miljøvennlig vannkraft som kan brukes til å øke produksjonen av aluminium og skape nye arbeidsplasser i landet hvor 20-30 000 mennesker allerede har mistet jobben i oljeindustrien.

No Future for You
Dette vil dessverre ikke finne sted da politikere med visjoner er like sjeldne som hønsetenner! Det er ingen tegn til at en nødvendig modernisering av gamle mor Norge vil finne sted. Politiske varmluft ballonger sløser bort tusenvis av planleggingstimer med å krangle om hvorvidt man skal øke drivstoffprisen med 30 øre eller ikke. Saudi Arabias gullgruver

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar