fredag 1. april 2016

Haiti – Lutfattig gullkjøper

Haiti er det fattigste landet på den sørlige halvkule. Landet har ikke klart å komme på fote igjen etter jordskjelvet i 2010. Politisk krangling og mangel på planlegging førte til at Haitis interimleder Joclerme Privert utnevnte Fritz-Alphonse Jean, en tidligere sentralbank-guvernør, til å forme en ny regjering. Om de vil lykkes, gjenstår å se. Men nære forbindelser mellom penger og makt er noe sentralbanken på Haiti har forstått. Banken har i 2015 konvertert hard valuta til 1800 kilo gull* , omregnet vil det si 600 millioner norske kroner.

Norske myndigheter lovet å gi 800 millioner i støtte over en fire års periode. I 2014 var støtten på 90 millioner NOK, i 2015 på 7 millioner NOK.

Haiti, et av verdens mest korrupte land, har dermed i løpet av to år kjøpt gull for summer tilsvarende nesten hele den norske bistanden. Ubrukelige gullbarrer til en verdi av 600 millioner NOK ligger nå i hvelv i USA. Penger som den politiske ledelsen burde brukt til oppbygging av det nødstedte landet.


*World Gold Council Official Gold Holdings March og IMF - 2016

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar