fredag 15. april 2016

Selvangivelse og gull

I perioden 1991 – 2005 utgav Norges Bank en rekke gullmynter pålydende kroner 1500. Disse gullmyntene kan du veksle inn i Norges Bank, men du vil få fire ganger beløpet hvis du selger dem til dagens gullpris.

Ved en generell forespørsel til Skatteetaten om beskatning av gullmynter fikk jeg et svært interessant og omfattende svar fra Skattedirektoratets Rettsavdeling. Svaret er, så vidt jeg kan forstå, åpen for tolkninger. Utdrag av e-post:

-       Det er forskjellige måter å skattlegge gull og sølv avhengig av om det er kjøpt som investering eller ikke.
-        Skatt på gull- eller sølvmynter for privatpersoner kan variere mht. formueskatt og skatt på gevinst og fradrag for tap ved evnt. realisasjon.
-       Måten myntene skattlegges på avhenger av om myntene blir vurdert som en investering eller som en myntsamling.

Så vidt jeg kan tolke, vil skattleggingen baserer seg blant annet på INTENSJON ved kjøp av sølv- og gullmynter. Kjøper du gamle kong Oskar 20 kroners gullmynter, faller nok de innunder myntsamling. Men kjøper du en rull på 20 stk. American Eagle 50 dollar gullmynter 2016, faller nok disse inn under bullion- og investeringsbegrepet. Sistnevnte skal, ifølge e-post svaret, oppgis som formue i selvangivelsens post 4.5.4 med sin fulle gullverdi pr. 31,12.2015.

1500 kroner norske gullmynter
Et aspekt ved sølv- og gullmynter som svaret fra Skatteetaten IKKE tar for seg, er Norges Bank pregede 1500 kroners jubileums- og minnemynter som er ifølge banken er tvungent betalingsmiddel i likhet med andre norske mynter.  http://www.norges-bank.no/Sedler-og-mynter/Minnemynter/
Jeg har sendt en forespørsel til Skatteetaten om skattlegging av moderne, norske gullpenger, men har ennå ikke fått svar.

I perioden 1991 til 2005 ble det alt i alt utgitt 157 148 eksemplarer av 1500 kroners gullmynter i Norge. Disse myntene inneholder hver 15,5 gram rent gull som tilsvarer 2436,41 kilogram 999.9/1000 gull. Stipulerer jeg prisen til kroner 330 000 pr. kilo, ender vi opp med den nette sum av kroner 811 325 862. Med andre ord skal det ikke store prisstigningen til på gull, før innehavere av disse myntene sitter på en verdi tilsvarende 1 milliard kroner i gull, men med innvekslingsverdi i Norges Bank på kroner 235 722 000.

Et interessant aspekt ved norske gull-minnemynter er salgsprisen stort sett ligger innenfor en ramme av koner 5 500 – 6 400. Dette tilsvarer en gullprisramme på kroner 354 - 412 pr. gram. Denne gullprisrammen ligger meget tett opp til rammen av hva investeringsmynter (bullion) selges for; kroner 10 900 – 11 000. Maple Leaf gullmynter koster kroner 10 900, og American Eagle gullmynter koster kroner 10 983. Dette tilsvarer en gullprisramme på kroner 350 – 353 pr. gram.

Konklusjonen på denne enkle undersøkelsen (med alle forbehold om regnefeil) er: Norske jubileums- og minnemynter utgitt av Norges Bank som tvungent betalingsmiddel i virkelighetens verden ligger nærmere investeringmynter enn samleobjektmynter i sine kjøp- og salgspriser. *
Men det er alltid et men

Tvungent betalingsmiddel
Men, siden både Tolletaten og Norges Bank på forespørsel svarer at norske 1500 kroners gullmynter er penger på lik linje med andre norske penger, skal de (så vidt jeg kan forstå) deklareres og føres opp i selvangivelsen for 2015 under post 4.1.3 hvis du har beløp som overstiger kroner 3 000.

I denne posten fører du opp summen du har i kontanter, postanvisning, utenlandsk valuta, reisesjekk, kontantsjekk og lignende per 31.desember som overstiger 3 000 kroner http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Finn-post/4/1/3/

Rent praktisk tolker jeg ovennevnte beskrivelse slik: Hvis du er i besittelse av to norske 1500 kroners gullmynter, skal du ifølge Skatteetaten opplyse om overskytende midler du måtte besitte.

Jeg vil komme tilbake med flere innlegg om skattlegging av gull og sølv.

Spørsmål vedrørende selvangivelse og sølv- og gullmynter må rettes til Skatteetaten.

-  rw

* Det er  to unntak:
Millenium mynten koster kroner 12 000 (kr 774 pr. gram gull).
Grieg mynten koster kroner 13 500 (kr 871 pr. gram gull).

7 kommentarer:

 1. 1 ozt bullion-myntene er vel også mynter preget med en verdi og er pr. def. tvungne betalingmidler i landet de er utstedt. F.eks 100 EUR Wiener Philharmoniker. Det er vel faktisk forutsetningen for at de skal kunne selges i norge uten MVA. Det er mva på gull-barrer men ikke på gullmynt, som defineres som "penger". Noe jeg har misforstått her?

  SvarSlett
 2. Det var det jeg trodde også! Men ved forespørsler til både Tolletaten og Skattedirektoratet får jeg til svar at investerings-mynter i gull (som for eksempel 1 oz bullion mynten American Eagle) defineres som en vare. (Ikke norske gullpenger som er penger ifølge Norges Bank.) Det betyr at du og jeg skal betale mva. på en 100 EUR WP hvis vi bringer den lovlig inn i landet.. Her har du en lenke til e-postsvaret jeg fikk fra Tolletaten:
  http://gull-au79.blogspot.no/2015/10/merverdiavgift-pa-american-eagle.html
  Skatteetaten sier også at utenlandsk bullion-mynter er en vare og ikke penger.
  Jeg klarer ikke å få svar fra Tolletaten hvorfor Tavex, K.A. Rasmussen andre bullionmynt selgere får importere gull og sølvmynter uten å betale mva og hvorfor de kan selge disse uten kreve mva av oss kjøpere.
  Det er av ukjente grunner forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salomo.
  Mvh - rw

  SvarSlett
 3. Svaret fra Tolletaten angående American Eagle 50 dollar gullmynter gir ingen mening synes jeg. Gull- og sølvmynter som har nominell verdi er jo gyldig betalingsmiddel på lik linje med vanlig valuta. Hvis man kan betale med disse gullmyntene i USA, kan man vel veksle dem i Norge og få NOK for dem, akkurat som USD. Og man betaler vel ikke MVA på USD-sedler?! Synes svaret fra Tolletaten er veldig merkelig.

  SvarSlett
 4. Sjekk det her: http://www.toll.no/no/varer/frimerker-sedler-og-mynter/

  "Ved tvil, så er det importør som må kunne dokumentere at slike sedler og mynter faktisk er eller har vært gyldige betalingsmidler i utgiverlandet."

  Og her 'Hva er betalingsmidler': http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/merverdiavgiftshandboken/kapitler/3/?mainchapter=180880&chapter=180918#x180918

  "Det samme gjelder produksjon av sedler og mynter, som først vil være gyldige betalingsmidler etter en kontorforretning i Norges Bank, jf. sentralbankloven §§ 13 og 14."

  Er det kanskje dette folka fra Tolletaten tenkte på da de svarte Robert? Men USD, om det er sedler eller gullmynter, trenger vel ikke velsignelse fra Norges Bank for å bli gyldige?!

  SvarSlett
 5. Takk for innspill om "Hva som er betalingsmidler" Vel, svarene både fra Tolletaten og Skatteetaten er også for meg uklare. Som du ser av e-post svarene jeg fikk, insisterer begge etatene på at investeringsmynter i gull er en vare - IKKE gyldige betalingsmidler hvis du og jeg tar med oss f.eks amerikanske gullmynter over grensen til Norge. Da skal VI betale mva. for beløp overstigende kr 5000, fordi gullmynten (som har en gullverdi på ca 10-11-tusen) er en vare. Det samme sier Skatteetaten. Investeringsmynter er en vare og gullverdien skal opplyses i selvangivelsen hvis man har mer enn kr 3000 hjemme. Javel, så sier vi det... selv om amerikanske, kanadiske, australske myndigheter sier at deres gullpenger er gyldige betalingsmidler i deres land Det som er den store selvmotsigelsen er at Tolletaten IKKE vil forklare hvorfor de som selger den selvsamme gullmynten over disk i Oslo (K.A.Rasmussen, Tavex med flere) kan selge gullmynter momsfritt. Mao... Jeg kan ikke annet enn å trekke den slutningen at loven IKKE er lik for alle. Hvorfor vet jeg ikke, men klarer du å få et klart svar fra etatene på dette spørsmålet vil jeg sette pris på det. http://gull-au79.blogspot.no/2015/10/merverdiavgift-pa-american-eagle.html Jeg klarer det ikke ;-( Mvh. R.

  SvarSlett
 6. Hvis man spør en tilfeldig person som jobber på skattekontoret eller tolletaten et faglig spørsmål, er det 50% sjanse for å få et svar som ikke stemmer. Derfor bør all kommunikasjon foregå skriftlig med disse etatene når det gjelder tolkning av regler da svaret man får ofte ikke stemmer med regelverket. Her har du fått et svar som ikke stemmer med regelverket.

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk for innspill. Kommunikasjonen foregikk skriftlig og spørsmålene mine gikk til den juridiske avdelingen. Hvis du klarer å få et svar på hvorfor gull og sølvmynter (ikke samlemynter) kan selges momsfritt som mynter og skattlegges som vare så hadde det vært fint om du la ut svaret. Dessuten, hvis du klarer å få et fornuftig svar fra Tolletaten om hvorfor jeg/du må betale mva. gullmynter vi evnt måtte bestille fra utlandet og hvorfor gullmyntselgerene (bullion/investeringsmynter) kan selge samme type mynt mva fritt over disk til privatpersoner så hadde det også vært fint om du kunne poste svaret, evnt lenker til loverket som åpner for dette. Jeg klarte ikke å få klare svar på dette og gav opp. Vennlig hilsen R.

   Slett