tirsdag 5. april 2016

Statsminister Solberg – Forblindet av Gull

Opplysningsrådet for Veitrafikken opplyser at norske veier er nest dårligst i Europa. Dette medfører mange drepte og store klimautslipp!! Stortinget har vedtatt at klima- og regnskogsatsingen skal videreføres til 2020 med minst 3 milliarder kroner i året. Statsminister Erna Solberg og andre representanter fra regjeringen har signalisert at Norge vil trappe opp satsingen i regnskogland som Brazil. Minst 12 milliarder kroner vil bli sendt ut av Norge til korrupte regjeringer. Bare i Brazil ruger styresmaktene på 67,2 tonn gull til en verdi av minst 25 milliarder kroner de ikke vil bruke til folkets beste. De 12 milliardene burde brukes i Norge til å forbedre veier som for alt for mange har blitt en Highway to Hell.

Prime Minister Solberg - Blinded by Gold
Opplysningsrådet for Veitrafikken reports that Norwegian roads are second worst in Europe. This causes many deaths and major emissions! Parliament has decided that the climate and rainforest initiative will continue until 2020 with at least 3 billion NOK a year. Prime Minister Erna Solberg and other government representatives have indicated that Norway will step up efforts in rainforest countries like Brazil. At least 12 billion NOK will be sent out of Norway to corrupt governments. Only in Brazil the government sits on 67.2 tons of gold,  worth at least 25 billion NOK, they will not use for the public good. The 12 billion NOK should be used in Norway to improve roads for which far to many have become a Highway to Hell.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar