torsdag 31. mars 2016

Gull varer evig

USA sitter på 8133 tonn gull, Tyskland har 3381 tonn gull, International Monetary Fund (IMF) ruger på 2814 tonn gull, Italia soler seg i glansen fra 2452 tonn gull, Frankrike har sikret seg 2435 tonn av det verdifulle metallet

Verdens sentralbanker hamstrer gull
Kina undermelder at de “bare“ har 1778 tonn i hvelvene sine og Sveits har 1040 tonn i bankene sine. Norges Bank sitter på en mikro-beholdning bestående av 3,5 tonn krigs-gullmynter. Samtlige banker i EU har fått ordre av Den Europiske Sentralbank om at de ikke får lov til å selge gullet de måtte ha i hvelvene,
   I motsetning til Norges Bank sikrer sentralbanker over hele verden dollar og euro reservene sine ved å kjøpe gull som backup i tilfelle “noe“ skulle gå galt med verdensøkonomien. Ledelsen i over 100 sentralbanker har tro på at gull er verdt å lagre, kan være med på å sikre nasjonens verdier og støtte opp om økonomien. Gull er ikke viktig for Norges Bank da ledelsen tror at Statens Pensjonsfond vil aldri kollapse, men berike landet i mange tiår framover.

Gullkantet invitasjon
I den anledning inviterte World Gold Council 19. september til et program for Sentralbanker og Finansdepartementer:
The Executive Programme in Gold Reserves Management is the World Gold Council's flagship training programme for central bankers and finance ministry officials from around the world.
Led by distinguished scholars from Cambridge, experts from the World Gold Council, leading gold industry insiders, and policymakers from both central banks and international institutions, the Executive Programme covers three groups of topics: gold market fundamentals ,technical aspects of holding and trading gold , portfolio management and optimisation.
   The programme also acts as a global forum for central bankers and ministry officials throughout the world to exchange views and share best practices in gold reserve management.
It will conclude with a lunch in the UK Parliament on Friday.
   This programme is limited to executives at central banks and finance ministries from around the world.

Gull varer evig - Statens Pensjonsfond varer ikke
Ved forespørsel til Norges Bank og Finansdepartementet deltok ingen av institusjonene på seminaret.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar