onsdag 20. april 2016

Selvangivelse og norske gullmynter

Norske gullmynter som skattbare, likvide midler
Skattedirektoratets Rettsavdeling svarer:

Jeg har mottatt følgende bekreftende svar om skattlegging av nyere norske gullmynter:
Ref. blogginnlegg: http://gull-au79.blogspot.no/2016/04/selvangivelse-og-gull.html

- Så lenge myntene er å anse som tvunget betalingsmiddel, så mener jeg han (rw) må ha
rett i at grensen på 3 000 kroner som gjelder generelt for penger også må gjelde for
disse myntene. Utdrag fra Lignings-ABC under emnet "Formue" punkt 4.5.3:4.5.3 Kontanter mv.
"Det er et fribeløp for personlige skattytere for beholdning av kontanter og
tilsvarende likvide midler på kr 3 000, jf. sktl. § 4-20 første ledd bokstav a.
Fribeløpet gjelder under ett for ektefeller når de lignes felles eller særskilt
(ikke atskilt). Det gis ikke særskilt fribeløp når barns kontantbeholdning lignes
hos foreldrene.

Som tilsvarende likvide midler regnes f.eks. utenlandsk valuta, reisesjekk,
kontantsjekk, mottatt sjekk som ikke er innløst/godskrevet og bankremisser."


Ovennevnte svar betyr at hvis du har flere enn to (2) norske 1500 kroners gullmynter, og ikke noen av de andre likvide midlene som beskrives, skal totalsummen av de andre norske 1500 kroners gullmynter du måtte besitte føres i selvangivelsen.

Spørsmål vedrørende selvangivelse og gull- og sølvmynter må rettes til Skatteetaten.

Jeg vil komme tilbake til Selvangivelse og skatt på investeringsmynter (bullion) av utenlandske sølv- og gullmynter.
- rw

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar