onsdag 15. november 2017

Samlerhuset

av Robert Wood - Sosiolog
Samlerhuset er verdensmester i å markedsføre penger med lav verdi som verdifulle samleobjekter. Hittil har selv ikke Norges Bank solgt en 5-kroner mynt for 276,666 kroner.

Vil du gi 175 kroner for en 20-kroner mynt?
I forbindelse med sitt 200 års jubileum selger Norges Bank et pengeprodukt som består av en 20-kroner mynt i proof-kvalitet. Dessverre finner ikke Norges Bank sitt eget jubileum verdig en gullmynt, eller for den saks skyld en liten sølvmynt. Bankens direktører synes at en billig legering bestående av 81 % kobber, 10 % sink og 9 % nikkel er greit nok.
   Det beste med denne jubileumsmynten er at du kan bruke den i butikken hvis du virkelig er i beit for cash. Men, siden mynten koster 175 kroner, vil du gå med et dundrende tap på 155 kroner. For kjøper du denne mynten, betaler du 8,75 kroner for hver krone innbakt i 20-kroningen. Opplaget er ikke oppgitt, og som samleobjekt er det tvilsomt at mynten noen gang blir verdt noe. Åpenbart er samlergleden eneste grunn til å skaffe deg mynten.  Norges Bank minnemynt

Vil du gi 2490 kroner for 9 mynter til 45 kroner?
Samlerhuset har på sin side lansert et sett bestående av ni 5-kroner mynter. Settet går under navnet Norges Jubileumsfemkroner. Myntene, med preget beløp på tilsammen 45 kroner, blir solgt for den nette sum av 2490 kroner. Det betyr at du vil betale 55,33 kroner for hver krone i settet med 5-kroner. Riktignok har Samlerhuset klint på noen milligram gull, men verdien av gullet på hver mynt er mikroskopisk, muligens under 5 øre. De påførte fargene gjør ikke mynten mer verdifull. Det store spørsmålet blir da om settet på ni 5-kroninger fra Samlerhuset noensinne kan bli verdt de 2490 kroner som kreves? Samlerhuset fargelagte 5-kroner

Forfalsker Samlerhuset norske penger?
Den beste måten å finne svaret var å henvende meg til Norges Bank.
Samlerhuset har bearbeidet og endret 5-kroningene betydelig i mine øyne. Og i og med at dette er norske penger lurte jeg på om dette er forfalskninger.
   Kan Norges Bank svare meg på om Samlerhuset forfalsker norske 5-kroner? 5-kronene er gyldige betalingsmidler og i bruk i Norge. Samlerhuset har gjort betydelige endringer på dem. Selger de "forfalskede?" 5-kroner til 2490 kroner?
   Norges Bank er vanligvis flinke til å svare på henvendelser, og Svein Nygård, Seniorrådgiver i avdelingen for Finansiell Stabilitet / Kontante betalingsmidler gir følgende avklarende svar:
Takk for din henvendelse vedrørende produktet med utgåtte 5-kronemynter som Samlerhuset nå markedsfører på sine hjemmesider. Det fremgår at myntene er belagt med 24 karat rent gull, og prydet med fargemotiver. Ut i fra de opplysningene som er gitt, er det snakk om ordinære 5-krone sirkulasjonsmynter med spesielt preg, og dermed ikke falske mynter.
   Jeg vil først understreke at Norges Bank ikke har noe med dette produktet å gjøre. Norges Bank har utarbeidet retningslinjer for bruk av norsk seddel- og myntmønster og denne type endring / manipulering av myntmotivet kan komme i konflikt med bestemmelsene vedrørende opphavsrett i kapittel 3  Bruk av norsk seddel- og myntmønster  Av retningslinjene fremgår det også at gjengivelse av myntmønster må skje med respekt med den status og rolle mynter har i samfunnet. Vi vil vurdere å følge opp denne saken direkte med Samlerhuset.
   I sin markedsføring opplyser Samlerhuset at det er aller første gang myntene utgis i spesialutgaver. Jf. sentralbankloven § 13 har Norges Bank enerett til å utstede (utgi) norske pengesedler og mynter, og dermed kan denne formuleringen oppfattes som villedende for potensielle kunder.


Rene ord for pengene
Norges Banks svar bekrefter at de ni 5-kronene som Samlerhuset selger for 2490 kroner, ikke er falske til tross for endringene. Norges Bank vurderte å følge opp denne saken med Samlerhuset.

Sentralbankens dilemma
Siden Norges Bank uttrykker at Samlerhuset kan endre på og selge norsk valuta som avviker fra opprinnelige design, kan andre firmaer, som har tillatelse til å kjøpe og selge norsk valuta, starte samme praksis. Samlerhuset danner farlig presedens.
     I dette tilfellet mener Norges Bank at Samlerhuset ikke har forfalsket 5-kronene. Men når er en norsk mynt eller seddel forfalsket? Hvor går grensen mellom forfalskning og ikke-forfalskning?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar