fredag 24. november 2017

Bistand mot sin hensikt

av Robert Wood – Sosiolog
For hver krone bistand Norge gir til India, Kina og Tyrkia, frigjøres penger som eliten kan disponere til gull, våpen og luksus. Penger som burde vært brukt til utvikling av landene sammen med den norske bistanden.

Narrespillet
Hvert år settes det samme gamle skuespillet opp på den politiske teaterscenen i Norge. Hvert år blir milliarder av norske kroner pøst ut av landet uten at man ser ønskede resultater.
   Hvorfor gir norsk bistand liten virkning? Det er mange underliggende årsaker til at nød, fattigdom, slum og sult opprettholdes, men det koker seg ned til to årsaker:
De få som kontrollerer landets ressurser, vil ikke dele med de mange.
Politikere, makteliten og innbyggerne mangler vilje og evner til å gjøre det som må gjøres for å lede landet ut av fattigdommen.

Skadelig u-hjelp
Men det er mulig å dokumentere de negative resultatene. Norsk u-hjelp og Oljefondet medvirker til investeringer i miljø-ødeleggelse. Norsk "bistand" undergraver muligheter til utdannelse, bedre helse, riktig ernæring, meningsfylte arbeidsplasser og gode boliger.
   I 2016 gav Norge bistand til tre land hvis sentralbanker disponerer til sammen gull for 1000 milliarder kroner. I 2017 og 2018 kommer NORAD sannsynligvis til å mate India, Tyrkia og Kina med minst 300 millioner kroner. Samtidig vil sentralbankene i disse landene fortsette å kjøpe inn gull og våpen med de "frigjorte" pengene norsk "utviklingshjelp" representerer.

India
India har hittil mottatt 5,57 milliarder kroner fra Norge. Landet fikk 148,3 millioner kroner i 2016.
I 2009 kjøpte India 200 tonn gull fra International Monetary Fund for 66 milliarder kroner. I november 2017 har landet 557,8 tonn gull på lager. Verdien tilsvarer 200 milliarder norske kroner
   Dessuten regner man med at befolkningen har gjemt 25 000 tonn under madrassen. Noe som tilsvarer det norske oljefondet på 8300 milliarder kroner i november 2017. I tillegg til dette er gull for 100-vis av milliarder kroner gjemt bort under landets mange templer. Kort oppsummert har den indiske stat, religiøse eliten og befolkning låst inn enorme verdier i gull som i kunne ha blitt brukt til utvikling.  Sree Padmanabhaswamy tempelet

Tyrkia
Tyrkia har hittil mottatt 551,3 millioner kroner fra Norge. Landet fikk 76,3 millioner kroner fra norske skattebetalere i 2016.
I 4. kvartal 2016 kjøpte landet 377,1 tonn gull til 125 milliarder kroner, og 1. halvår 2017 ble 456,1 tonn innkjøpt til 150 milliarder kroner. I november 2017 har den tyrkiske sentralbank 495,6 tonn gull til en verdi av 165 milliarder kroner på det åpne markedet.

Kina
Kina har hittil mottatt 3,12 milliarder kroner fra Norge. Landet fikk 87,1 millioner i støtte i 2016.
I 2014 og 2015 fikk Kina henholdsvis 125,6 og 92,3 millioner kroner i fra krypende norske politikere.
   I november 2017 ligger 1842,6 tonn gull til en verdi av 610 milliarder i hvelvene til sentralbanken. Ingen vet hvor mange tonn det kinesiske folk har gjemt bort som smykker, barrer og gullmynter. Men hvis man antar at 1500 millioner innbygger disponerer i gjennomsnitt fem gram, blir det mange tonn.

Enorme beløp
Hvert år er det snakk om store penger. Enormt mange penger. Samtlige norske innbyggere tvinges til å betale 10000 kroner hver til forskjellig former for "bistand". Dette til land som selv disponerer milliardbeløp de ikke vil bruke til egen utvikling.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar