onsdag 8. november 2017

NORAD! Mer penger enn vett

av Robert Wood - Sosiolog
Mange teknikker benyttes for å undertrykke tale- og pressefrihet. Primitive kulturer administrerer undertrykkelse med voldsbruk gjennom politi og hæren. Sofistikerte, norske politikere administrerer undertrykkelse ved å ignorere.

Det har gått noen år siden Haiti var i nyhetsbildet. Katastrofer selger bra som nyhetsstoff, men bare mens katastrofen er fersk. Dessuten er det så mange pågående katastrofer å velge mellom. Derfor kan man for salgstallenes skyld skifte til en ny ukentlig katastrofe uten å fordype seg i de virkelige årsakene til katastrofene.

Godt norsk er godhet
Gjennom NORAD avsatte norske politikere 36 milliarder kroner i 2016 og 34 milliarder i 2017 til bistand. En kolossal 7000 kroners godhet per norske innbygger som ikke når fram de som virkelig trenger hjelp.
   Norske politikere våger ikke å se sannheten i øynene! 65 år med utviklingshjelp, i den formen det i dag har, fungerer ikke. Hundrevis av milliarder av våre skattepenger kastes bort i spill for galleriet. Men hvem er det som sitter på galleriet og nyter det latterlige skuespillet som heter Bistand og Utvikling? Sannsynligvis de som går fra teateret med bankkonto fylt av bistandskroner.

NORAD driter penger, men mangler dasspapir
Norsk bistandshistorie har mange dokumenterte eksempler på at bistanden ikke bare har feilet, men også bidratt til å ødelegge hele samfunn. Fiskeriprosjektet i Kerala, India i 1952, er et velkjent eksempel på godhet som ødela. Dessuten er det utallige dokumenterte eksempler på mislykket bistand og investeringer som ligger godt skjult i departementenes og Norges Banks dypeste kjellerarkiver.
   Uansett, skriver NORAD: 12. januar 2010 ble Haiti rammet av et voldsomt jordskjelv. Mer enn 220000 mennesker mistet livet. Over 300 000 ble skadet. Mer enn 1,5 millioner mennesker mistet hjemmene sine. Haiti har vært et av de fattigste landene på det amerikanske kontinentet i flere tiår. Situasjonen etter jordskjelvet var både uoversiktlig og kaotisk.
   Siden jordskjelvet har Norge bidratt med over 800 millioner kroner. Bidraget i 2014 var på omlag 90 millioner kroner. - NORAD
   Eksempelvis kan det ikke dokumenteres om de 800 millioner kronene som ble gitt til "hjelpeorganisasjoner" på Haiti, har hatt noen hjelpende effekt for de fattigste i det hele tatt. NORAD har publisert en rapport om «hjelpen», men forstå rapporten de som kan. Den ligger nedlastbar på NORADs websider.

Norsk bistand uten effekt
Ifølge evalueringsteamet har det ikke vært mulig å konkludere når det gjelder de samlede effektene av den norske innsatsen. Det finnes lite dokumentasjon om hvilke effekter dette har hatt for de fattige. I rapporten blir Norge kritisert for at mange av prosjektene ikke har vært direkte rettet mot denne målgruppen.NORAD og Haiti SISTE NYTT: Februar 2018 Evalueringsrapport av norsk bistand til Haiti  Konklusjon: "Norwegian development assistance is unlikely to produce tangible improvement directly for poor people in Haiti except in very focused settings, such as in supported fishing cooperatives in the Département du Sud, but, even there, the sustainability of the effects can still be questioned. Although more likely, evidence is lacking to link indirect support to tangible improvements for the poor."

Haiti - Dømt til evig fattigdom?
Skal man da ikke gi nødhjelp til et folk som både blir rammet av et katastrofalt jordskjelv og en flodbølge vi ikke kan forestille oss det virkelige omfanget av? Jo! Alle nasjoner kan få behov for nød-hjelp! Det umulige og uforutsette kan ramme alle.
   Hvorfor trengs nød-hjelpen da? Haiti er det fattigste landet på den vestlige halvkule. Over åtti prosent av befolkningen lever på under 15 kroner per dag. På landsbygda har under fem prosent tilgang til strøm.
   Men så kan man stille seg spørsmålet: Hvorfor er Haiti et dødsfattig land? Hvorfor bygges det så dårlig at bygninger faller som korthus? I Japan konstrueres hus med tanke på å motstå kraftige jordskjelv.
   Hvorfor fortsetter fattigdommen å være normalen og ikke unntaket? Både Tyskland, Japan og Sør-Korea reiste seg på kort tid til moderne industristater etter ødeleggende kriger. Kina blir om et par-tre år verdens ledende økonomi. Miniatyrlandet Luxemburg fråtser i svarte penger som så mange andre skatteparadis.
   Er det noe i den haitiske kultur som gjør at folk ikke gidder, orker eller vil forbedre seg? Er det en gjør det i morgen-kultur med røtter i religion og virkelighetsoppfatning som leder en til å tenke først meg selv, så meg selv og så min neste hvis det er til mitt eget beste?
   Haiti har ikke fungerende skolesystem, og de som klarer å tilegne seg en god utdannelse, flykter fra landet for å få et bedre liv i et annet land.
   Et uegnet helsevesen kombinert med slum og miserabel kontroll over søppel og kloakk? Infrastruktur som inkafolket for 500 år siden bygget tusen ganger bedre med enkel teknologi?
   Eller er det selve styresettet det er noe i veien med? Egoistiske herskere som forsyner seg med alt for stor del av samfunnskaka? Multinasjonale selskaper og organisasjoner som kanaliserer nesten alt av verdi ut av landet? Haiti er et land rikt på mineralressurser, og amerikanske og kanadiske gruveselskaper sikler som de økonomiske vampyrene de er etter å sette huggtennene i mineralene.
   Eller er det fordelingen av penger, land og ressurser det dreier seg om? Noen få som kontrollerer nesten alt av ressurser? Export Gov - Haiti Mining and Minerals har foretatt en heftig analyse av hvordan Haiti kan plyndres for mineralressurser. Sannsynligvis er det en uhellig blanding av ovennevnte faktorer pluss ytterligere et dusin negative faktorer som ikke umiddelbart kan defineres.

Gull og grønne skoger
Skogen er for lengst hugget ned på Haiti. Som nevnt ovenfor har øya mineralressurser som sølv, gull og kobber. Mineraler som er verdt milliarder av dollar. Det vil si, hvis landet klarer å utvinne mineralene. For de multinasjonale selskapene finnes det en vesentlig hindring som blokkerer dem fra å starte gruvedrift som de påstår vil føre arbeidsplasser og økonomisk utvikling. Gruvedrift må godkjennes av det haitiske parlamentet. Foreløpig har parlamentet motstått Verdensbankens framstøt for å «reformere» lovverket og åpne for at utenlandske gruveselskaper. For eksempel selskapet som eies av x-presidentkandidat Hillary Clintons bror

Kolera til folket – Dollar til eliten
Landet har allerede hatt kolerautbrudd, og årsakene til pestutbruddet er feil bruk av ressurser. Det dreier seg om en underliggende økonomisk pest, et virus som gjør befolkningen økonomisk dødssyke. Inkompetente myndigheter klarer ikke å igangsette utvinningen av mineralressursene av haitianere for Haiti eller bygge opp landet til en moderne stat.
   Multinasjonale selskaper har som sagt ennå ikke fått de privilegiene de vil ha for maksimal profitt. Uansett har den haitiske regjering kun blitt lovet peanøtter, nærmere antydet 2,5 % royalty av verdiene som utvinnes. Erfaringsmessig vet vi at myndighetene i utviklingsland aksepterer slike tilbud fordi pengene går rett i deres lommer. Ekstremt lite kommer befolkningen til gode.
   Dessuten er pengegrafsingen er allerede godt i gang fra myndighetenes side. Den haitiske sentralbank, Banque de la République d'Haïti, har gått til innkjøp av 1800 kilo gull for lagring i USA. Med dagens dollarkurs har sentralbanken betalt 600 millioner kroner for gullet istedenfor å bruke pengene til oppbygging av landet.

Norsk bistand vs. 1800 kilo gull
Riktignok har ikke norsk bistand gått direkte til sentralbanken. Våre 800 millioner, ifølge NORAD, har gått til ymse ineffektive hjelpetiltak. Og for å sitere "bistandsorganisasjonen" til det kjedsommelige: Det finnes lite dokumentasjon om hvilke effekter dette har hatt for de fattige. I rapporten blir Norge kritisert for at mange av prosjektene ikke har vært direkte rettet mot denne målgruppen. Og dermed er vi tilbake til utgangspunktet. Hvorfor fortsetter norske politikere å pøse milliarder av kroner ut av landet når de vet at den norske godheten ikke fører til utvikling i mottagerlandene?

Konspirasjonsteorier?
Neste skritt blir da konspirasjonsteorier, men ingen kan eller vil tro at norsk godhet er et skalkeskjul for noe annet enn det godheten utgir seg for. Men likevel … Enkelte tanker gnager på hjernebarken som sultne rotter. Ifølge en e-post fra Utenriksdepartementet vil Norge fortsetter å mate Clintonfamiliens "hjelpeorganisasjon" med 40 millioner kroner i 2017 og 2018. Bodøposten om Wikileaks og Clintons bruk av nødhjelpspenger til datterens bryllup

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar