tirsdag 8. mars 2016

Gullgruver ødelegger klima

Gull har minusverdi. For hvert gram som produseres produseres det store mengder CO2, kvikksølvdamp og ødeleggelse av sårbar natur

Hvorfor den hodestupes beundring for dette metallet? Tradisjon, tro og gyllen farge. Riktignok finnes det ikke mye gull på jordkloden (40 000 tonn). Men lite er ingen grunn til at metallet skal være verdifullt. Se for deg en skinnende gul Yatzy-terning som er 22 meter i hver retning. Den vil umiddelbart virke stort, men et standard offentlig svømmebasseng er på 25 meter. Du kunne kjøpe Norge for dollarverdien til det terningen representerer
    Et gram gull koster for tiden ca. 345 kroner. Orker du å regne ut verdien på ca. 10 000 kubikkmeter, så sett i gang. Jeg gidder ikke, for jeg vet at den reelle verdien av gull er på minussiden av verdiskalaen.
   Hvordan kan gull være verdt mindre enn null? Gull har en minusverdi fordi utvinningen av gull er med på å ødelegge jorden gjennom store CO2 utslipp. livsfarlige kvikksølvutslipp og medvirker til økologiske katastrofer i sårbar natur.

Gull har minusverdi
For det første kan ikke gull brukes til stort. Knapt 12-15 % brukes i industrien, resten brukes til ting vi egentlig ikke trenger; smykker, mynter og barrer. Det meste av gullet graves opp av jorden for deretter graves ned igjen. Da forsvinner det i stålkledde hvelv hvor sikkerhetsutstyr i millionklassen overvåker metallet og tungt bevæpnede vakter vokter.
   Som nevnt ovenfor står utgravingen av gull for enorme naturødeleggelser. En tommelfinger-regel kan man si at man må rense ett tonn jord, stein og sand for å få ett gram gull. Eller sagt med andre ord: Ett kilo gull representerer 1 000 tonn sønderrevet natur og store mengder CO2 utslipp. Les artikkelen om økologisk katastrofe i; Smithsonian
   Spander også noen minutter foran TV’n og se på gullgraverprogrammene fra Alaska. Det er ikke akkurat vakker natur som smiler til deg etter at tonnevis løsmasse har blitt vasket av bannende gullgravere. Men TV-gullgraverne er bare smågutter i forhold til det som foregår av naturødeleggelser andre steder rundt om i verden. Kvikksølv i naturen

Barn er forbruksvare
Europa og USA har lange mørke tradisjoner med å forbruke barn i fabrikker og gruver. Rundt 1830 vokste det fram en gryende forståelse om at barn ikke burde jobbes i hjel. (Factory Act of 1833). Sakte, men sikkert fikk barn rettigheter og mulighet til et bedre liv.
   Barnearbeid er fremdeles utbredt i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Barn er forbruksvare. De er utskiftbare og lette å erstatte. Ikke bare må barna satse livet i falleferdige gruver, men de blir også satt til å utvinne gull ved hjelp av kvikksølv. Barnarbeid i Mali

Kvikksølvdamp skader DNA
Dør ikke barna av kvikksølvforgiftning, blir hjernen ødelagt. En annen konsekvens av kvikksølvbruken er at minst 500 tonn slippes ut i atmosfæren hvert år, og mye av dette føres nordover med vinden. Kvikksølv brytes ikke ned, men konsentreres i næringskjeden. Hvor mye av dette kvikksølvet som havner i maten vi spiser, vet vi ikke. Det vi vet, er at dette ekstremt farlig tungmetallet påvirker genmaterialet og fosterutvikling.
United States Environmental Protection Agency

Fairtrade gull er en bløff
Ja, men hva med Fairtrade gull? Hva med å betale gullgraverne litt mer penger hvis de graver ut gull på miljøvennlig vis? Tross alt er det snakk om arbeidsplasser! Fairtrade gull er en bløff!
   Det selges ikke såkalt Fairtrade gull i Norge. Med Fairtrade gullhandel hadde en gullgraver fått 75 kroner ekstra for en gullring med 2,4 gram gull i seg og til en pris på 4 000 kroner i utsalg. Det finnes ikke Fairtrade gull, bare blodslit. Fairtradegull gull

Konflikt gull
Konflikt-gull er et begrep som omfatter bruk av gull for å finansiere krig og konflikter. Bloddiamanter er et bedre kjent begrep, men konflikt-gull er en god nummer to. Slaver graver gull for krigsherrer i Afrika. Fortrinnsvis skjer dette i Den Demokratiske Republikken Kongo som gjennom mellommenn kjøper våpen for dollar.
   Representanter for gruveindustrien påstår at de jobber for en konfliktfri gullstandard. Nok en bløff fra gullindustriens propagandamaskineri. I kraft av sin høye dollarverdi er gull konfliktskapende; i konflikt med grunnleggende menneskerettigheter, natur, miljø og utvikling.

Umettelig gulltørst
Akkurat som kong Midas, får ikke verdens rike og fattige slukket sin gulltørst. Gull er og blir et metall som de fleste oppfatter som verdifullt. Gull er så ettertraktet at ingenting kan hindre at det blir utvunnet, foredlet, bearbeidet, lagret og vist fram som statussymboler på rikdom og innflytelse.
   Den store utfordringen blir å dempe skadevirkningene. Hvordan dette skal gjøre, strides de lærde om. Lite tyder på at man skal klare å gjøre forbedringer som virkelig vil slå ut i favør for natur og mennesker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar