tirsdag 15. mars 2016

Tolldirektoratet klør seg i hodet

Vi produserer jo ikke noe gull i Norge, men eksporten har likevel tatt seg kraftig opp
mellom 2010 og 2012 …
… påpeker tolldirektør Bjørn Røse i Tolldirektoratet i en artikkel i Dagens Næringsliv 26.01.2016 DN artikkel

Gull-eksport
Ifølge DN viser tall fra Statistisk sentralbyrå at det ble eksportert gull for mellom 1 500 og 1 900 millioner kroner i 2011 og 2012, og at importen for samme tidsrom var 9,8 og 26 millioner kroner. Med andre ord er kløften mellom 1 500 millioner og 9,8 millioner i 2011 og kløften mellom 1 900 millioner og 26 millioner dypere enn den uutforskede Marianegropa i Stillehavet.

Tolldirektøren tåkelegger
Tolldirektør Røse forsøker å forklare den enorme forskjellen mellom import- og eksportverdi med snuskete gullkjøpere, horder av gullsmuglere og de gamle momsreglene. Elementer som sikkert har noe å gjøre med forskjellen, men i oppsummeringen glemmer tolldirektør Røse at investeringsmynter i gull (f. eks. American Eagle) importeres til Norge av nasjonale og internasjonale firmaer uten at de betaler merverdiavgift.

Regler for merverdiavgift gjelder ikke privatpersoner
Dessuten henviser tolldirektør Røse til nye regler for merverdiavgift når det gjelder import av gull, men glemmer at investeringsmynter i gull som selges momsfritt over disk, ikke blir fanget opp av reglene han refererer til. Praksis på dette område må være at investeringsmynter ikke behandles som en vare, men som valuta. Og dermed er det mulig at disse myntene utgjør en stor del av den gull-eksporten som tolldirektøren ikke har oversikt over.

Myndighetene påstår de ikke vet
Ved å kontakte Norges Bank, Statistisk sentralbyrå og Tollregion Oslo og Akershus har jeg forsøkt å finne ut hvor mye gull i form av investerings gullmynter (bullion – ikke samleobjekter) som årlig blir importert til Norge. Men den gang ei. Ingen av de tre kan svare på forespørselen, men henviser meg til en jungel av selvmotsigende lovparagrafer. Det eneste jeg oppnådde av informasjon, var et brev fra Tollvesenet som presiserte at gullmynter var momspliktig. Dette til tross for at gullmynter selges momsfritt. Tolletatens e-post svar

Uregistrert gull selges som hakka møkk
Nå gjenstår det å se om gapet mellom importverdi og eksportverdi vil fortsette å øke. Uansett om Tolletaten vil se gjennom fingrene på omgåelse av merverdireglene fortsetter mange å samle gull under madrassen i påvente av en kollaps i verdens aksjemarked og dollarøkonomi.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar