fredag 12. mai 2017

Milliarder til gullrike Romania

av Robert Wood - Sosiolog
Regjeringen har som oppgave å styre Det norske folks penger. Landets sykehus tvinges til å nedbemanne ved at regjeringen kutter budsjetter med 427 millioner kroner.

Politikerne vil alltid forsvare seg og hevde at det dreier som prioriteringer, men de blir sjelden konfrontert med urimelighetene i prioriteringene de gjør. 427 millioner kroner er lite sammenlignet med de 35 000 millionene regjeringen prioriterer på «utviklingshjelp». Videre er kuttet lite sammenlignet med de 69 000 millioner kroner finansminister Siv Jensen grexit-lånte til International Monetary Fund i desember 2016, og 26 000 millionene de som skal «hjelpe» korrupte og vanstyrte EØS land med å komme seg opp av de håpløse sosiale og økonomiske hengemyrene de har seg selv å takke for.
   Ifølge den sittende og forrige regjeringen skal milliardbeløpene som pumpes ut av Norge, forbedre forholdene i Det økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Spørsmålet er om man ønsker å ha forbindelse med ett av de mest korrupte mottakerland i Europa, Romania.

Norsk EØS støtte til Romania
Ifølge Trancparancy International rangerer Romania på 57. plass på korrupsjonsstatistikken. Landet er et av de mest korrupte i Europa   , men likevel skal Norge gi 502,5 millioner Euro. Med dagens kurs på 9,50 kroner innebærer dette at Romania skal få 8 093 millioner kroner fra Norge. På bakgrunn av at det ikke finnes noen sikkerhet for at pengene ikke forsvinner i «korrupsjonsspiralen».

Hvor korrupt kan politikere bli?
Det er ingen grenser for grådighet, og korrupsjonen i Romania går helt til topps. Et forslag i Senatet fra Social Democratic Party (PSD) gikk ut på at man skulle avkriminalisere misbruk av offentlige stillinger. Dette innebar at det er greit at man lar seg bestikke med beløp som var mindre enn 400 000 kroner. Kritikere av loven sa at den var spesiallaget for å få frikjent partilederen av PSD, Liviu Dragnea. Denne topp-politikeren blir anklaget for korrupsjon, og korrupsjonsanklagene hindrer ham i å stille som statsminister. Det er ikke vanskelig å forestille seg hva som vil skje med brorparten av den norske milliardstøtten hvis Dragnea kommer til makten.
   Korrupsjon gjennomsyrer Romania, og ifølge en artikkel i Time har flere enn tusen offentlige tjenestemenn og politikere blitt dømt for misbruk av stillingen sin siden 2014. En dråpe i havet, sier mange av landets befolkning som tok til gatene i hundretusenvis for å protestere mot forsøket på å legalisere korrupsjon som rir landet som en epidemi.
   Det er ingen grunn til at Norge skal godta korrupsjon – Regjeringen gjør det indirekte ved å gi penger til de korrupte.

Smil til pressen tre ganger i minuttet
Norske politikere vil sjelden se virkeligheten i øynene hvis det krever avgjørelser som er ubehagelig for mediebildet deres. Det er så mye hyggeligere å stille opp på gamlehjem, klippe over bånd og snakke varmt om klimatiltak som ikke kommer til å bli gjennomført. Ekstra hyggelig er det å rakke ned på politiske motstandere. Mobbing av andre tar oppmerksomheten vekk fra egen unnfallenhet. Tåkefyrsten Støre er en spesialist på dette i opposisjon. Muligens «ryggrad» kunne ha blitt vist ved å trekke «støtten» til Romania hvis han skulle bli statsminister.

103,7 tonn gull er steindød kapital
Ifølge World Gold Council sitter styresmaktene i Romania 103,7 tonn gull. Hvorfor kan ikke landet bruke av de midler det har før de mottar hjelp fra Norge? Hvorfor skal det norske folk hjelpe et folk med plenty ressurser, men dårlig fordeling?
   I skrivende stund er ett tonn gull verdt 330 millioner kroner. Ved å selge 25 tonn gull vil Romania få 8 250 millioner kroner. Det samme beløpet som landet skal få fra Norge! Rumenske politikere vil fremdeles ha 78,7 tonn på lager som kan selges unna over tid. Kina, India og andre gulltørste asiatiske land har valuta nok til å kjøpe alt Romania kan tilby verdensmarkedet.
   Alt i alt kan Romanias politikere skaffe til veie 35 milliarder kroner som de kan bruke til befolkningens beste. Spørsmålet er det samme; Hvorfor skal Det norske folk gi 8 093 tusen millioner kroner til korrupte rumenske politikere som allerede har 35 000 tusen millioner i banken?

Feil prioritering
På vegne av det norske folk har politikere gitt bort hundrevis av milliarder kroner hvert år. Men de gis bort uten tilstrekkelig sikkerhet og bevis på at gaven har noen som helst positiv effekt i forhold til de enorme beløpene. De fleste vil si at pengene sløses bort. EØS støtten er midler som burde ha blitt brukt i Norge! Milliardene bør norske politikere bruke til å utvikle et strømlinjet helsevesen. Sykehus med topp moderne utstyr og teknologi, uten korridorpasienter og godt lønnet personell med tilgang til oppdatert kunnskap og kompetanse hadde vært riktig prioritering.  EØS midler

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar