onsdag 19. oktober 2016

Norsk Regnskogsatsing – Kanadisk Miljøødeleggelse

Norge gir bort milliarder av kroner for å bevare regnskogen i Brasil. Men landets borgere ser vinningen gå opp i spinningen fordi Brasil gir gull-gruvekonsesjoner til kanadiske Luna Gold Corp. Selskapet skal starte opp et større «Greenfield» prosjekt, nærmere bestemt The Aurizona Project som er lokalisert i Maranhão, nord-østlige Brasil på breddegrad 01º30′ S and lengdegrad 45º76′ W. «Greenfield» betyr at det stort sett er uberørt mark de skal ødelegge.

Gruveselskapet har høye forhåpninger om at det skal utvinne 1,32 gram gull per tonn masse. Alt i alt ser ledelsen i Lunar Gold mulighet for å utvinne 2,36 millioner ouncer gull (73 400 kg) ved å grave opp, knuse og bearbeide 56 millioner tonn malm, og legg merke til at man knapt får ett gram gull per tonn.

Nå høres det kanskje imponerende ut at Lunar Gold skaffer arbeidsplasser til befolkningen. Men området forvandles til et månelandskap, og arbeidsplassene kan være underbetalte. Det meste av fortjesten som gullsalget gir, vil bli ført ut av landet til allerede styrtrike investorer i Canada. Riktignok lover selskapet at det skal rydde opp etter seg når området er tømt for gull, men slikt koster penger. Erfaring fra andre gruveområder tilsier at oppryddingen ikke kommer til å bli vellykket gjennomført.

56 millioner tonn
Én ting er miljøødeleggelse av området på grunn av gruvedrift og bearbeiding av malm. Det er imidlertid ingen som stiller spørsmål om omfanget av klimagasser som gruvedriften vil slippe løs i atmosfæren. I og med at gull er et metall som stort sett bare brukes til finansspekulasjoner (12 – 15 % industrielt), kan man stille spørsmål om Regnskogfondet og hvilken nytte fondet har for Brasil og verden som sådan. Brasils myndigheter tar imot norske skattepenger med den ene hånden og åpner for miljøødeleggelser med den andre hånden. Verken de kanadiske gruveeierne eller de brasilianske politikerne bryr seg det minste om at bearbeiding av 56 millioner tonn malm vil gi store mengder CO2-utslipp. 
http://www.reuters.com/article/idUSFWN18O0AX

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar