fredag 6. oktober 2017

Tilbake til fortiden

av Robert Wood – sosiolog
Det er tvilsomt om det lønner seg å kjøpe fysisk sølv som investeringsobjekt. Under finansielle kriser kan imidlertid sølv få tilbake verdiglansen som metallet hadde for 200 år siden.

Hva har skjedd med prisen på sølv i løpet av tre korte år? Den ene politiske krisen avløste den andre, både nasjonalt og internasjonalt. Finansielle kriser har truet i bakteppet av politiske kriser, men i bunn og grunn har verdens aksjemarkeder steget og steget i de ni årene siden Wall Street ristet i grunnmuren.

10. oktober 2014 ...
... kostet én 1-kilos sølvbarre 3650 kroner over disk. Spotprisen på sølv var $17,40 per ounce til en dollarkurs på 6,53 = kroner 114 per oz. Det vil si 3650 kroner for en kilo sølv på børsen. Med andre ord var utsalgsprisen på fysisk sølv det samme som spotprisen i Norge. Pluss på 25 % merverdiavgift, og utsalgsprisen ble 4500 kroner. En én kilos australsk Koala sølvmynt kostet 4500. Den ble solgt uten merverdiavgift og kostet det samme som den momsbelagte kilo-barren.

05. oktober 2017 ...
… kostet én 1-kilos sølvbarre 4267 kroner over disk. Spotprisen på sølv var $16,71 per ounce til en dollarkurs på 7,94 = kroner 132 per oz. Det vil si 4267 kroner for en kilo sølv på børsen. Med andre ord var utsalgsprisen på fysisk sølv det samme som spotprisen i Norge. Pluss på 25 % merverdiavgift, og utsalgsprisen ble 5333 kroner. En én kilos australsk Koala sølvmynt kostet 4952 kroner 5. oktober. Den selges uten merverdiavgift og kostet 381 kroner mindre enn den momsbelagte kilo-barren.

Prisstigning
Ovennevnte utsalgspris på sølvbarrer uten merverdiavgift var 3650 kroner i 2014 og 4267 kroner i 2017. Dette er en tilsynelatende prisstigning på 617 kroner per kilo over tre år. Tar vi hensyn til en inflasjon på 8,4 % over perioden tilsvarer 2014 beløpet 3955 kroner i 2017. Da har vi en reell prisstigning på 312 kroner per kilo over tre år.

Lønner det seg å selge?
Nei! Du vil tape penger på å selge sølvet du kjøpte i 2014. Sølvkjøpere tar en betydelig provisjon. Du vil få utbetalt 4242 kroner for det du betalte 4952 kroner for. Med andre ord vil du få et tap 710 kroner per kilo. ;-(

Økonomisk sårbarhet
Sølv er både handelsvare og en investering. På markedet stiger og faller sølv i verdi som alle andre varer, men det er bevist at prisen manipuleres av blant annet Deutsche Bank og flere andre finansinstitusjoner.
   I en fungerende verdensøkonomi kan man investere i sølv med tanke på gevinst, men stor fortjeneste og tap ligger i å kjøpe sølv på børsen til øyeblikkets spotpris. Sølv du aldri vil se og aldri holde i. Kjøper du fysisk sølv til lagring under madrassen, bør du ha flere grunner enn bare investeringer. Sølvpris fra 1917 til 2017

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar