onsdag 18. oktober 2017

Norges Bank motarbeider innovasjon

av Robert Wood - Sosiolog
Det ligger fantasi, teknologi, innovasjon og arbeidsplasser bak moderne mynter. Norges Bank motsetter seg all nyutvikling. Sentralbanken har lyktes med å myrde norsk myntproduksjon, og det er gjort i ly av løgnen om lønnsomhet.


Det begynte med at Norges Bank, dopa på oljeaksjer, nedla Den Kongelige Mynt som ble opprettet i 1686, og dette skjedde uten protester. Ifølge Wikipedia solgte Norges Bank Den Kongelige Mynt til Samlerhuset AS og Suomem Rahapaja for 44 millioner kroner i 2004. Privatiseringen ble feiret ved at bedriften endret navn til Det Norske Myntverket AS. Den Kongelige Mynt var lagt i grav, og Norge var blitt et kulturelt fattigere land.
   Deretter begynte Norges Bank en lobbyvirksomhet mot historieløse politikere, godfjotta byråkrater og pasifiserte medier for å sikre at Den Kongelig Mynt forble i sarkofagen. Argumentene besto av magiske ord som lønnsomhet, kostnader og satsing på industrier i utlandet. Hvem i all verden bryr seg om solide arbeidsplasser i Norge når bankens ledelse kan gamble på Wall Street børsen med den største potten noensinne? Oljefondets nå over 8000 milliarder kroner.

Ja til nedleggelse av arbeidsplasser
Nå var det sannsynligvis ikke vanskelig å overtale byråkratene i Finansdepartementet. De tilhører tross alt finanskasten og snakker samme bedriftsøkonomiske språk som ledelsen i Norges Bank. Departement-byråkratene svelget dermed rått, uten motforestillinger, Norges Banks argumentasjon, og Finansdepartementet under regjeringen Stoltenberg 01.06.2007 skrev blant annet:

"Norges Bank advarer mot å øke hyppigheten på utgivelse av slike mynter, (og viser til at) hyppigere utgivelser vil innebære en utvanning av denne formen for offisiell markering, samt at symbolverdien blir redusert, og at den økonomiske risiko øker."

 Ingenting har endret seg siden da! Norges Bank advarer mot å øke hyppigheten på utgivelsen av slike mynter. "Slike mynter" vil si at mynter som markerer viktige hendelser, fokus på mennesker, steder, dyr og annet som har betydd noe for landet, er negativt for landet! Norges Bank begrunner utsagnet med at hyppigere utgivelser enn én eller to minnemynter i året, vil føre til utvanning. Kan en offisiell markering av det beste Norge representerer, virkelig oppfattes som "utvanning"? Symbolverdien reduseres står det. 
   Realiteten er at symbolverdien øker, og hvis Posten skulle ha anvendt en lignende tanke, ville vi fremdeles hatt posthornmotivet fra begynnelsen av forrige århundre på frimerkene våre. Ikke de mange flotte frimerkemotivene og Førstedagskonvolutter.
   Sist, men ikke minst, kommer argumentet som ikke bare er dumt, men tåpelig. Den økonomiske risiko øker. Hvis det oppfattes som ulønnsomt for Norges Bank å utgi minnemynter, bør ledelsen ta seg en tur til Canada og lære hvordan man virkelig kan tjene milliardbeløp på myntproduksjon.     Politikere drar på skolebesøk til dette landet for å lære bedre skole. Bankfolkene burde dra for å lære av Royal Canadian Mint. Virkelig økonomisk risiko er å spekulere med Oljefondets milliarder, ikke med vekslepengebeløp som minnemyntene representerer i produksjonskostnader. Utgifter til minnemynter kan veies opp mot verdien som kulturformidlere.

Så hva er kostnaden egentlig?

Når det gjelder kostnader, er myntens produksjonskostnad lavere enn kroneverdien på mynten. Hvis fortjenesten på nåværende minnemynter pålydende kroner 200 er for lav, kan designeren med tastetrykk endre beløpet til 500 kroner. Nå gjør riktignok andre sentralbanker det motsatte: De har lav verdi på minnemyntene. For eksempel blir en 31 gram Canadian Leaf sølvmynt, pålydende 5 dollar (ca. 30 kroner), solgt til hele verden som hakka møkk til 25 dollar. Det god fortjeneste.

Hjerte og styrken til vår kultur
Norges Bank gjør sitt til for at norsk kultur skal forbli en bakevje i verdens utkant. Royal Canadian Mint framstår imidlertid som stolt av seg selv, av sin kulturformidling, av sin evne til å markedsføre Canada. Og ikke minst er banken stolt av hva den representerer gjennom sine visjoner, verdier og mål.
Our vision: The Mint's vision is dedicated to delivering excellence... through our customer-driven businesses, our talented people and the value we add to Canada and Canadians. Our values: Our values are honesty, respect, pride & passion. These values reflect the spirit of the Mint and the heart and strength of our culture.
   Bestselgeren deres, en 5 dollar Canadian Silver Leaf, solgte i 25 millioner eksemplarer i 2016 (og 2015 og 2014). Royal Canadian Mint har skapt over 1000 arbeidsplasser direkte knyttet til pengeproduksjonen i alle dets aspekter.
   Sjekk ut hva Royal Canadian Mint presterer og send en mail til Finansdepartementet og Norges Bank om at de også må komme på banen når det gjelder produksjon av minnemynter, jubileumsmynter og alle andre typer mynter Norge kan være tjent med å produsere: The Royal Canadian Mint

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar