torsdag 14. september 2017

Gullringens skitne hemmelighet

av Robert Wood - Sosiolog
Gullringen du har på fingeren er et sluttprodukt av global forurensning ingen snakker høyt om. Cyanid-avrenning fra gullgruver forgifter livet i elver og vannreservoarer. Kvikksølv avleires i  dyrelivet i nordområdene.


Cyanidisering består i å blande pulverisert gullmalm med kalsium cyanid i store tanker og gullet blir dermed skilt ut fra malmen. 90 prosent av verdens årlige gullproduksjon på 2800 tonn benytter seg av denne prosessen. Enorme mengder av giftige avfallsstoffer frigjør syrer og tungmetaller som forurenser naturen på alle tenkelige nivåer. Myndighetene våger ikke ta oppgjør med gullgruveindustrien da alt for mange mektige finansinstitusjoner ikke tillater det. Gull og kvikksølv

En giftering er 20 tonn avfall
Forholdet mellom utvinningen av 1 gram gull og avfall er enorm. Ren mekanisk utvinning, ved ingen bruk av cyanider, representerer 1 gram gull ca. to tonn jord, sand, grus og stein. Tar man bruken av cyanider i betraktning kan Fimiston Super Pit, ved den australske byen Kalgoorlie, være et godt eksempel på forurensning i astronomisk skala. Fimston Super Pit har siden oppstart i 1989 gitt 1640 tonn gull. Hvert år graves det fram og bearbeides det 15 millioner tonn stein. Eller på et mer personlig plan representerer en giftering fra denne gullgruven 20 tonn avfall. Ett gram skittent gull

Industriherrene jubler
Naturlig nok er representanter for gullgruveindustrien begeistret for hvert gram av det ettertraktede materialet som ser dagens lys. Det merkelige med disse allerede styrtrike menneskene er at de ikke forstår at de skjære over sin egen og sine barns struper ved å delta i den globale ødeleggelsen gullgruveindustrien representerer. Dollar er viktigere enn liv for de samvittighetsløse og egoistiske industriherrene som eier gullgruvene. Independent - Acid drainage: The Global Enviromental Crisis

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar