fredag 8. september 2017

Gull og konspirasjon

av Robert Wood - Sosiolog
Kim Iskyan er en av mine favoritt konspirasjonsteoretikere fordi han later som om han ikke er en konspirasjonsteoretiker. Iskyan mener at usannsynlige konspirasjonsteorier likevel kan være sannsynlige.


Dessuten er Iskyan morsom. Han synes at gullkonspirasjoner er mest populære. Ja, gullkonspirasjoner er til og med mer populære enn Elvis-konspirasjonen. Her hevdes det at den dopa rockstjernen ble kidnappet av utenomjordiske og holdes fanget i en UFO.

Mainstream økonomer tenker firkanter
Kim Iskyan er på en måte en mainstream-økonom. Som børsspesialist, hedge fond analytiker, politisk risiko-konsulent og finanskommentator, har han ikke klart å omsette sine økonomiske kunnskaper og blitt styrtrik. Derfor skriver han om økonomiske konspirasjoner.
   Det kryr av mainstream-økonomer i Norge også. De spekulerer ofte med andre folks penger. Eksemplvis er de ansatte i DNB, Nordea og meklerhus som Terra. De toer sine hender når økonomien går skeis og folks hardt tjente penger smelter som isen på Sydpolen.
   Best kjent i Norge er Terra-skandalen hvor Meklerhuset Terra Securities solgte kompliserte  finansprodukter fra amerikanske Citigroup til kommunene Haugesund, Hattfjelldal, Hemnes, Narvik, Rana, Vik, Bremanger og Kvinesdal. Trauste kommunepolitikere klarte dermed å tape mange hundre millioner kroner av velgernes skattepenger. Terra skandalen

Oljefond-konspirasjonen
Akkurat her er det fristende å ta en liten avstikker til det som kalles Oljefond-konspirasjonen. Norske teoretikere som støtter konspirasjonsteorien, tror at Norges Banks ledelse og norske politikere har blitt lokket, lurt og truet til å investere i tilsvarende produkter som ovennevnte kommuner kjøpte gjennom Terra. Disse teoretikerne tror at Oljefondets investeringer i amerikanske og europeiske aksjer og finanspapirer vil bli nullet når den amerikanske børsen og dollaren går på ryggen.    Hovedbegrunnelsen til ovennevnte paranoide tankegang skal være den enorme gjelden USA har opparbeidet. En slik konspirasjon har selvfølgelig ingen forankring i virkeligheten. Men bare for å ha nevnt hovedargumentet deres så er USAs totale statsgjeld på 67 775 422 438 395 dollar per sjette september 2017. 528 648 295 019 481 norske kroner. Klarer du å si beløpet høyt har du god sifferfølelse. Og klarer du å sammenligne dette beløpet med størrelsen på Oljefondet venter en A-ha opplevelse.

Ikke helt på vidotta
Uansett, en av kjepphestene til gull-konspirasjonsteoretikerne er at prisen på sølv og gull var manipulert av verdens mektige banker i samarbeid med uærlige regjeringer. Iskyan påpeker at mainstream-økonomer fremdeles ikke tror det minste på at prisen på gull og sølv blir manipulert. Men likevel, gull-konspirasjonsteoretikerne ble litt renvasket da to store hendelser rystet gullinvestorer over hele verden.
   For det første innrømmet Deutsche Bank at banken hadde manipulert gull- og sølvprisene. De kjøpte seg ut av problemet med 500 millioner kroner for å slippe en rettsak om prisfiksing. Kort sagt manipulerte Deutsche Bank gullprisen.
   I et samarbeid mellom bankene i London fastsettes denne to ganger om dagen. Denne prisfastsettelsen ligger til grunn for millioner av dollartransaksjoner i gull hver eneste dag. Deutsche Bank innrømmet prisjukset, men konspirasjonsteoretikere tror også at andre banker og myndigheter er med på leken. De er bare ikke blitt avslørt ennå.

Gold, gold, gold ...
Lenge har gull-konspirasjonsteoretikere hevdet at Kina vil forsøke å ta kontroll over gullhandelen i verden. Noe som har blitt ansett som sprøyt av økonomer som kjøper og selger dette verdibærende metallet. Men... så kom meldingen i 2016 om at Kina aktet å opprette en konkurrerende yuan-basert fastsetting av gullprisen i konkurranse med den dollar-baserte prisfastsettingen i London.
   Gull-konspirasjonsteoretikere tror ikke at Kina uten videre klarer å detronisere dollaren som verdimåler for gull, men poenget er at enhver gull-konspirasjons- teoretiker, med respekt for seg selv, lenge har påstått at kineserne sikter mot verdensherredømme og kontroll over gullmarkedet. Men at dette ikke kan skje før den amerikanske dollaren mister kjøpekraften.
   Kim Iskyan påpeker at Kina er en av verdens største gullprodusenter og at landet kjøper gull og sølv i bøtter og spann. Han sier at Kina og kommunistpartiet gjør dette for å få større påvirkningskraft i det globale markedet og dessuten bli mer uavhengig av uetiske globale banker og den amerikanske dollaren. Men ennå har ikke Kina samlet nok gull i hvelvene til å gjennomføre en monetær kulturrevolusjon.
   Ekstreme gull-konspirasjonsteoretikere tror til og med at Kinas myndigheter jobber med å kvitte seg med framtidens muligens verdiløse dollar ved å kjøpe 1000-vis av tonn gull. Dette for å støtte yuan som den nye verdensledende valuta etter at dollaren har kollapset. Dessuten er president Trump en joker på verdens økonomoiske spillebord som økonomer ikke vet hvor hopper. Kinas gullkjøp Krimovelle: Gullets forbannelse

Er'u sprø eller?
Mainstream-økonomer anser ovennevnte tankegang om Kinas hegemonidrømmer som galematis. Likevel kan man spørre om hvorfor Den Europeiske Sentralbank har inngått en avtale med Europas sentralbanker og IMF som sier at de IKKE skal selge gullet de har på lager. Men hvorfor kan de ikke selge sitt gull – som jo ikke er knyttet til noe valutasystem? Europeen Central Bank Gold Agreement
   Den Europeiske Sentralbank brukte motsatt argumentasjon av Norges Banks argumentasjon i 2004. Da banken solgte Norges gull til ukjente kjøpere i London ble det sagt i pressemeldingen: Gull speler ikkje lenger noka viktig rolle i det monetære systemet. Norges Banks presssemelding

Konspirasjonsteorier til begjær
En god konspirasjon dreier seg ofte om at “noen er ute for å ta deg”. For mange er det naturlig å være skeptiske til store organisasjoner, banker og meningsløs politikerretorikk rundt stortingsvalgene.
   Iskyan hevder at det er naturlig å være mistenksom mot politikere som vil kontrollere befolkningens liv og penger. Etter å ha reflektert rundt gullets galskap, trekker Iskyan pusten og kommer fram til kjernen av det han vil si: Alle land har gått bort fra gull som basis for valuta.
     Norge forlot gullstandarden i 1931, og USA flyktet fra gullstandarden i 1971. Norske kroner er fremdeles et tvunget betalingsmiddel som har støtte i at befolkningen har tillit til at pengene de bruker, er verdt noe. Hvis folk mister troen på regjeringen og pengene som er i omløp, forsøker folk å beskytte seg og sine og eventuelle verdier de måtte besitte, på best mulig måte.
   Noen konspirasjonsteorier kan ha en basis i virkelighetens verden, andre ikke. Men gull har vært verdibærer i årtusener og har overlevd absolutt alt av valutaer. Iskyan sier at han ikke uten videre tror på gull-konspirasjonsteoretikere, men han bruker teoriene til å illustrere at det kan kanskje være noe i dem. Derfor anbefaler han at folk beskytter seg økonomisk med litt gull og sølv under madrassen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar