mandag 3. juli 2017

Sølvpriser for året 2017

av Robert Wood – Sosiolog
Man trenger ikke være konspirasjon-teoretiker for å tro at sølv blir prismanipulert, men skal man spå priser for 2017-18 hjelper det betraktelig.


Prisstigning om en ukes tid?
Gary Christenson er selvlært finansiell rådgiver med over 30 års erfaring. Han har skrevet et par interessante bøker, Fort Knox Down! Og Gold Value and Gold Prices 1971 – 2021. Dessuten driver han nettstedet The Deviant Investor
   Det er vanskelig å tro at Gary Christenson ikke er litt paranoid. Han nekter å tro at ting er som de skal være i finansverdenen. Han er overbevist om at den amerikanske nasjonalgjelden kommer til å vippe U.S.A av tronen som finansiell verdensmakt. Det er vanskelig å si når, men i hans øyne er det bare et spørsmål om kort tid før verden vil oppleve en ny, større økonomisk børskrise a la den som fant sted i 2008.

MoneyMetals
I en artikkel i nettstedet MoneyMetals vurderer, prisen på sølv for inneværende år. Silver Price Forcast for 2017
   Vi er nå mer enn halvveis ut i året og ennå har ikke pris-spådommene hans slått til, men det er svært vanskelig å ignorere argumentasjonen i artikkelen hans. De er nøkterne og baserer seg på et sett premisser og historiske facts som skulle tilsi at prisen på sølv vil stige og hvis noe uforutsett skulle skje vil de mangedobles. På slutten av artikkelen trekker Christenson er rekke konklusjoner, men down to the point er de to som følger.

Politicians and central bankers will promote failed policies while devaluing fiat currencies which will push silver prices much higher. Expect $30 in 2017 and $50 if one or more implosions occur. Physical prices may be far higher than paper prices.

$50 silver may not happen in 2017…but it certainly is NOT unlikely. $100 silver seems inevitable in a few years unless US politicians reduce spending by at least one third, slowly repay the national debt, abolish the Federal Reserve, reduce military expenses and face the voters during a massive depression. 

Framtiden kommer kanskje
Gary Christenson er ikke påståelig, han gir en vurdering ut I fra premissene han legger til grunn for konklusjonene. Som andre gamle ringrever vet han at det er alt for mange usikre faktorer som kan påvirke sølvprisen. Sjekk ut artikkelen hans I MoneyMetals og vurder selv om den har noe for seg eller ikke.
   Uansett så er sølvprisen 16,50 dollar per troy ounce på Spot-markedet, og 165 NOK over disk i Oslo 3. juni 2017. Framtiden vil vise hva sølv koster juli 2018.
Sjekk også ut innlegget Prismanipulert sølv

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar