fredag 30. juni 2017

Ti på topp land i gull - Russland

av Robert Wood – Sosiolog
I 2015 var den russiske sentralbanken på topp og kjøpte inn 206 tonn gull. I januar 2019 satt «bjørnen» på 2066 tonn. En solid mengde som gir 6. plass i verdenssammenheng.


Etter at Putin kom til makten har Russland bygget opp sin gullbeholdning. Intensjonene bak innkjøpene dreier seg om nasjonal sikkerhet og økonomisk ryggdekning. Nå kan Russland for eksempel handle med kineserne og andre asiatiske land og betale med gull istedenfor å betale med vestlig valuta. Russland annekterte Krim-halvøya i 2014, og deretter innførte EU restriktive tiltak som blant annet hindrer tilgang på vestlig valuta. Følgelig satser landet på gull som del av sine valutareserver, og for tiden utgjør gull 17,3 % av den totale valutabeholdningen.
   Det ironiske med den russiske sentralbanks gullkjøp er at banken løste inn amerikanske Treasuries. Treasuries er statsobligasjoner som selges av det amerikanske finansdepartementet.

Gull = Geopolitisk sikkerhetsnett
Russland er en betydelig gullprodusent, og sannsynligvis har russerne mer gull enn det som offentlig opplyses. Det være greit å ha noen ekstra 100-tonn på lager som politikere i andre ikke vet om.
   Og hvis Russland eventuelt blir utestengt fra det internasjonale bank- og betalingssystem, finnes det alltids land som vil bytte russisk gull mot varer og hard valuta. Norges nabo mot øst vil fortsette å bygge opp sitt lager av denne ettertraktede verdibæreren!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar