onsdag 26. juli 2017

Et løfte om verdi

I gamle dager var Norges Bank en virkelig bank, og penger var virkelige penger. Hvis du tvilte på uttrykket «Sikker som banken», kunne du få sølv eller gull i bytte for sedlene dine.

Norges Bank gikk bort fra gullstandarden i 1931. Og før den tid var penger knyttet til andre verdibærere… for eksempel sølv og gull. I dag er mynter og sedler kun knyttet til "troen på" at penger har en verdi og at Norges Bank garanterer at pengene som banken setter i omløp, er "tvungent betalingsmiddel". Det vil si at ytere av tjenester og produkter er pliktige til å ta i mot kontante penger som oppgjør. Utvannes denne garantien - ved at det blir tillatt å nekte å ta i mot "kongens mynt" - er det begynnelsen på slutten på pengesystemet vi kjenner i dag.

Nok av NOK?
Norges Banks digitale penger (NOK) vil over tid sannsynligvis bare bli nok en digital valuta sammen med Bitcoin, Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), Zcash (ZEC), Dash, Ripple (XRP), Monero (XMR) og mange, mange flere kryptovalutaer som ikke er knyttet til stater og sentralbanker. Om NOK – både som kontanter og digitalt - er i stand til å overleve som betalingsmiddel, gjenstår å se. Det eneste vi vet med sikkert, er at alle typer valuta før eller senere vil opphøre å fungere som verdibærere. Historiens sus har vist oss at alt blir erstattet med noe nytt. Deutsche Mark, Lire, Franc, Pesetas og Drakmer. - R.I.P

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar