mandag 10. juli 2017

Kontanter er gull verdt

Kontanter egner seg godt til å kjøpe sølv og gull. Så lenge sedler fremdeles er "gangbar mynt" og tvunget betalingsmiddel i Norge er det en grei oppgjørsform. Ved forespørsel svarte Norges Bank:


Hva skal jeg gjøre når butikker, offentlige toaletter og offentlige institusjoner nekter å ta i mot pengene Norges Bank går god for? Det kreves at jeg må bruke betalingskort. Det er en økende trend at sedlene, som dere skriver på bankens nettside er tvunget betalingsmidler, ikke blir akseptert i Norge. Hva anbefaler Norges Bank at jeg skal gjøre? mvh...

Hei og  takk for e-post.
 Du har rett i at etter sentralbanklovens § 14 er norske sedler og mynter tvungne betalingsmidler i Norge. Dette betyr at betaler i utgangspunktet kan kreve å få gjøre kontant betaling på betalingsstedet.
   Lovbestemmelsen er imidlertid deklaratorisk, det vil si at betaler og betalingsmottaker har rett til å avtale at andre oppgjørsformer skal brukes. Dette kan også følge av sedvane. Betalingskort mv. har i betydelig utstrekning erstattet bruken av sedler og mynter som betalingsmidler. Sentralbanklovens § 14 hindrer dermed ikke at selger benytter seg av andre oppgjørsformer enn kontanter.
   Sentralbankloven forvaltes av Finansdepartementet, og spørsmål om denne må rettes dit.
   Etter Finansavtaleloven § 38 tredje ledd har forbrukere alltid rett til å gjøre opp med tvungne betalingsmidler hos en betalingsmottaker. Det er Justisdepartementet som forvalter Finansavtaleloven, og som kan uttale seg om anvendelsesområdet og lovligheten av de oppgjørsmåtene som betalingsmottakeren tilbyr sine kunder.
   Vi er altså ikke fagmyndighet når det gjelder selve lovforvaltningen, men vårt inntrykk er at det er ganske høy terskel for å kunne fravike fra §38 i Finansavtaleloven. Det har vært flere runder på dette i media, sist nå i vinter, der Forbrukerrådet engasjerte seg for å få sykehusene til å godta kontantbetaling. Mvh.

Man må dermed henvende seg til Finansdepartementet  hvis man blir nektet å betale med kontanter. Lenke til: JA til kontanter på Facebook

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar