lørdag 7. januar 2017

Norges Bank konspirasjonen

En av mine favoritt konspirasjonsteorier dreier seg om Sentralbankenes makt. Makt over et lands penger gjør en institusjon som Norges Bank til en Stat i staten. 

Norges Bank har som prinsipp at Målet rettferdiggjør Midlet. Ett av sentralbankens uttalte mål er å sørge for at folks penger blir mindre verdt. For tiden sikter banken på å redusere pengeverdien med 2,5 % pr. år.  Norges Bank Mandat

Banken tar pengene våre
Konspirasjonsteorien går ut på at det underbetalte arbeider- og kontorproletariatet har lite å stille opp mot Sentralbankens herjinger. Etter at skatter og avgifter har spist det meste av lønna, får nesten ingen renter på penger de måtte ha i banken, og pengene de har i banken synker i verdi. Dette takket være Sentralbankens styringsrente (0,50%) og inflasjonspolitikk
    På den andre siden av pengehavet som Norge for tiden flyter på, sitter Den rike eliten. Denne eliten investerer sine overskytende penger i eiendom og - uten å snakke for høyt om det - i gull og sølv.  Store mengder edle metaller gjemmes «under madrassen» for å unngå å betale skatt. Rike folk i Norge investerer i gull- og sølvmynter, og som investeringsobjekt er disse momsfrie.
   Omsetningen er skyhøy. Men både Tolletaten og Skatteetaten later som om det ikke er tilfelle. De rike vet at Norges Bank med ujevne mellomrom reduserer verdien av folks penger, og de rikeste vet å sikre seg. Det er derfor de er rike.

Lobbyvirksomhet
Norges Banks representanter lusker i skyggene i korridorene til Regjering, Rettsvesen og Storting. Bankens meglere gambler på verdens børs-casino med oljepengene, mens ledelsen pønsker ut nye måter som pengeverdien kan reduseres på. Devaluering er av Den norske krone er en vanlig teknikk, men trikset med å veie krona opp mot amerikanske dollar og andre valutaer er også en effektiv krone-dreper. Konspirasjonsteoretikere har lagt merke til at norske kroner blir mindre og mindre verdt i forhold til andre valutaer rundt om i verden. Snart vil én dollar koste over ti kroner hvis Norges Bank får viljen sin. Og det får den!

Ordung muss sein
Norges Bank er effektiv. Etter krigen har banken flere ganger sørget for at norske penger har mistet sin verdi og kjøpekraft. Tyskerne var knapt avvæpnet før banken slo til mot folks sparepenger. Fra midnatt mellom 9. og 10. september 1945 ble alle gamle pengesedler ugyldige, og folk måtte stille seg i lange køer for å få vekslet til seg nye sedler.

Utenfor bankene sto folk med penger de hadde gjemt på norgesglass og under madrassen. De som hadde tjent store penger under krigen, enten på svartebørshandel eller på å jobbe for den tyske okkupasjonsmakten, fryktet å få dem konfiskert.  Seddelinnløsning i 1946

Etterkrigsgenerasjonen kjenner ikke til denne historiske fortellingen. Det sies at rike med de riktige forbindelsene var forhåndsinformert om hva som kom til å skje med papirpengene i 1945, og de brukte tiden før 9. september på å veksle papirpengene sine om til kronestykker. Skillemynt var ikke omfattet av nedskrivingen og beholdt sin verdi.

Ingen røyk uten ild
Man må ikke glemme at ovennevnte senario er en konspirasjonsteori, og en konspirasjonsteori er ikke en god konspirasjonsteori hvis den ikke kaster et blikk på framtiden.  Indiske president Narendra Modi erklærte 8. november 2016 at 86 prosent av landets papirpenger var ubrukelige. Venezuelas president Nicolas Madura har erklært at alle 100-bolivar sedler vil være ugyldige fra 20. januar 2017.

Hylekoret til Bjerke
Selv om Norges Bank lanserer nye pengesedler i mai 2017, er det sannsynlig at dette blir den siste seddelserien banken kommer til å produsere. Hylekoret til finanseliten med DNB-sjef Rune Bjerke som dirigent drømmer om et heldigitalt pengesamfunn hvor alle må betale alt med kort. Papirpenger og mynter må bort slik at DNBs eiere kan få utbetalt store penger per aksje de måtte besitte. Da får også Bjerke en enda større bonus ved siden av sin årslønn som allerede ligger i ti-millioner klassen.
DNB sjefens spleisebidrag

Kontantfritt overvåkningssamfunn
Det store konspirasjonsspørsmålet blir dermed: Hvordan vil Norges Bank gjennomføre overgangen til et kontantfritt samfunn? Konspirasjonsteori tilsier at Norges Bank vil gi folk en kort frist til å sette kontantene sine inn på konto. Innskuddsbeløpet vil selvfølgelig bli innrapportert til Skatteetaten. Hvis folk har mer enn de 3000 kronene de har lov til å ha i lommeboka uten å oppgi beløpet på selvangivelsen, sitter de i klisteret. Skatteetaten vil kreve å få vite hvorfor de unndro skatt ved ikke å selv-angi overskytende beløp. På godt norsk heter slike penger: Svarte penger.
   Men slike penger er ikke i omløp i Norge, mener konspirasjonsteoretikere. Disse tror at store beløp er trygt bevart i skatteparadis ved hjelp av banker som kan kunsten å forvalte store beløp i utlandet.

Lenker til konspirasjonsteorier

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar