tirsdag 24. januar 2017

Dystre gullgruver

En god overskrift drar til seg blikket som fluer dras til kadaver. Finansavisens overskrift: Dystre gullgruver har samme effekt på lesere som interesserer seg for det gule metallet.

En like blikkfangende ingress fullfører jobben ved å presisere tema som overskriften skjuler: Etter en kraftig opptur tidligere år, har gullprisen falt kraftig og dratt med seg gullgruveaksjer.

En dyster gullgruve
Artikkelen til Thomas Hilmersen, ligger innunder Børs og & arbeidsliv og handler selvfølgelig ikke om hvor dystre og livsfarlige gullgruver kan være og om hvor mange tusener som årlig dør i forbindelse med utvinningen av gull. Som ingressen viser så handler artikkelen om prisen på gull og gullgruveaksjer.

Fallende gullpris
Hilmersens artikkel ble publisert 16. oktober 2016. Uken før lå gullprisen på 1250 dollar (ca.10200 kroner) per ounce. (1$ = 8,16) - ned fra årsbeste på 1365 dollar (11400 kroner) (1$ = 8,35) i begynnelsen av juli 2016.
   I dag, 24. januar 2017, ligger gullprisen på 1213 dollar (ca. 10200) (1 $ = 8,40), en ytterligere nedgang siden oktober. Kort oppsummert viser tallene at prisen for gull i Norge i dag er den samme som i oktober 2016. Dette til tross for at prisen på gull er synkende i dollarverdi. En svak krone for ta skylden.

Fed  overrasket ikke
Hilmersen oppsummerer og vurderer markedet ut i fra en rekke sannsynlige variabler og konkluderer: Om ikke Fed overrasker med en strammere pengepolitikk enn dette vil gullprisen neppe hamres så veldig mye lavere. Fed har ikke overrasket, men hva er veldig mye lavere? Er et prisfall på 37 dollar, fra 1250 dollar til 1213 dollar, mye? Derom strides ekspertene.
   Imidlertid vet vi at dersom prisen på gull treffer 1000 dollar per ounce tallet, vil de store gruveselskapene stenge sine mindre lønnsomme gruver i forsøk på å strupe tilgangen på nytt gull. Noen store gruveselskaper regner en nedre grense forlønnsomhet på ca. 700 dollar per ounce for de mest lønnsomme gruvene.

The Land of the Free
Det politiske bildet i USA har endret seg siden oktober 2016. Usikkerhet i forbindelse med president Trumps økonomiske politikk har ført til økt etterspørsel etter edle metaller og stigende priser. Hvis den nye presidenten klarer å gjennomføre sin visjon om å gjøre USA sterkere, er det muligheter for at gullprisen vil synke ytterligere i dollarpris sammen med den norske krona.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar