lørdag 31. januar 2015

Er bistand skjulte bestikkelser?

Det er naturlig å spørre hvorfor fem millioner mennesker, som hver gir 7000 kroner i u-hjelp, skal gi penger til verdens to sterkeste økonomier, Kina og USA?

Kinas gulltørst er uslokkelig
Kina, som offisielt kjøpte inn 1 000 tonn gull til 250 milliarder kroner både i 2012 og 2013, regnes for verdens 3. største økonomi etter USA og Japan. Det er opplagt at også dette landet skulle motta 141,4 millioner bistandskroner fra Norge i 2012. (Oppdatering: Kina har per januar 2017 solide 2814,6 tonn gull på lager til en verdi av 330 millioner kroner per tonn. Kina fikk nesten 100 millioner kroner i "bistand" i 2015 av norske politikere.)

Litt gull er bedre enn ikke noe gull
Noen land har ikke fullt så mye av edle metaller, for eksempel har Myanmar 7,3 tonn til en verdi av 24000 millioner kroner på lager myndighetene ikke vil bruke til sosial utvikling. Myanmar mottok 256,4 millioner kroner i 2015 fra Norge.

Bistandspenger til amerikanske ”Tenke Tanker”
I Aftenpostens nettutgave, fra 24. april 2013, står det følgende: Aftenposten
   Norwegian Peace Building Resource Centre, en uavhengig organisasjon etablert av Utenriksdepartementet i 2008, har på bestilling fra UD skrevet en intern rapport datert mai 2012. I rapporten, som Aftenposten har fått tilgang til, fremgår det at i 2011 gikk 250 millioner kroner av bistandsbudsjettet til ca. 40 organisasjoner i USA. Av pengene går 128 millioner videre til u-land.
   ROLFL Norge støtter verdens rikeste land med u-hjelp penger? Et land som har verdens største gullbeholdning på lager, 8 500 tonn. Riktignok skal 128 millioner av pengene fra Norge ha gått videre til u-land, men til hvilke u-land og til hvilke formål forblir ubesvarte spørsmål. For å finne ut av dette, må man gå inn i årsberetningene til de 40 organisasjonene som har fått pengene.

Norske politikere vil øke skatten i Norge
Det er ingen ende på kuriositeter når det gjelder norsk bistand og gull. Siden 1962 har Norge alt i alt gitt bort mer enn 560 - 570 milliarder 2011 kroner til utviklingshjelp. Rapportene i Norad om bistandspenger er tåkelagt Newspeak som tatt rett fra boken 1984. Tåkelagte og lite konkristiserte resultater. (Norge har gitt bort 30 milliarder i 2015, 33 milliarder i 2016 og 36 milliarder i 2017). Likevel snakker Tåkefyrsten Støre om at det er nødvendig å heve skatten på folks inntekt for å dekke sosiale behov i Norge. Siste: Finansminister Siv Jensen overførte 70 milliarder kroner til International Monetary Foundation (IMF) i desember 2016. En oppfølging av de 35 milliardene Kristin Halvosen overførte til IMF i 2009.

Sannhetsdepartementet
I Orwells bok 1984 er det Sannhetsdepartementet som har til oppgave å fortelle folk dagens sannhet, som ikke nødvendigvis er sannheten fra i går. Norsk bistand er en Orwelliansk bistand som norske politikere påstår er hjelp. Noe som ikke er en sannhet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar