mandag 5. januar 2015

Norge, verdens rikeste bag-lady

Statens Pensjonsfond skal sikre alderdommen etter at oljepenger sølt bort på euroamerikanske verdipapirer, eiendommer i London, u-hjelp til Kina og gullrike nasjoner.

Styrtrike Bag-lady Norge
Det er vanskelig å forstå at noen bag-ladies foretrekker å leve som fattige tiggere på gata med trillebag’en full av penger. Det er enda vanskeligere å forstå at Norges folkevalgte politikere og økonomiske elite ikke har visjoner og evner til å omdanne oljepenger til strømlinjeformete infrastrukturer, moderne skoler med kunnskap for framtiden i høysetet, state of the art helsevesen og en omsorgs- og eldrepolitikk som fungerer
Med brownnosing som spesialitet
Kongeriket disponerer mange penger i forhold til befolkningsstørrelsen. Så mange at politikerne ikke klarer å nyttiggjøre dem til varig endring og høyteknologisk vekst. Riktignok har politikerne en selvpålagt handlingsregel, men de brownnose (urban slang ;-) Norges Banks allvitende spekulanter.     For de økonomiske yppersteprestene vet hellig overbevist hvordan landets CO2-stinkende petro-dollar skal investeres. Og som andre store løgner av nasjonal betydning spres budskapet gjennom media som virus i soverfylte busser.
   I Norges Bank Investment Management er vi 400 mennesker som forvalter oljeformuen. Vår oppgave er å sikre en finansiell formue for det norske folk gjennom en ansvarlig forvaltning av midlene. (Norges Banks nettsider.)

Global oppvarming? hva er det?
Norges Bank kjøper og selger aksjer, obligasjoner og litt eiendom. Gull investeres det ikke i da banken tror ikke at edle og strategisk viktige metaller er viktig som nasjonal valutareserve. Bankens ledere tror at det økonomiske systemet, slik vi kjenner det i dag, vil fortsette å eksistere som en lukrativ inntektskilde for kommende generasjoner i en klimaendret verden. Men ingenting varer evig!    Virkeligheten vi lever i forandrer seg raskere enn noen gang i menneskehetens historie. Utvinning av gull bidrar med at store mengder CO2 slippes ut i atmosfæren, men en 8000 årige tradisjon på at gull er verdifullt lar seg ikke viske ut og vil fungere som en nasjonal reservekapital-

Norges Bank investerer i utlandet
Politikere tar ikke de nødvendige grep som trengs for utviklingen av et moderne samfunn. Nasjonen Norge blir bag lady’n som døde i vinterkulden med trillebagen stinn av penger. Hun maktet ikke å bruke dem riktig. Arvesølvet og oljepenger skusles bort uten synlige framskritt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar