onsdag 21. mars 2018

Guldets Egenskaber – IV

Om Tilbøjelighed med Kongevand
Guld anløber ikke saaledes som Sølv i Svovelbrinte, det opløser sig i Kongevand og alle Vædsker, som udvikle klor; ligeledes opløses det næsten med samme Lethed af Brom. Æteriske Opløsninger af Mangansuperklorid oppløse Guld, ligsaa Blyhyperklorid, Manganets, Nikkelets og Kobaltets Seskviklorider og – Bromider, endelig Jodbrinte, som er æterholdig. Hed koncentreret Svovelsyre med nogen Salpetersyre opløser Guld; af den gule Vædske fældes Guld metallisk ved Tilsætning af Vand. Det er af Betydning for Forstaaelsen baade af Guldlejernes Dannelse og af Fremgangsmaaade ved Guld’s Fremstilling ad vaas Vej af malme, at Guld ved højere Temperatur er noget opløseligt i de tunge Metallers (Jærn , Kobber) Opløsninger; selv ved almindelig Temperatur er dette Tilfældet, naar der er rigelig Kulsyre til Stede. Ved Smelting med Boraks bliver Guld bleggult, med Salpeter mere rødt. Svovel forbinder sig ikke direkte med Guld; men naar det smeltes med Alkaliemetallenes højere Sulfider, dannes let Guldsulfid. Guld er en- til tre gyldigt; man kender 4 Forbindelser med Ilt (Surstof): Guldoxydul, Au2O, Guldoxyduloxyd, Au2O2, Guldoxyd, Au2O3 og AuO2.
 - Physica et Mystica - Vol I  Guldets Forekomster - I

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar