søndag 11. mars 2018

Den Store Britiske Myntjakten

av Robert Wood – Sosiolog -
Den 1. mars ønsket jeg å kjøpe 10 pence mynter fra The Royal Mint: The Great British Coin Hunt 2018 UK 10p coins – the UK’s first UK 10p coin collection from A to Z.

Kø!
Til min store overraskelse havner jeg i en virtuell kø. Sist gang jeg opplevde det, var innlevering av selvangivelsen. Pågangen for å kjøpe 10 pence mynter var så enorm at servere ikke klarte å ekspedere horder av ivrige kjøpere, meg inkludert. På typisk britisk vis brukte The Royal Mint humor og selvironi for å avstresse køen ved å melde: You are in a Great British Queue! Jeg befant meg i køen som nummer 13 510.
   The Great British Coin Hunt er en samling 10 pence mynter som skal fange “essensen av det britiske”. Kort sagt lanserer The Royal Mint 2,6 millioner “typisk britisk” mynter. Myntene er dekorert med symboler, for eksempel 007 James Bond og Loch Ness uhyret.

Mynt-jakten favner vidt 

The Royal Mint tok utgangspunkt i dagens britiske alfabet på bare 26 bokstaver med følgende erkebritiske symboler:

A - Angel of the North, B - Bond... James Bond, C – Cricket , D - Double Decker Bus, E - English Breakfast, F - Fish and Chips, G - Greenwich mean time, H - Houses of Parliament, I - Ice-cream Cone, J – Jubilee, K - King Arthur, L - Loch Ness Monster, M – Mackintosh, N - National Health Service, O - Oak Tree, P - Post Box, Q – Queuing, R – Robin, S – Stonehenge, T – Tea, U - Union Flag, V – Village, W – World Wide Web, X – X Marks the Spot, Y -Yeoman Warder, Z – Zebra Crossing

Noen av symbolene er ukjente utenfor De britiske øyene, men andre igjen er velkjente over store deler av verden
   The Royal Mint benytter, på mange forskjellige vis, penger til å spre kultur og reklamere for Storbritannia. Det geniale med The Great British Coin Hunt er at hver gang de 2,6 millioner myntene bytter hender, oppstår en reklame-effekt. Dessuten er folk villige til å betale for myntene. Billigere reklameframstøt kan man lete lenge etter.
   Myntene kommer neppe til å oppnå særlig samleverdi da opplaget er for stort. Men, Laughing Out Loud! Britene kjøper myntene fordi de elsker britisk identitet, og utgivelsene er med på å forsterke denne og alt de er stolte av og som de gjerne vil vise hverandre og resten av verden.

Alternativ virkelighet
Forsøk å forestille deg at det er kø for å kjøpe Norges Banks minnemynter. Forestill deg at det er 13 000 ivrige myntsamlere som er villige til å vente i timevis foran datamaskinen for å kjøpe mynter tilsvarende én krone. En umulig tanke. Norges Banks ledelse har det ikke i seg. Ledelsen er opptatt med å spille på verdens børser med oljepenger og redde utlånskåte og uforsiktige banker, for eksempel DNB, opp av konkursmyra hver gang det skjer. Seriøs norsk kulturformidling gjennom Norges Banks Myntprogram? In Your Dreams!

Vassgraut filosofi
Norges Banks grunnleggende filosofi er at penger ikke egner seg til å spre kunnskaper om «typisk» norsk kultur.
   Det begynte med at Norges Bank, uten protester, i 2004 nedla Den Kongelige Mynt. Galskap satt i system! Den Kongelige Mynt var en kulturbærer i seg selv, og gjennom nedleggelsen er Norge blitt et kulturelt fattigere land. «Mynten» ble opprettet i 1686, og så vidt meg bekjent har ingen andre land lagt ned en slik institusjon. Norges Banks argumentasjon, og Finansdepartementets under regjeringen Stoltenberg 01.06.2007, var blant annet: "Norges Bank advarer mot å øke hyppigheten på utgivelse av slike mynter, (og viser til at) hyppigere utgivelser vil innebære en utvanning av denne formen for offisiell markering, samt at symbolverdien blir redusert, og at den økonomiske risiko øker."
   Hverken bankfolk, politikere, reislivsfolk eller andre som bør ha interesse for Norge som turistland og norsk kultur, forsto at Norges Bank med noen tasteklikk hadde nedlagt den beste kulturformidleren ved siden av Kongehuset Norge: Den Kongelige Mynt.
   Sentralbankens lobbyvirksomhet mot historieløse politikere, livredde byråkrater og pasifiserte medier sikrer at Den Kongelig Mynt forblir i sarkofagen til Dovre er erodert og skylt ut i oljetomme Nordsjøen. Argumentene om økonomisk risiko består av magiske økonom-ord som lønnsomhet, kostnader og satsing på billigere produksjon i utlandet. Indirekte ble det hevdet at nordmenn er for inkompetente til å lage flotte mynter og forfalskningssikre sedler. Så udugelig er det norske folk at Norges Bank ikke klarte å finne verdige kvinner og menn til å pryde de nye sedlene som blir sluppet i perioden 2017 – 2019. Et torskehue på 200-kroner lappen. Hurra!
Les gjerne: Norges Bank motarbeider inovasjon


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar