mandag 5. mars 2018

Guldets Egenskaber - II

 Om Strækkelighet
Guld, Aurum = 196,64. I Strækkelighed overgaar Guld alle andre Metaller; man fremstiller Bladguld, der kun er 0,0011 Mm. Tykt, og Traad, hvorav 2000 M. kun veje 1 Gr. Meget smaa Mængder af Bly, Antimon og Vismut formindske Guld’s Strækkelighed – Bismutaurit er derfor skørt -; Arsen, Zink, Nikkel, Tin, Platin, Kobber og Sølv gjøre det samme i aftagende Grad efter den opstillede Række; derfor egne kun Kobber og Sølv sig til at meddele Guld. Haardhed uten at skade dets Strækkelighed for meget. Bærekraften er omtrent som for Sølv, nemlig pr. Kvadrat Mn. For støbt Metal 7,5 Kg., for haardt trukken Traad 20,3 – 33,2 Kg., for glødet Traad 17,1 – 18,8 Kg. Physica Mystica - Vol 1
Om Tilbøjelighed med Kvægsølv

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar