onsdag 9. august 2017

Grip ikke en fallende kniv

av Robert Wood – Sosiolog
Ikke grip etter en fallende kniv, er børsslang. Uttrykket reflekterer over at noe verdifullt, for eksempel aksjer, obligasjoner eller edle metaller, faller kraftig i pris over kort tid.

Umiddelbart innebærer rådet at man bør ikke kjøpe et produkt som faller i verdi fordi man tror at prisen har nådd bunnen. Håpet er jo at man har kjøpt på riktig tidspunkt. Kjøper man på laveste punkt av verdikurven, det punktet der kniven ikke faller videre, kan man selge med fortjeneste når produktet igjen stiger i verdi. Men verden er full av optimistiske spekulanter med blødende sår på hendene og i børskontoen etter at kniven likevel har fortsatt å falle... og falle... og falle. Noen ganger har kniven falt så langt at den har skåret over livstråden til både spekulanten og produktet. Konkurs på alle nivåer er dermed resultatet, og spekulanten hopper ut av vinduet - slik som skjedde under det store børskrakket i 1929.

Arbeidsmarkedet er godt
En av mange faktorer som skal være med på å påvirker prisen på gull og dermed prisen på sølv, er arbeidsmarkeds-statistikken i USA. Gode tider, med «Hele folket i arbeid» kan føre til synkende priser på edle metaller. Folk får mer penger mellom hendene, og konsumforbruket kan holdes oppe. Kortterminalene går varme hos verdens største bedrift, Walmart, og eierfamilien kan smykke seg med tittelen super-duper rik. Det vil si at en familie eier mer enn de 100 millioner fattigste innbyggerne i landet. Ingen grunn til å bekymre seg så lenge hjulene går rundt og dermed én grunn mindre til at folk ikke tenker på å sikre seg mot dårligere tider, for eksempel ved å kjøpe gull.
   Uansett, rik eller fattig, så går prisen på gull opp og ned... For vanlige lønnstakere som kjøper litt gull eller sølv i ny og ne, spiller gullprisen liten rolle så lenge verden befinner seg i en nogenlunde fredelig og produktiv normaltilstand. Selskapene som kjøper og selger edle metaller, tar seg en provisjon for hvert kjøp og salg de gjennomfører. Prisen må stige minst 10 -15 prosent for at man skal få igjen det man gav for gullet.

Grip en fallende kniv.... Hvis du har råd til det
Så hvorfor kjøpe gull eller sølv som privatperson? Vel, du kan velge å se et kraftig prisfall som en fallende kniv og likevel gripe etter «kniven». Da kjøper du gull og sølv på et tidspunkt du tror er gunstig. Dette gjelder spesielt for investeringsmynter i sølv. Den 8. august 2017 koster den billigste sølvmynten på 1 oz (31,103 gram) med rent momsfritt sølv 154 kroner.
   Så kan du spørre deg selv om hvorfor sølv er så lavt priset? Tross alt er jo dette metallet et industrimetall. Ifølge Silver Institute blir 55 % brukt av industrien. Solcelleprodusentene etterspør mer sølv til tross for at de har klart å senke sølvmengden i nye paneler. Resten av årsproduksjonen, og litt til, blir brukt til smykker, barrer, mynter og sølvtøy. I denne sammenheng betyr "litt til" at det for 4. år på rad brukes mer sølv globalt enn det produseres. Foreløpig er det ingen mangel på sølv da det er mye på lager. Imidlertid er det mange faktorer som tilsier økende etterspørsel av metallet, og med økende etterspørsel stiger som regel prisene.
   Uansett, om prisen på sølv for tiden er en fallende kniv eller ikke, finner jeg det sannsynlig at det ikke er langt ned før kniven når prisbunnen og vil bli stående og dirre i en sølvbarre. Kanskje en investeringsmynt på en ounce bare vil koste 130 kroner om ikke så lenge? Personlig tviler jeg sterkt på at sølvprisen vil nå et Før Trump nivå. Likevel oppfatter jeg det slik at de mange usikre variablene, som virvler rundt i en voksende økonomisk skypumpe, kan true med å knuse verdens økonomiske skrøpelige struktur og tvinge sølvprisen i været.

Kjøp litt sølv i dag?
Likevel.... selv om du blir advart og sølvprisen kan falle enda mer, er det tvilsomt at en småinvestor noen gang vil tjene penger på kjøp og salg av metallet, så kan det ikke skade å ha en liten forsikring i sølv. I Norge har vi lange tradisjoner når det gjelder å ha sølv på kistebunnen, og så lenge du føler at du kan unnvære en torskehode-seddel eller ti, behøver ikke sølv være det dårligste kjøpet du gjør i år.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar