onsdag 11. mars 2015

Gull på kistebunnen

Rent gull selges ikke i gullsmedbutikkene. Vil investere og spare i fysisk gull i Norge, er det mange barrikader å storme.

Norge er annerledeslandet når det gjelder kjøp og salg av fysisk sølv og gull. For det første er det 25 % merverdiavgift på sølv- og gullbarrer og sølv- og gullsmykker. Dette har ført til smugling med mulighet for å stikke momsen i egen lomme. En ny lov skal hindre smugling.

Et slag i luften
Lovforslaget skyldes avdekking av merverdiavgiftssvindel med investeringsgull i Norge gjennom organiserte nettverk. Svindelen kan gjennomføres fordi omsetning av investeringsgull i Norge er avgiftspliktig i motsetning til de fleste land i Europa. I tillegg kommer at gull har en høy verdi målt opp mot vekt og volum, og er relativt lett omsettelig både i Norge og internasjonalt.
   Ved å flytte ansvaret for beregning og betaling av merverdiavgift fra selgeren til mottakeren, bortfaller denne svindelmuligheten. 
(Lov er innført etter at dette innlegget ble skrevet.)

Ansvaret for å beregne og betale merverdiavgift gjelder mellom bedrifter. Privatpersoner må fortsatt betale avgiften på vanlig måte. Så sant de ikke kjøper gull og sølvmynter. Investeringsmynter er fritatt for merverdiavgift.
   På privatmarkedet ønsker mange å kjøpe gull til en pris tettest mulig opp til og gjerne under dagens spotpris (det gullet koster på børsen til enhver tid.) da det blir lettere å selge med fortjeneste. Andre igjen er villige til å betale ekstra over spotpris fordi gull for eksempel kan veksles med valuta som kriminelle miljøer ønsker å hvitvaske.

Avgifter fører til smugling
Ett eksempel på reaksjon på myndighetenes avgiftspålegg er India. Myndighetene påla importørene en importavgift på 8 – 10 % i et forsøk på å dempe befolkningens enorme appetitt etter gull. Imidlertid førte tiltaket til omfattende smugling.
   Norge har merverdiavgift, Sverige ikke. India har importavgift, Dubai ikke. Blir gapet mellom tilbud og etterspørsel for stort, fylles differansen med smuglervarer.

Gull på kistebunnen
Gull og sølv har en merkverdig plass i Det norske folks hoder. Vi tror sølv er verdifullt og at det er greit å betale ti ganger mer for 585 skrapgull. Vi tror at en sparekonto til 0,15 % er himmel på jord og at gull har ingen plass på kistebunnen. De siste årene har flere og flere folk oppdaget at det kanskje er lurt å gjemme edle metaller på kistebunnen. Avgiftsfritt gull kjøpe og selges i langt høyere grad enn før. Tolletaten klør seg i hodet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar