mandag 30. april 2018

Guldets Forekomster – I

Et udbredt Metal i smaa Mængder
Guld er næst Jærn og Aluminium det mest udbredte Metal, men det forekommer i Reglen i smaa Mængder. Det er næsten alltid gedigent og da hyppigst forbundet med Sølv, ogsaa med Jærn, Kobber, Kvægsølv, Platin, Iridium; Palladium eller Rhodium. Formen er regulære Krystaller (Oktaedre, Terninger, Rhombedodekaedre, Ikositetraedre, Tetrakisheksaedre), ofte ensidig forlængede eller forkortede, eller Smaablade, haarfin Traad, Korn, på de sekundære lejesteder Støv, Sand, løse Korn, Blade og Klumper (Nuggets).
   I Kalifornien har man haft en Klump paa 70 Kg., i Australien en paa 124 Kg. Egleston taler om en Klump paa 1,350 Kg. fra Vest-indien. Kemisk rent synes Guld ikke at forekomme; Sølv er alltid til Stede med fra 1 til henimod 40 p. Ct., Spor af Jærn og Kobber ligeledes.
- Physica et Mystica – Vol. I  Guldets Forekomster - II - Bjærg-guld og Vadskeguld

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar