tirsdag 20. februar 2018

Samlerhuset til bunns

av Robert Wood - Sosiolog -
Det er sikkert gjevt å kåre krigsseilerne som de viktigste nordmenn gjennom 200 år. Men det skjer nå, og Den siste krigsseiler er snart død. Da slapp man å honorere dem for innsatsen mens de levde.

Det Norske Myntverket ser tydeligvis ingen grunn til å ikke tjene penger på krigsseilernes innsats og utgir noe de kaller en "krigsminnemedalje". Riktignok kan hvem som helst gi og få en medalje for noe de har gjort eller ikke gjort. Nobels fredspris var  et godt eksempel på en hedersbevisning for innsats for verdensfreden helt til den ble gitt til EU og Obama. Sannsynligvis vil medaljen bli gitt til Nord-Koreas Kim Jong-un for at han ikke igangsetter en atomkrig.

Uverdig markedsføring
I sin markedsføring skryter Myntverket av at den åtte gram "minnemedaljen" er preget i rent sølv. Big deal! Åtte gram sølv er verdt 33 kroner, og med et opplag på 40.000 dreier det seg om 320 kilo sølv, det vil si 1.320.000 kroner som ledd i markedsføring. Det hadde gitt mer mening hvis Samlerhuset hadde solgt "medaljen" til 200 kroner og gitt Det norske folk mulighet til å hedre krigsseilere med hard cash. 40.000 "medaljer" ville ha gitt 8 millioner kroner til fordeling blant krigsseilere som fremdeles er i live og deres etterlatte eller til Nordahl Grieg fredsfond . Det hadde vært å hedre og ville gitt "medaljen" verdighet!

Gratis? Drøm videre! 
Ingen forpliktelser – Kun frakt tilkommer, påstår reklamen. Men det  erforpliktelser i tillegg til frakten. Tro ikke et øyeblikk at Samlerhuset bruker over 2 - 3 millioner kroner på sølv, preging, TV-reklame og distribusjon i markedsføring uten å få noe igjen for det. Du må registrere epostadresse før du bestiller "medaljen". Når kontaktinformasjonen er opprettet, er du i et kundeforhold til Samlerhuset. Dermed er du dømt til å motta tilbud på produkter som sjelden eller aldri vil bli verdt noe. Samlerhusets produkter har lav samleverdi og kommer neppe til å bli verdt noe ut over verdien av metallet de er laget av. Salgsverdi på produktene fra Samlerhuset er knapt 20% av hva du gav for dem. Det er best å la "medaljen" gå til bunns i sin egen sjø sammen med resten av Samlerhusets overpriste produktene.
   Hvis du vil tilegne deg kunnskaper om den elendige behandlingen krigsseilerne fikk etter krigen, bør du lese John Michelets krigsseiler romaner Her forteller forfatteren om hvordan 4.000 norske sjøfolk ble dømt av spesialopprettede domstoler og havnet på svartelister etter krigen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar