torsdag 15. februar 2018

Fond? Rett eller galt?

av Robert Wood - Sosiolog -
Det vil gå fort opp for deg at du ikke helt har forstått det derre med fond og gull før du forsøker å selge.

Det kryr av mer eller mindre optimistiske investeringsfond. Det er mer enn 400 av dem, og forvalterne vil gjerne ha klørne i pengene dine. Om de ikke akkurat lover gull og grønne skoger, skaper de forventninger om høyt utbytte. I hvert fall at du skal få mer enn muligens én prosent fra sparekontoen – det som i gamle dager ble kalt høyrentekonto – eller trekkes i minusrenter fra lønnskontoen. Varianter av følgende lokkeannonser blomstrer på nettet: Våre forvaltere leverer solid avkastning til våre kunder, og vi er en av landets beste forvaltere. Som fondssparer kan du forvente å få en avkastning på sparingen som er 3-6 % høyere enn du får ved sparing i bank. Det kan få sparepengene dine til å vokse...

Nær virkelighet
Et eksempel fra nær virkelighet kan trekkes fram. Ett av Norges mange forvaltningshus har en «inngangsbillett» på 500 000 kroner som minimum. Det vil koste deg 10 000 i oppstartgebyr og 1 800 – 1 900 kroner i årlig infoavgift. Dessuten tar noen verdiforvaltere ca. 2,2 % i årlig forvaltningsgebyr. Noen tanker om forvaltningsgebyr finner du på Finansportalen
   Tar vi utgangspunkt i en investeringsperiode på 10 år, blir det «avskriving» av oppstartgebyret på 1000 kroner i året + 1800 kroner i infoavgift + 11000 kroner i forvaltningsgebyr. Sum: Du må ut med 13800 kroner i året, og for å dekke dette beløpet, må fondet ditt ha en inntjening på 2,3 %.

Ni prosent avkastning?
Ok, nå tar vi utgangspunkt i at DNBs globale indeksfond for tiden gir 9 % avkastning og at din verdiforvalter klarer den samme avkastning med dine 500000 kroner. Da vil du få 45000 kroner i inntekter. Jeg nøyer meg med å lenke opp til Skatteetaten og beskatning av aksjer og fond. Til syvende og sist må du betale skatt av inntektene når du avslutter fondet og tar ut en eventuell fortjeneste. Et lavt utgangspunkt er 25 % skatt, det vil si 11250 kroner.
Du sitter nå igjen med 33750 kroner i avkastning, og med et fratrekk av 13800 kroner i forvaltningshonorarer, har du tjent 19950 kroner i løpet av ett år.

Inflasjon
Norges Bank har et årlig inflasjonsmål på 2,5 %, og dette har jeg ikke tatt med i ovennevnte beregning. Det betyr at dine opprinnelige 500000 kroner vil ha lavere kjøpekraft ved 10-års periodens slutt uansett hvordan du investerer dem. Noen tanker om sparing og skatt finner du på Smarte Penger.  Jeg har heller ikke tatt i betraktning eventuelle opphørsgebyrer som ilegges når du tar ut pengene etter 10 år:

Børskrakk?
Mine betraktninger er basert på at børsen holder seg stabil uten alvorlig børskrakk. Ifølge en artikkel i Time finner børskrakk sted hvert tiende år.
   I 1973 hevet OPEC oljeprisen, og dette førte til dyrere varer og nedgang i forbruket. I 1980 endret den amerikanske sentralbanken rentenivået for å kontrollere inflasjonen, men med en kredittkrise som resultat. I 1990 invaderte Iran Kuwait, invasjonen førte at oljeprisene steg til himmels. I 2000 var det The Dotcom stock bubble. I 2009 var det en Subprime Mortgage crisis.
   I 2018 spår finansguruer at den neste børskrisen kommer til å bli utløst av gjeldskriser. Både nasjoner og folket lever på krita og skylder for mange penger til å kunne betale tilbake gjelden. Guruene vet ikke når krakket kommer og hva som vil utløse det, men de vet at det kommer.

Defence Against the Dark Arts
På Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry blir Harry Potter undervist i Forsvar mot onde krefter. Ved hjelp av magi lærer studentene å forsvare seg mot onde vesener, mørke krefter og trolldom.
   Hva kan flere hundre tusen norske fond- og aksjesparere gjøre for å forsvare investeringene sine uten å studere på BI eller andre business skoler? Én mulighet er å lese litt på nettet. Et annet alternativ er å snakke med andre fondsinvestorer. En prat med dem som forvalter pengene dine, kan være bra. Muligens kan de anbefale bedre løsninger enn det du allerede har.
   Ta hensyn til rådene fra finansmagikere: Samle ikke alle pengene dine i samme bank eller forvaltningshus, nedbetal gjeld og da spesielt kredittkortgjeld, ha litt kontanter under madrassen som beredskap. 
   Hvis du i tillegg kan tenke deg å investere i fysisk gull, bør dette utgjøre fra fem til ti prosent av den totale investeringen. Denne lave investeringsprosenten anbefales fordi det gylne metallet regnes som en finansiell backup, noe som gir avkastning kun under spesielle omstendigheter. Les om: Gull? Rett eller galt?

Hvor lang tid tar det å få penger ut av ditt fond?
– Dagens næringsliv 14.05.2018
"Finn Vidar Helle ba i august 2017 om at 300.000 kroner skulle overføres fra Odin til DNB. I mobilbanken i mai står det fortsatt null kroner på konto. DNB sier de 300.000 kronene nå er kommet på konto, men at de bare vises dersom han sjekker nettbanken via pc "

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar