fredag 24. mars 2017

Norge eksporterer uregistrert gull

av Robert Wood - Sosiolog - 
Statistisk sentralbyrå viser Handelsbalansen for Norge. Importen av varer viser en stigende trend og eksporten av varer fortsetter en synkende trend. Gull er kjerringa mot strømmen. Handelsbalansen 2016

Gulleksporten er større enn importen
En av selvmotsigelsene i tabellgrunnlaget SSB presenterer er import- og eksportstatistikken over gull. År etter år eksporterer Norge mer gull enn landet importerer. Statistikk fra SSB klarer ikke å vise hvordan og hvorfor dette skjer.
   Tolldirektoratet vet ikke (eller får ikke lov til å vite?) hvordan et land, som ikke produserer gull, klarer å eksportere denne ettertraktede varen i hundre-millioner klassen. Den eneste forklaringen på fenomenet er at det årlig importeres store mengder gull som ikke blir registrert av Tolldirektoratet. Det har oppstått et gråmarked for handelen med edle metaller. Ifølge SSB var importverdien av gull 611 millioner kroner og eksportverdien 770 millioner kroner i 2016. Tolletaten vet ikke

Verdens dyktigste investorer?
Nå kan man argumentere at norske gullinvestorer er fenomenal dyktig og henter ut en solid fortjeneste med handelen av fysisk gull, Men en artikkel i Dagens Næringsliv viser at det ble eksportert gull for mellom 1,5 og 1,9 milliarder kroner i 2011 og 2012. Importen i samme tidsrom begrenset seg til henholdsvis 9,8 og 26 millioner kroner.
   Klarer man å forvandle gull for 26 millioner til 1900 millioner kan man forklare fenomenet med at noen har funnet Odins ring, Draupne . Ringen som dryppet åtte tilsvarende gullringer hver niende natt. Draupne

Ikke-moneært
Tabell: 08818 viser utenrikshandel med varer, etter varegruppe. Gull-ikke monetært, ligger innunder varegruppe 971. Det er under denne betegnelsen hunden ligger begravet. Ikke-monetært. Det importeres store mengder merverdiavgiftfritt monetært gull til Norge. Monetært gull er ifølge importørene ikke en vare, men penger. Penger betaler man som kjent ikke moms på. Dermed registreres ikke gullpenger (bullion – investeringsmynter) som importert gull av Tolletaten. Utenrikshandel med gull

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar